MEN'S SINGLES : MAIN DRAW
 
R/128
1
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
 
2
X
BYE
X
3
152
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG
25-Mar,16:15h / T1
4
671
SAHNI Sameer
FCI
5
696
POPLI Paras
TTFI 1
25-Mar,16:15h / T2
6
206
JADEJA Karanpalsinh
GUJ
7
185
LAMBA Shivjit Singh
DLI
25-Mar,16:15h / T3
8
267
MODI Jash
MHR
9
258
SARKAR Sougata
LIC
25-Mar,16:15h / T4
10
168
GHATGE Sagar
CG
11
242
ROYCHOWDHURY Anirban
KNT
25-Mar,16:15h / T5
12
370
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
13
278
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
25-Mar,16:15h / T6
14
411
GUPTA Satyam Giri
UP
15
X
BYE
X
 
16
361
FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula
TELG
17
310
AMALRAJ Anthony
PSPB
 
18
X
BYE
X
19
261
DEY Suranjit
MEG
25-Mar,16:15h / T7
20
177
UTKARSH Gupta
CRSB
21
320
MEHRA Naman
PUN
25-Mar,16:15h / T8
22
158
SARKAR Soumyadeep
BNG
23
202
BHATT Chitrax
GUJ
25-Mar,16:15h / T9
24
350
RAVINDRA Kotiyan
RSPB
25
228
SUSHMIT Sriram
IA & AD
25-Mar,16:15h / T10
26
133
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
27
170
BELWAL Abhinav
CHD
25-Mar,16:15h / T11
28
409
MISHRA Sarth
UP
29
385
PAL Ayan
TTFI
25-Mar,16:15h / T12
30
343
CHATURVEDI Rishabh
RBI
31
X
BYE
X
 
32
187
GROVER Sudhanshu
DLI
R/64
 
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
25-Mar,20:15h T 1
152
CHAUDHURY Bodhisatwa
BNG
3 - 2 (-9,-4,6,8,8)
3 - 2 (7,7,-6,-13,10)
206
JADEJA Karanpalsinh
GUJ
25-Mar,20:15h T 2
267
MODI Jash
MHR
3 - 1 (-9,8,4,6)
3 - 0 (6,4,7)
258
SARKAR Sougata
LIC
25-Mar,20:15h T 3
370
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
3 - 0 (2,8,9)
3 - 2 (10,-6,8,-9,9)
278
YENGKHOM Khelendrajit
MNP
25-Mar,20:15h T 4
361
FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula
TELG
 
 
310
AMALRAJ Anthony
PSPB
25-Mar,20:15h T 5
177
UTKARSH Gupta
CRSB
3 - 0 (3,2,10)
3 - 0 (3,8,8)
158
SARKAR Soumyadeep
BNG
25-Mar,20:15h T 6
202
BHATT Chitrax
GUJ
3 - 1 (-4,9,10,9)
3 - 1 (-7,7,9,4)
228
SUSHMIT Sriram
IA & AD
25-Mar,20:15h T 7
409
MISHRA Sarth
UP
3 - 1 (6,8,-8,15)
3 - 0 (8,8,10)
385
PAL Ayan
TTFI
25-Mar,20:15h T 8
187
GROVER Sudhanshu
DLI
 
R/32
4 - 0 (5,6,2,8)
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
26-Mar,11:00h T 1
267
MODI Jash
MHR
4 - 2 (8,-7,8,-8,8,7)
4 - 2 (8,-8,-11,9,5,6)
258
SARKAR Sougata
LIC
26-Mar,11:00h T 2
361
FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula
TELG
4 - 3 (6,2,6,-6,-9,-10,5)
4 - 0 (5,9,5,5)
310
AMALRAJ Anthony
PSPB
26-Mar,11:00h T 3
158
SARKAR Soumyadeep
BNG
4 - 2 (-9,6,-3,9,10,6)
4 - 3 (9,12,-6,9,-9,-6,6)
409
MISHRA Sarth
UP
26-Mar,11:00h T 4
187
GROVER Sudhanshu
DLI
4 - 0 (7,6,8,10)
R/16
4 - 0 (6,6,3,11)
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
26-Mar,15:10h T 1
361
FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula
TELG
4 - 1 (4,3,-5,4,8)
4 - 0 (9,8,6,2)
310
AMALRAJ Anthony
PSPB
26-Mar,15:10h T 2
187
GROVER Sudhanshu
DLI
4 - 0 (4,3,4,8)
QF
4 - 1 (6,8,-9,9,10)
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
26-Mar,18:45h T 1
187
GROVER Sudhanshu
DLI
4 - 1 (4,-7,12,8,10)
FINAL
4 - 2 (11,7,-9,1,-9,5) 
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
27-Mar,16:00h T 1 
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
4 - 3 (6,-3,-5,8,5,-9,6) 
WINNER
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
4 - 0 (9,7,8,5)
 
