YOUTH GIRLS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
1
486
SAINI Suhana
HRN
 
2
X
BYE
X
3
524
BHOOTA Riana
MHR
09-Feb,14:30h / T1
4
448
GUPTA Kaashvi
DLI
5
586
SUBAASH Nalene Amrutha
TNTTA
09-Feb,14:30h / T2
6
638
K Disha
UP
7
514
S MUNDENKURIAN Tia
KRL
09-Feb,14:30h / T3
8
522
VARTIKAR Pritha
MHR
9
422
ROY Ditsa
BNG
09-Feb,14:30h / T4
10
587
BALAJI REENA Nandhini
TNTTA
11
613
CHAKRABARTY Sanchari
TTFI
09-Feb,14:30h / T5
12
471
PAWAR Pratha
GUJ
13
497
VANSHIKA Deshna M
KNT
09-Feb,14:30h / T6
14
454
MUDGAL Vanshika
DLI
15
X
BYE
X
 
16
519
VARGHESE Jennifer
MHR
17
433
DAS Syndrela
BNG
 
18
X
BYE
X
19
466
PARMAR Arnee
GUJ
09-Feb,14:30h / T7
20
516
CHANDE Ananya
MHR
21
503
MURTHY Sahana
KNT
09-Feb,14:30h / T8
22
523
SAKPAL Radhika
MHR
23
567
DONEKAL Ananya
TELG
09-Feb,14:30h / T9
24
544
DATTA Subhankrita
NCOE
25
445
KARMAKAR Avisha
DLI
09-Feb,14:30h / T10
26
636
GUPTA Anika
UP
27
601
BRAMHACHARY Diya
TTFI
09-Feb,14:30h / T11
28
423
SAHA Nandini
BNG
29
582
M Hansini
TNTTA
09-Feb,14:30h / T12
30
485
DARGAN Saanvi
HRN
31
X
BYE
X
 
32
531
KOTECHA Taneesha
MHR
R/32
 
486
SAINI Suhana
HRN
09-Feb,17:35h T 16
524
BHOOTA Riana
MHR
3 - 0 (5,8,8)
3 - 0 (8,6,4)
638
K Disha
UP
09-Feb,17:35h T 15
522
VARTIKAR Pritha
MHR
3 - 0 (6,3,5)
3 - 2 (-5,8,-7,7,8)
587
BALAJI REENA Nandhini
TNTTA
09-Feb,17:35h T 14
471
PAWAR Pratha
GUJ
3 - 1 (-4,6,8,7)
3 - 1 (-5,9,9,9)
454
MUDGAL Vanshika
DLI
09-Feb,17:35h T 13
519
VARGHESE Jennifer
MHR
 
 
433
DAS Syndrela
BNG
09-Feb,17:35h T 12
516
CHANDE Ananya
MHR
3 - 1 (-7,8,2,6)
3 - 1 (10,10,-8,7)
523
SAKPAL Radhika
MHR
09-Feb,17:35h T 11
544
DATTA Subhankrita
NCOE
3 - 0 (4,5,7)
3 - 0 (6,6,6)
445
KARMAKAR Avisha
DLI
09-Feb,17:35h T 10
423
SAHA Nandini
BNG
3 - 2 (9,17,-8,-8,9)
3 - 1 (11,-9,4,5)
582
M Hansini
TNTTA
09-Feb,17:35h T 9
531
KOTECHA Taneesha
MHR
 
R/16
3 - 0 (6,6,4)
486
SAINI Suhana
HRN
10-Feb,09:00h T 1
522
VARTIKAR Pritha
MHR
3 - 0 (4,9,6)
3 - 0 (8,3,7)
471
PAWAR Pratha
GUJ
10-Feb,09:00h T 2
454
MUDGAL Vanshika
DLI
3 - 0 (8,8,7)
3 - 0 (4,6,5)
516
CHANDE Ananya
MHR
10-Feb,09:00h T 3
523
SAKPAL Radhika
MHR
3 - 2 (9,-8,7,-8,7)
3 - 2 (-5,11,11,-10,7)
423
SAHA Nandini
BNG
10-Feb,09:00h T 4
531
KOTECHA Taneesha
MHR
3 - 1 (-9,5,5,12)
QF
3 - 1 (-9,5,5,7)
522
VARTIKAR Pritha
MHR
10-Feb,11:00h T 1
471
PAWAR Pratha
GUJ
3 - 0 (9,5,6)
3 - 1 (9,11,-6,7)
523
SAKPAL Radhika
MHR
10-Feb,11:00h T 2
531
KOTECHA Taneesha
MHR
3 - 0 (3,4,7)
SF
4 - 0 (9,8,7,3)
522
VARTIKAR Pritha
MHR
10-Feb,14:00h T 1
531
KOTECHA Taneesha
MHR
4 - 1 (7,9,5,-7,2)
FINAL
4 - 3 (8,-9,-8,-8,6,13,9) 
531
KOTECHA Taneesha
MHR
11-Feb,13:00h T 1 
452
MAJI Sayanika
DLI
4 - 2 (6,-9,3,-8,9,9) 
WINNER
452
MAJI Sayanika
DLI
4 - 0 (9,5,9,3)
 
