YOUTH BOYS SINGLES (U-15) : MAIN DRAW
 
R/64
1
134
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Feb,13:00h / T1
2
325
RS Jayanth
KRL
3
351
KALAMKAR Mritheya
MHR
26-Feb,13:00h / T2
4
301
NAWARANGE Atharva
KNT
5
447
TOSHNIWAL Lakshya
RAJ
26-Feb,13:00h / T3
6
475
R.VELMURUGAN Abhinov
TNTTA
7
517
JAIN Arya A
TTFI
26-Feb,13:00h / T4
8
176
MUKHERJEE Soham
BNG
9
205
GUPTA Arjav
DLI
26-Feb,13:00h / T5
10
306
NARA Mohnish Nandi
KNT
11
184
MALHOTRA Karan
CG
26-Feb,13:00h / T6
12
509
SEN GUPTA Abhranil
TTFI
13
225
FARIAS Aaron
GOA
26-Feb,13:00h / T7
14
356
BAUVA Pratiyush
MHR
15
390
RASTOGI Vishesh
MP
26-Feb,13:00h / T8
16
374
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
17
171
SARDAR Rupam
BNG
26-Feb,13:00h / T9
18
116
KASHYAP Abheek
ASM
19
317
GANGAKHEDE Vibhas Venkatesh
KNT
26-Feb,13:00h / T10
20
234
TANNA Aayush
GUJ
21
466
SAXENA Shaurya Raj
TELG
26-Feb,13:00h / T11
22
267
NAYAK Eshaan
HRN
23
531
ROY Prantik
TTFI
26-Feb,13:00h / T12
24
358
DANI Rohan
MHR
25
305
RAMPRASAD Gaurav
KNT
26-Feb,13:00h / T13
26
158
BHATTACHARJEE Debraj
BNG
27
391
BHANDARI Anjisnu
NCOE
26-Feb,13:00h / T14
28
273
SARKAR Ronald
HRN
29
426
ARYA Sarthak
PSPB A
26-Feb,13:00h / T15
30
347
CHELIPARAMBIL Johan
MHR
31
207
SUGRA Bhaskar Singh
DLI
26-Feb,13:00h / T16
32
505
KUMAR Umesh
TNTTA
R/32
3 - 1 (4,-8,4,4)
134
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Feb,15:30h T 1
301
NAWARANGE Atharva
KNT
3 - 1 (6,7,-10,9)
3 - 0 (11,6,5)
475
R.VELMURUGAN Abhinov
TNTTA
26-Feb,15:30h T 2
517
JAIN Arya A
TTFI
3 - 2 (-8,6,7,-9,9)
3 - 0 (11,9,2)
205
GUPTA Arjav
DLI
26-Feb,15:30h T 3
509
SEN GUPTA Abhranil
TTFI
3 - 0 (7,9,8)
3 - 2 (2,-5,-6,6,8)
225
FARIAS Aaron
GOA
26-Feb,15:30h T 4
374
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 0 (6,7,8)
3 - 1 (2,-3,9,6)
171
SARDAR Rupam
BNG
26-Feb,15:30h T 5
234
TANNA Aayush
GUJ
3 - 1 (-11,6,7,6)
3 - 0 (5,1,2)
466
SAXENA Shaurya Raj
TELG
26-Feb,15:30h T 6
358
DANI Rohan
MHR
3 - 0 (6,8,4)
3 - 1 (9,7,-5,9)
305
RAMPRASAD Gaurav
KNT
26-Feb,15:30h T 7
273
SARKAR Ronald
HRN
3 - 1 (1,10,-8,7)
3 - 0 (2,6,8)
426
ARYA Sarthak
PSPB A
26-Feb,15:30h T 8
505
KUMAR Umesh
TNTTA
3 - 0 (4,4,8)
R/16
3 - 0 (5,9,8)
134
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Feb,18:00h T 1
517
JAIN Arya A
TTFI
3 - 1 (10,-7,10,10)
3 - 2 (7,-11,-8,9,7)
205
GUPTA Arjav
DLI
26-Feb,18:00h T 2
374
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 1 (6,8,-10,7)
3 - 1 (10,8,-9,11)
171
SARDAR Rupam
BNG
26-Feb,18:00h T 3
358
DANI Rohan
MHR
3 - 1 (7,-6,8,13)
3 - 1 (9,-9,9,10)
305
RAMPRASAD Gaurav
KNT
26-Feb,18:00h T 4
426
ARYA Sarthak
PSPB A
3 - 1 (7,10,-8,10)
QF
3 - 0 (5,4,1)
134
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Feb,19:30h T 1
374
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 0 (10,5,9)
3 - 1 (11,4,-4,7)
171
SARDAR Rupam
BNG
26-Feb,19:30h T 2
426
ARYA Sarthak
PSPB A
3 - 0 (6,10,9)
SF
3 - 0 (7,5,4)
134
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
27-Feb,11:45h T 1
426
ARYA Sarthak
PSPB A
3 - 1 (9,9,-6,7)
FINAL
4 - 0 (13,10,10,8) 
426
ARYA Sarthak
PSPB A
27-Feb,15:40h T 1 
474
P.B. Abhinandh
TNTTA
4 - 3 (-5,8,14,7,-8,-10,5) 
WINNER
474
P.B. Abhinandh
TNTTA
4 - 2 (-11,-7,6,8,7,6)
 