 
MEN'S SINGLES : MAIN DRAW
 
R/128
33
348
ANIRBAN Ghosh
RSPB
 
34
X
BYE
X
35
240
CHAKRABORTY Somnath
JKD
25-Mar,16:15h / T13
36
172
AGGARWAL Arnav
CHD
37
241
K J Aakash
KNT
25-Mar,16:15h / T14
38
703
MUDGAL Devansh
TTFI 1
39
398
GUPTA Akash
UKD
25-Mar,16:45h / T1
40
129
KASHYAP Anol
ASM
41
151
BHATTACHARJEE Ankur
BNG
25-Mar,16:45h / T2
42
393
PALANIAPPAN P.l.lakshmanan
TTFI
43
372
KANNAN Shriram
TNTTA
25-Mar,16:45h / T3
44
410
SETH Sarthak
UP
45
268
DANI Mudit
MHR
25-Mar,16:45h / T4
46
362
CHOWDHURY Swarnendu
TELG
47
X
BYE
X
 
48
186
GOEL Shubh
DLI
49
224
GHOSH Soumyajit
HRN
 
50
X
BYE
X
51
336
HAQUE Asif
RBI
25-Mar,16:45h / T5
52
373
GANESH Varun
TNTTA
53
201
SAVLA AKSHIT Akshit
GUJ
25-Mar,16:45h / T6
54
692
SRIVASTAVA Harsh
TTFI 1
55
360
ATMAKURI Sainath Reddy
TELG
25-Mar,16:45h / T7
56
269
ALBUQUERQUE Raegan
MHR
57
179
OM CHETRI Aadarsh
DLI
25-Mar,16:45h / T8
58
167
SAHU Rajiv
CG
59
413
CHANDRA Shivam
UP
25-Mar,16:45h / T9
60
683
YADAV Nikhil
TTFI 2
61
349
PUSHILAL Kiranjoy
RSPB
25-Mar,16:45h / T10
62
197
DAS Surajit
ESIC
63
X
BYE
X
 
64
313
THAKKAR Manav Vikash
PSPB
R/64
 
348
ANIRBAN Ghosh
RSPB
25-Mar,20:15h T 9
172
AGGARWAL Arnav
CHD
3 - 1 (-3,6,5,4)
3 - 2 (-10,14,11,-3,10)
703
MUDGAL Devansh
TTFI 1
25-Mar,20:15h T 10
129
KASHYAP Anol
ASM
3 - 1 (4,2,-8,6)
3 - 0 (5,12,8)
151
BHATTACHARJEE Ankur
BNG
25-Mar,20:15h T 11
410
SETH Sarthak
UP
3 - 1 (6,-4,9,9)
3 - 0 (10,10,2)
268
DANI Mudit
MHR
25-Mar,20:15h T 12
186
GOEL Shubh
DLI
 
 
224
GHOSH Soumyajit
HRN
25-Mar,20:15h T 13
336
HAQUE Asif
RBI
3 - 2 (-9,7,9,-10,6)
3 - 0 (6,7,5)
201
SAVLA AKSHIT Akshit
GUJ
25-Mar,20:15h T 14
269
ALBUQUERQUE Raegan
MHR
3 - 0 (3,7,5)
3 - 1 (7,-9,5,8)
179
OM CHETRI Aadarsh
DLI
25-Mar,20:55h T 1
413
CHANDRA Shivam
UP
3 - 1 (-4,6,5,6)
3 - 2 (-9,6,-8,4,0)
349
PUSHILAL Kiranjoy
RSPB
25-Mar,20:55h T 2
313
THAKKAR Manav Vikash
PSPB
 