 
YOUTH GIRLS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
33
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
 
34
X
BYE
X
35
450
GOEL Prisha
DLI
09-Feb,14:30h / T13
36
501
ASHOK H Parnavi
KNT
37
545
BHARAT Vartica
NCOE
09-Feb,14:30h / T14
38
529
LOKE Shravani
MHR
39
611
MANNI RAMAMOORTHY RAJKUMAR Preeti
TTFI
09-Feb,14:30h / T15
40
427
ROY Saanvi
BNG
41
481
ANTAL Manal
HRN
09-Feb,14:30h / T16
42
578
KONTHAM Shreshta Reddy
TELG
43
520
BHATT Kavya
MHR
09-Feb,15:00h / T1
44
498
CHOWDHARY Himanshi
KNT
45
451
KAPOOR Riddhima
DLI
09-Feb,15:00h / T2
46
615
CHAKI Sayonisha
TTFI
47
X
BYE
X
 
48
593
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
49
637
TRIPATHI Avani
UP
 
50
X
BYE
X
51
421
BASU Disha
BNG
09-Feb,15:00h / T3
52
505
PUROHIT Trupti
KNT
53
472
JAYSWAL Riya
GUJ
09-Feb,15:00h / T4
54
404
VAISHNAVI SURYA Yandamuri
AP
55
542
BHATTACHARJEE Sandika
NCOE
09-Feb,15:00h / T5
56
528
WANI Sayali
MHR
57
521
DALVI Mukta
MHR
09-Feb,15:00h / T6
58
480
YADAV Kavya
HRN
59
591
NAGAM Sharvani
TNTTA
09-Feb,15:00h / T7
60
428
ROY Sampriti
BNG
61
617
ANAND Shriya
TTFI
09-Feb,15:00h / T8
62
518
PATEL Hardee
MHR
63
X
BYE
X
 
64
452
MAJI Sayanika
DLI
R/32
 
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
09-Feb,17:35h T 8
501
ASHOK H Parnavi
KNT
3 - 0 (10,6,5)
3 - 2 (-9,-8,1,11,7)
545
BHARAT Vartica
NCOE
09-Feb,17:35h T 7
611
MANNI RAMAMOORTHY RAJKUMAR Preeti
TTFI
3 - 1 (10,-5,7,11)
3 - 0 (8,4,4)
481
ANTAL Manal
HRN
09-Feb,17:35h T 6
520
BHATT Kavya
MHR
3 - 2 (6,-9,-10,4,15)
3 - 1 (11,-9,4,9)
451
KAPOOR Riddhima
DLI
09-Feb,17:35h T 5
593
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
 
 
637
TRIPATHI Avani
UP
09-Feb,17:35h T 4
505
PUROHIT Trupti
KNT
3 - 0 (3,8,6)
3 - 0 (2,7,10)
472
JAYSWAL Riya
GUJ
09-Feb,17:35h T 3
528
WANI Sayali
MHR
3 - 0 (7,6,7)
3 - 1 (7,9,-9,8)
521
DALVI Mukta
MHR
09-Feb,17:35h T 2
428
ROY Sampriti
BNG
3 - 0 (2,7,1)
3 - 2 (-9,9,-9,10,9)
518
PATEL Hardee
MHR
09-Feb,17:35h T 1
452
MAJI Sayanika
DLI
 
R/16
3 - 2 (-8,-6,3,5,1)
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
10-Feb,09:00h T 5
611
MANNI RAMAMOORTHY RAJKUMAR Preeti
TTFI
3 - 1 (6,8,-9,10)
3 - 1 (7,10,-5,4)
520
BHATT Kavya
MHR
10-Feb,09:00h T 6
593
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
3 - 0 (15,7,6)
3 - 2 (-10,-12,11,4,5)
505
PUROHIT Trupti
KNT
10-Feb,09:00h T 7
528
WANI Sayali
MHR
3 - 0 (6,5,3)
3 - 2 (-4,6,-11,7,8)
521
DALVI Mukta
MHR
10-Feb,09:00h T 8
452
MAJI Sayanika
DLI
3 - 0 (7,10,5)
QF
3 - 0 (9,11,6)
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
10-Feb,11:00h T 3
520
BHATT Kavya
MHR
3 - 0 (6,10,4)
3 - 0 (4,2,8)
528
WANI Sayali
MHR
10-Feb,11:00h T 4
452
MAJI Sayanika
DLI
3 - 0 (5,6,4)
SF
4 - 3 (-7,-7,10,-5,6,11,7)
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
10-Feb,14:00h T 2
452
MAJI Sayanika
DLI
4 - 3 (-9,-4,-7,5,8,7,9)