YOUTH GIRLS SINGLES (U-19) : MAIN DRAW
 
R/64
1
486
SAINI Suhana
HRN
10-Feb,15:40h / T1
2
432
SHAW Srijita
BNG
3
444
- Pelf
CHD
10-Feb,15:40h / T2
4
584
BASKAR Kavyasree
TNTTA
5
497
VANSHIKA Deshna M
KNT
10-Feb,15:40h / T3
6
552
ANANYA Barady
PON
7
618
DATTA Soumili
TTFI
10-Feb,15:40h / T4
8
518
PATEL Hardee
MHR
9
617
ANAND Shriya
TTFI
10-Feb,15:40h / T5
10
454
MUDGAL Vanshika
DLI
11
593
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
10-Feb,15:40h / T6
12
433
DAS Syndrela
BNG
13
511
P NAIR Pranati
KRL
10-Feb,15:40h / T7
14
642
MAHAJAN Suhani
UP
15
503
MURTHY Sahana
KNT
10-Feb,15:40h / T8
16
526
BHIWANDKAR Sampada
MHR
17
496
MANJUNATH Anargya
KNT
10-Feb,15:40h / T9
18
577
ASPATHI Satya
TELG
19
515
LUNAWAT Anandita
MHR
10-Feb,15:40h / T10
20
545
BHARAT Vartica
NCOE
21
522
VARTIKAR Pritha
MHR
10-Feb,15:40h / T11
22
608
SARKAR Nilishma
TTFI
23
581
SATHISH Ekantika
TNTTA
10-Feb,15:40h / T12
24
485
DARGAN Saanvi
HRN
25
423
SAHA Nandini
BNG
10-Feb,15:40h / T13
26
564
SHARMA Samaira
RAJ
27
635
GUPTA Ambika
UP
10-Feb,15:40h / T14
28
586
SUBAASH Nalene Amrutha
TNTTA
29
452
MAJI Sayanika
DLI
10-Feb,15:40h / T15
30
466
PARMAR Arnee
GUJ
31
601
BRAMHACHARY Diya
TTFI
10-Feb,15:40h / T16
32
528
WANI Sayali
MHR
R/32
3 - 0 (7,6,8)
486
SAINI Suhana
HRN
10-Feb,18:30h T 1
584
BASKAR Kavyasree
TNTTA
3 - 0 (9,5,13)
3 - 0 (1,2,5)
497
VANSHIKA Deshna M
KNT
10-Feb,18:30h T 2
518
PATEL Hardee
MHR
3 - 0 (10,9,3)
3 - 1 (2,9,-5,8)
454
MUDGAL Vanshika
DLI
10-Feb,18:30h T 3
593
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
3 - 2 (7,-5,-6,14,10)
3 - 1 (4,-9,5,4)
511
P NAIR Pranati
KRL
10-Feb,18:30h T 4
526
BHIWANDKAR Sampada
MHR
3 - 1 (6,11,-11,5)
3 - 0 (6,5,9)
496
MANJUNATH Anargya
KNT
10-Feb,18:30h T 5
545
BHARAT Vartica
NCOE
3 - 0 (4,11,3)
3 - 0 (4,9,10)
522
VARTIKAR Pritha
MHR
10-Feb,18:30h T 6
485
DARGAN Saanvi
HRN
3 - 1 (9,-8,9,7)
3 - 1 (5,-7,9,8)
423
SAHA Nandini
BNG
10-Feb,18:30h T 7
586
SUBAASH Nalene Amrutha
TNTTA
3 - 2 (-2,-8,4,6,8)
3 - 0 (6,10,2)
452
MAJI Sayanika
DLI
10-Feb,18:30h T 8
601
BRAMHACHARY Diya
TTFI
3 - 0 (5,8,7)
R/16
3 - 0 (7,6,8)
486
SAINI Suhana
HRN
11-Feb,09:00h T 1
518
PATEL Hardee
MHR
3 - 0 (5,5,4)
3 - 0 (12,8,4)
454
MUDGAL Vanshika
DLI
11-Feb,09:00h T 2
526
BHIWANDKAR Sampada
MHR
3 - 0 (7,6,1)
3 - 0 (5,6,4)
496
MANJUNATH Anargya
KNT
11-Feb,09:00h T 3
522
VARTIKAR Pritha
MHR
3 - 1 (-5,7,7,7)
3 - 2 (-8,8,-8,2,5)
423
SAHA Nandini
BNG
11-Feb,09:00h T 4
601
BRAMHACHARY Diya
TTFI
3 - 1 (8,0,-8,4)
QF
4 - 1 (7,7,-9,5,7)
486
SAINI Suhana
HRN
11-Feb,11:20h T 1
454
MUDGAL Vanshika
DLI
4 - 3 (-6,-6,-8,6,4,11,12)
4 - 0 (16,5,5,7)
522
VARTIKAR Pritha
MHR
11-Feb,11:20h T 2
601
BRAMHACHARY Diya
TTFI
4 - 1 (9,9,9,-9,2)
SF
4 - 0 (8,8,6,3)
486
SAINI Suhana
HRN
11-Feb,14:00h T 1
522
VARTIKAR Pritha
MHR
4 - 0 (8,5,5,3)
FINAL
4 - 1 (9,12,-5,1,12) 
486
SAINI Suhana
HRN
11-Feb,17:30h T 1 
506
GHORPADE Yashaswini
KNT
4 - 2 (7,10,-9,-7,5,6) 
WINNER
506
GHORPADE Yashaswini
KNT
4 - 2 (8,9,-7,-8,11,9)
 