R/32
4 - 0 (4,6,11,5)
348
ANIRBAN Ghosh
RSPB
26-Mar,11:00h T 5
129
KASHYAP Anol
ASM
4 - 0 (4,8,13,2)
4 - 0 (8,8,5,9)
151
BHATTACHARJEE Ankur
BNG
26-Mar,11:00h T 6
186
GOEL Shubh
DLI
4 - 0 (10,6,8,9)
w/o
336
HAQUE Asif
RBI
26-Mar,11:00h T 7
269
ALBUQUERQUE Raegan
MHR
4 - 0 (4,2,4,5)
4 - 0 (9,8,7,3)
179
OM CHETRI Aadarsh
DLI
26-Mar,11:00h T 8
313
THAKKAR Manav Vikash
PSPB
4 - 1 (5,6,-9,8,1)
R/16
4 - 1 (-1,7,10,2,7)
348
ANIRBAN Ghosh
RSPB
26-Mar,15:10h T 3
151
BHATTACHARJEE Ankur
BNG
4 - 0 (6,5,4,10)
4 - 1 (6,10,7,-9,5)
269
ALBUQUERQUE Raegan
MHR
26-Mar,15:10h T 4
313
THAKKAR Manav Vikash
PSPB
4 - 0 (8,9,4,11)
QF
4 - 2 (-7,9,-11,8,9,4)
151
BHATTACHARJEE Ankur
BNG
26-Mar,18:45h T 2
313
THAKKAR Manav Vikash
PSPB
4 - 0 (6,6,7,2)
SEMI FINAL 1
4 - 2 (-9,2,8,5,-4,6) 
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
27-Mar,10:45h T 1 
313
THAKKAR Manav Vikash
PSPB
4 - 1 (-10,5,8,5,6) 
311
SATHIYAN Gnanasekaran
PSPB
4 - 2 (11,7,-9,1,-9,5)
 
 
MEN'S SINGLES : MAIN DRAW
 
R/128
65
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
 
66
X
BYE
X
67
204
MEHTA Jalay
GUJ
25-Mar,16:45h / T11
68
246
KASHYAP Samyak
KNT
69
238
ROY Shivaji
JKD
25-Mar,16:45h / T12
70
359
SANTHOSH KUMAR Ramesh
TELG
71
344
ROY Souvik
RBI
25-Mar,16:45h / T13
72
346
JAIN Anukram
RSPB
73
404
YADAV Abhishek
UP
25-Mar,16:45h / T14
74
264
CHAKRADEO Bhargav
MHR
75
399
DHRUVANSH Gautam
UKD
25-Mar,17:15h / T1
76
283
ELANGBAM Thomas
MNP
77
150
SEN CHOUDHURY Aniket
BNG
25-Mar,17:15h / T2
78
128
GOHAIN Agniv Bhaskar
ASM
79
X
BYE
X
 
80
183
JAIN Payas
DLI
81
351
BHANJA Ronit
RSPB
 
82
X
BYE
X
83
289
AHER Prashant
MP
25-Mar,17:15h / T3
84
308
HAQUE Toushif
ODS
85
182
VIRMANI Parth
DLI
25-Mar,17:15h / T4
86
326
SINGH Vaibhav Kumar
PUN
87
412
PODDAR Saurabh
UP
25-Mar,17:15h / T5
88
272
PANDE Siddhesh
MHR
89
374
NITIN THIRUVENGADAM Vasanth Philips
TNTTA
25-Mar,17:15h / T6
90
702
JANGID Deepank
TTFI 1
91
193
JADEJA Meetrajsinh
DND
25-Mar,17:15h / T7
92
391
HARDIKAR Mandar
TTFI
93
356
MOHAMMED Ali
TELG
25-Mar,17:15h / T8
94
230
SHARMA Akash
J & K
95
X
BYE
X
 