 
YOUTH BOYS SINGLES (U-15) : MAIN DRAW
 
R/64
33
125
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Feb,13:30h / T16
34
231
NAIK Khushal
GOA
35
545
S Sriram
TTFI
26-Feb,13:30h / T15
36
343
KSHIRSAGAR Arnav
MHR
37
153
DAS Aditya
BNG
26-Feb,13:30h / T14
38
302
KURUMUNJI Ayush
KNT
39
394
SEN Rajdip
NCOE
26-Feb,13:30h / T13
40
455
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
41
315
DINESH Teshub
KNT
26-Feb,13:30h / T12
42
246
SHEKHAWAT Samarthsingh
GUJ
43
441
LILA Abhir
RAJ
26-Feb,13:30h / T11
44
206
GUPTA Atherva
DLI
45
167
DEY Rajdip
BNG
26-Feb,13:30h / T10
46
365
THAKKAR Vivaan
MHR
47
1027
MODI Vansh
TTFI
26-Feb,13:30h / T9
48
474
P.B. Abhinandh
TNTTA
49
276
KATARIA Siddhant
HRN
26-Feb,13:30h / T8
50
362
SACHDEV Udit
MHR
51
386
GADA Rhythm
MP
26-Feb,13:30h / T7
52
425
RAWAT Sahil
PSPB A
53
240
PATEL Janmejay
GUJ
26-Feb,13:30h / T6
54
165
KARMAKAR Priyanshu
BNG
55
314
NERLAJE Tavanth
KNT
26-Feb,13:30h / T5
56
472
M Nikkhil Menon
TNTTA
57
216
MAINI Sudhanshu
DLI
26-Feb,13:30h / T4
58
527
MAGAR Parth
TTFI
59
311
VASAN Siddhant
KNT
26-Feb,13:30h / T3
60
346
SHAH Dhruv
MHR
61
393
MOHD. Hassan
NCOE
26-Feb,13:30h / T2
62
435
BHATIA Rajveer Singh
PUN
63
283
GUPTA Ritvik
J & K
26-Feb,13:30h / T1
64
166
BISWAS Punit
BNG
R/32
3 - 0 (9,5,10)
125
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Feb,15:30h T 9
545
S Sriram
TTFI
3 - 1 (-5,11,9,9)
3 - 2 (-11,5,-11,10,9)
153
DAS Aditya
BNG
26-Feb,15:30h T 10
455
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
3 - 1 (7,-7,5,5)
3 - 0 (7,12,3)
315
DINESH Teshub
KNT
26-Feb,15:30h T 11
206
GUPTA Atherva
DLI
3 - 0 (5,9,5)
3 - 0 (7,9,5)
167
DEY Rajdip
BNG
26-Feb,15:30h T 12
474
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (5,7,1)
3 - 1 (3,9,-9,9)
362
SACHDEV Udit
MHR
26-Feb,15:30h T 13
425
RAWAT Sahil
PSPB A
3 - 0 (3,7,10)
3 - 0 (5,4,5)
165
KARMAKAR Priyanshu
BNG
26-Feb,15:30h T 14
472
M Nikkhil Menon
TNTTA
3 - 0 (6,7,10)
3 - 2 (7,-6,8,-3,9)
527
MAGAR Parth
TTFI
26-Feb,15:30h T 15
346
SHAH Dhruv
MHR
3 - 0 (8,6,10)
3 - 1 (-4,6,7,8)
435
BHATIA Rajveer Singh
PUN
26-Feb,15:30h T 16
166
BISWAS Punit
BNG
3 - 1 (7,2,-9,10)
R/16
3 - 0 (6,6,7)
125
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Feb,18:00h T 5
153
DAS Aditya
BNG
3 - 1 (-4,9,6,6)
3 - 1 (-8,6,7,10)
315
DINESH Teshub
KNT
26-Feb,18:00h T 6
474
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (10,6,1)
3 - 2 (-6,7,-3,9,12)
362
SACHDEV Udit
MHR
26-Feb,18:00h T 7
165
KARMAKAR Priyanshu
BNG
3 - 0 (6,6,3)
3 - 1 (2,-7,8,11)
346
SHAH Dhruv
MHR
26-Feb,18:00h T 8
166
BISWAS Punit
BNG
3 - 0 (4,7,9)
QF
3 - 0 (10,7,9)
125
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Feb,19:30h T 3
474
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (6,3,9)
3 - 0 (8,6,7)
362
SACHDEV Udit
MHR
26-Feb,19:30h T 4
166
BISWAS Punit
BNG
3 - 0 (7,11,8)
SF
3 - 0 (7,8,13)
474
P.B. Abhinandh
TNTTA
27-Feb,11:45h T 2
166
BISWAS Punit
BNG
3 - 0 (9,5,8)