 
YOUTH GIRLS SINGLES (U-19) : MAIN DRAW
 
R/64
33
531
KOTECHA Taneesha
MHR
10-Feb,16:10h / T16
34
625
MAITY Triyasha
TTFI
35
434
KHUNTIA Aaditi
CG
10-Feb,16:10h / T15
36
505
PUROHIT Trupti
KNT
37
569
NAGULAPALLI Bhaavitha
TELG
10-Feb,16:10h / T14
38
543
PANDA Sayani
NCOE
39
589
MANNI RAMAMOORTHY RAJKUMAR Preeti
TNTTA
10-Feb,16:10h / T13
40
483
CHAKRABORTI Prithoki
HRN
41
449
NARANG Lakshita
DLI
10-Feb,16:10h / T12
42
516
CHANDE Ananya
MHR
43
636
GUPTA Anika
UP
10-Feb,16:10h / T11
44
471
PAWAR Pratha
GUJ
45
520
BHATT Kavya
MHR
10-Feb,16:10h / T10
46
508
JOSHY Maria Cicily
KRL
47
590
ARULRAJ Priyadharshini
TNTTA
10-Feb,16:10h / T9
48
425
JOARDAR Oishiki
BNG
49
506
GHORPADE Yashaswini
KNT
10-Feb,16:10h / T8
50
479
KALRA Kashvi
HRN
51
415
MAZUMDAR Prachi
ASM
10-Feb,16:10h / T7
52
445
KARMAKAR Avisha
DLI
53
429
BHOWMICK Sneha
BNG
10-Feb,16:10h / T6
54
563
MISHRA Pranshi
RAJ
55
588
VENKATASAMY SURIYA NARAYANAN Nehal
TNTTA
10-Feb,16:10h / T5
56
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
57
582
M Hansini
TNTTA
10-Feb,16:10h / T4
58
499
GAJENDRAN Karruna
KNT
59
638
K Disha
UP
10-Feb,16:10h / T3
60
428
ROY Sampriti
BNG
61
544
DATTA Subhankrita
NCOE
10-Feb,16:10h / T2
62
597
MURALIDHARAN Ananya
TTFI
63
442
CHAWLA Deevanshi
CHD
10-Feb,16:10h / T1
64
519
VARGHESE Jennifer
MHR
R/32
3 - 0 (8,4,9)
531
KOTECHA Taneesha
MHR
10-Feb,18:30h T 9
505
PUROHIT Trupti
KNT
3 - 0 (6,2,6)
3 - 0 (4,3,10)
569
NAGULAPALLI Bhaavitha
TELG
10-Feb,18:30h T 10
483
CHAKRABORTI Prithoki
HRN
3 - 0 (13,9,7)
3 - 2 (-5,7,-9,7,2)
449
NARANG Lakshita
DLI
10-Feb,18:30h T 11
471
PAWAR Pratha
GUJ
3 - 0 (4,9,9)
3 - 1 (3,8,-9,6)
520
BHATT Kavya
MHR
10-Feb,18:30h T 12
425
JOARDAR Oishiki
BNG
3 - 0 (1,6,5)
3 - 0 (2,6,3)
506
GHORPADE Yashaswini
KNT
10-Feb,18:30h T 13
445
KARMAKAR Avisha
DLI
3 - 1 (5,-12,6,9)
3 - 0 (5,3,8)
429
BHOWMICK Sneha
BNG
10-Feb,18:30h T 14
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
3 - 2 (9,-4,9,-9,6)
3 - 1 (5,-9,9,9)
582
M Hansini
TNTTA
10-Feb,18:30h T 15
638
K Disha
UP
3 - 1 (7,12,-7,7)
3 - 0 (4,7,9)
597
MURALIDHARAN Ananya
TTFI
10-Feb,18:30h T 16
519
VARGHESE Jennifer
MHR
3 - 2 (5,3,-9,-9,3)
R/16
3 - 1 (7,7,-9,7)
531
KOTECHA Taneesha
MHR
11-Feb,09:00h T 5
569
NAGULAPALLI Bhaavitha
TELG
3 - 2 (-7,-3,5,8,10)
3 - 0 (15,4,7)
449
NARANG Lakshita
DLI
11-Feb,09:00h T 6
425
JOARDAR Oishiki
BNG
3 - 1 (-13,2,6,6)
3 - 0 (12,4,8)
506
GHORPADE Yashaswini
KNT
11-Feb,09:00h T 7
525
MIRCHANDANI Risha
MHR
3 - 0 (4,8,8)
3 - 2 (-11,9,-9,8,8)
582
M Hansini
TNTTA
11-Feb,09:00h T 8
519
VARGHESE Jennifer
MHR
3 - 0 (10,8,7)
QF
4 - 0 (10,6,10,7)
569
NAGULAPALLI Bhaavitha
TELG
11-Feb,11:20h T 3
425
JOARDAR Oishiki
BNG
4 - 3 (-6,8,-6,8,4,-8,4)
4 - 0 (9,8,13,3)
506
GHORPADE Yashaswini
KNT
11-Feb,11:20h T 4
519
VARGHESE Jennifer
MHR
4 - 0 (7,9,5,13)
SF
4 - 0 (7,6,7,4)
425
JOARDAR Oishiki
BNG
11-Feb,14:00h T 2
506
GHORPADE Yashaswini
KNT
4 - 2 (6,6,7,-6,-12,4)