96
153
JEET Chandra
BNG
R/64
 
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
25-Mar,20:55h T 3
246
KASHYAP Samyak
KNT
3 - 1 (9,-7,6,9)
3 - 0 (9,9,9)
238
ROY Shivaji
JKD
25-Mar,20:55h T 4
346
JAIN Anukram
RSPB
3 - 0 (5,3,9)
3 - 0 (9,6,4)
404
YADAV Abhishek
UP
25-Mar,20:55h T 5
399
DHRUVANSH Gautam
UKD
3 - 0 (4,7,5)
3 - 2 (-3,8,6,-9,10)
150
SEN CHOUDHURY Aniket
BNG
25-Mar,20:55h T 6
183
JAIN Payas
DLI
 
 
351
BHANJA Ronit
RSPB
25-Mar,20:55h T 7
308
HAQUE Toushif
ODS
3 - 2 (8,13,-8,-8,8)
3 - 0 (7,5,2)
182
VIRMANI Parth
DLI
25-Mar,20:55h T 8
272
PANDE Siddhesh
MHR
3 - 0 (7,5,5)
3 - 1 (-9,4,5,3)
374
NITIN THIRUVENGADAM Vasanth Philips
TNTTA
25-Mar,20:55h T 9
391
HARDIKAR Mandar
TTFI
3 - 0 (4,4,9)
3 - 0 (4,4,8)
356
MOHAMMED Ali
TELG
25-Mar,20:55h T 10
153
JEET Chandra
BNG
 
R/32
4 - 0 (8,2,6,8)
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
26-Mar,11:30h T 1
346
JAIN Anukram
RSPB
4 - 2 (-9,11,-8,3,3,8)
4 - 2 (5,-2,6,11,-6,8)
404
YADAV Abhishek
UP
26-Mar,11:30h T 2
183
JAIN Payas
DLI
4 - 2 (8,-14,6,4,-5,12)
4 - 0 (4,7,5,5)
351
BHANJA Ronit
RSPB
26-Mar,11:30h T 3
272
PANDE Siddhesh
MHR
4 - 1 (5,-8,6,10,6)
4 - 2 (11,3,10,-10,-4,11)
391
HARDIKAR Mandar
TTFI
26-Mar,11:30h T 4
153
JEET Chandra
BNG
4 - 3 (-4,7,-9,6,-9,9,9)
R/16
4 - 0 (2,5,1,8)
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
26-Mar,15:10h T 5
183
JAIN Payas
DLI
4 - 0 (3,5,5,9)
4 - 1 (8,8,-7,9,7)
351
BHANJA Ronit
RSPB
26-Mar,15:10h T 6
153
JEET Chandra
BNG
4 - 3 (1,7,-7,6,-9,-10,11)
QF
4 - 2 (-5,-10,5,4,7,3)
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
26-Mar,18:45h T 3
351
BHANJA Ronit
RSPB
4 - 2 (-9,8,8,-10,7,7)
SEMI FINAL 2
4 - 2 (-7,10,6,8,-6,3) 
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
27-Mar,10:45h T 2 
339
SHAH Manush
RBI
4 - 0 (4,9,6,7) 
312
DESAI Harmeet Rajul
PSPB
4 - 3 (6,-3,-5,8,5,-9,6)
 
 
MEN'S SINGLES : MAIN DRAW
 
R/128
97
314
SHETTY Sanil Shankar
PSPB
 
98
X
BYE
X
99
208
DUTTA Riyan
GUJ
25-Mar,17:15h / T9
100
175
SAINI Sachit
CHD
101
358
ALI Mohammed
TELG
25-Mar,17:15h / T10
102
694
BHARGAVA Vivek
TTFI 1
103
670
GOWTHAMAN SAGAR Piyush
FCI
25-Mar,17:15h / T11
104
164
RAVIRAJ M
CG
105
226
MITRA Abhimanyu
IA & AD
25-Mar,17:15h / T12
106
382
ROY Abir
TTFI
107
198
ASHOK Veera Raghavan
ESIC
25-Mar,17:15h / T13
108
135
BARUAH Shankab
ASM
109
408
SRIVASTAVA Divyansh
UP
25-Mar,17:15h / T14
110
154
BHATTACHARJEE Jayabrata
BNG
111
X
BYE
X
 
112
266
PATIL Deepit Rajesh
MHR
113
188
MALIK Yashansh
DLI
 
114
X
BYE
X
115
693
SHUBHAM Ojha
TTFI 1
25-Mar,17:45h / T1
116
245
KURDIKERI Samarth
KNT
117
265
SOMAIYA Chinmaya
MHR
25-Mar,17:45h / T2
118
205
MEHTA Jaynil
GUJ
119
365
BAVANAKA Vathsin
TELG
25-Mar,17:45h / T3
120
219
KUMAR Jubin
HRN
121
345
PAL Akash
RSPB
25-Mar,17:45h / T4
122
367
PRABAKARAN Ekambaram
TNTTA
123
300
ADHIKARY Emon
NCOE
25-Mar,17:45h / T5
124
157
SUR ROY Siddhant
BNG
125
405
TYAGI Akshat
UP
25-Mar,17:45h / T6
126
394
HALDER Rohit
TTFI
127
X
BYE
X
 
128
339
SHAH Manush
RBI
R/64
 
314
SHETTY Sanil Shankar
PSPB
25-Mar,20:55h T 11
208
DUTTA Riyan
GUJ
3 - 0 (6,8,6)
3 - 2 (-8,9,-7,5,11)
358
ALI Mohammed
TELG
25-Mar,20:55h T 12
670
GOWTHAMAN SAGAR Piyush
FCI
3 - 0 (5,2,6)
3 - 1 (9,7,-5,6)
226
MITRA Abhimanyu
IA & AD
25-Mar,20:55h T 13
198
ASHOK Veera Raghavan
ESIC
3 - 2 (9,-1,-8,6,12)
3 - 1 (9,8,-10,6)
408
SRIVASTAVA Divyansh
UP
25-Mar,20:55h T 14
266
PATIL Deepit Rajesh
MHR
 
 
188
MALIK Yashansh
DLI
25-Mar,21:35h T 1
245
KURDIKERI Samarth
KNT
3 - 0 (10,4,5)
3 - 1 (-6,8,4,10)
205
MEHTA Jaynil
GUJ
25-Mar,21:35h T 2
219
KUMAR Jubin
HRN
3 - 0 (8,7,5)
3 - 1 (7,8,-12,4)
345
PAL Akash
RSPB
25-Mar,21:35h T 3
300
ADHIKARY Emon
NCOE
3 - 1 (-9,4,8,4)
3 - 2 (-7,9,9,-10,6)
405
TYAGI Akshat
UP
25-Mar,21:35h T 4
339
SHAH Manush
RBI
 
R/32
4 - 0 (9,7,6,3)
314
SHETTY Sanil Shankar
PSPB
26-Mar,11:30h T 5
358
ALI Mohammed
TELG
4 - 1 (-9,5,6,10,10)
4 - 0 (5,4,3,12)
226
MITRA Abhimanyu
IA & AD
26-Mar,11:30h T 6
408
SRIVASTAVA Divyansh
UP
4 - 2 (-6,-8,14,6,3,12)
4 - 3 (-8,4,4,-7,-9,8,8)
188
MALIK Yashansh
DLI
26-Mar,11:30h T 7
219
KUMAR Jubin
HRN
4 - 0 (6,9,5,8)
4 - 0 (10,4,3,5)
345
PAL Akash
RSPB
26-Mar,11:30h T 8
339
SHAH Manush
RBI
4 - 0 (4,8,10,4)
R/16
4 - 1 (-5,7,2,5,5)
314
SHETTY Sanil Shankar
PSPB
26-Mar,15:10h T 7
226
MITRA Abhimanyu
IA & AD
4 - 1 (9,14,7,-6,5)
4 - 2 (-6,-12,11,9,4,5)
188
MALIK Yashansh
DLI
26-Mar,15:10h T 8
339
SHAH Manush
RBI
4 - 1 (3,7,7,-9,9)
QF
4 - 2 (7,-11,-6,7,6,7)
314
SHETTY Sanil Shankar
PSPB
26-Mar,18:45h T 4
339
SHAH Manush
RBI
4 - 0 (7,6,6,8)