YOUTH GIRLS SINGLES (U-11) : MAIN DRAW
 
R/32
1
924
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
23-Jan,20:00h / T11
2
976
SANGELKAR Myraa
MHR B
3
1181
KAUR Avneet
UP
23-Jan,20:00h / T12
4
854
GODIL Daniya
GUJ
5
824
TYAGI Shanaya
DLI
23-Jan,20:00h / T13
6
905
JAIN Varya
HRN
7
1103
DEBANSHI Chakraborty
TELG
23-Jan,20:00h / T14
8
765
KAR Saranya
BNG A
9
952
DEEP REDKAR Aarya Deepak Redkar
MHR B
23-Jan,20:00h / T15
10
743
SAHA Aradhya
BNG A
11
1133
S Harjani
TNTTA
23-Jan,20:00h / T16
12
1109
SRI SAANVI Kamarapu
TELG
13
1035
SULTAN Zakiya
MP
23-Jan,20:00h / T17
14
1174
PANDE Khyati
UKD
15
1237
DAS Dipti
TTFI
23-Jan,20:00h / T18
16
767
SHAHID Shariqa
BNG A
17
1158
B Varnica
TNTTA
23-Jan,20:00h / T19
18
845
COLASO Ishita
GOA
19
913
. Irene Anna Subhash
KNT
23-Jan,20:00h / T20
20
809
SINGHAL Akanksha
DLI
21
863
LOTIA Khwaish
GUJ
23-Jan,20:00h / T21
22
752
DAS Moupia
BNG A
23
885
DUA Avni
HRN
23-Jan,20:00h / T22
24
998
TEKALE Sharayu
MHR B
25
1068
DHINGRA Aradhya
PSPB A
23-Jan,20:25h / T19
26
770
CHAKRABORTY Sreosree
BNG A
27
887
PHALASWAL Avyanna
HRN
23-Jan,20:25h / T20
28
1101
VENKATA MAHIMA KRISHNA Bhimavarapu
TELG
29
714
SRI SHAANVI M
AP
23-Jan,20:25h / T21
30
1143
O.P Poojaasri
TNTTA
31
878
TANNA Vincy
GUJ
23-Jan,20:25h / T22
32
766
BANERJEE Saturya
BNG A
R/16
3 - 0 (6,2,4)
924
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
24-Jan,11:00h T 11
854
GODIL Daniya
GUJ
3 - 0 (4,4,7)
3 - 1 (4,9,-8,5)
824
TYAGI Shanaya
DLI
24-Jan,11:00h T 12
765
KAR Saranya
BNG A
3 - 0 (8,9,7)
3 - 0 (4,7,4)
952
DEEP REDKAR Aarya Deepak Redkar
MHR B
24-Jan,11:00h T 13
1109
SRI SAANVI Kamarapu
TELG
3 - 2 (8,-8,-6,5,9)
3 - 2 (8,-5,5,-6,7)
1035
SULTAN Zakiya
MP
24-Jan,11:00h T 14
767
SHAHID Shariqa
BNG A
3 - 0 (9,5,9)
3 - 0 (12,5,9)
1158
B Varnica
TNTTA
24-Jan,11:00h T 15
809
SINGHAL Akanksha
DLI
3 - 1 (6,-8,9,6)
3 - 2 (10,-7,-8,9,7)
752
DAS Moupia
BNG A
24-Jan,11:00h T 16
885
DUA Avni
HRN
4 - 1 (3,-10,7,9,7)
3 - 0 (4,8,3)
1068
DHINGRA Aradhya
PSPB A
24-Jan,11:00h T 17
1101
VENKATA MAHIMA KRISHNA Bhimavarapu
TELG
3 - 0 (5,2,5)
3 - 2 (-7,-7,9,8,4)
714
SRI SHAANVI M
AP
24-Jan,11:00h T 18
766
BANERJEE Saturya
BNG A
3 - 0 (5,4,4)
QF
3 - 1 (3,7,-10,9)
924
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
24-Jan,13:55h T 6
765
KAR Saranya
BNG A
3 - 2 (-7,5,-13,10,8)
3 - 1 (7,-11,10,5)
1109
SRI SAANVI Kamarapu
TELG
24-Jan,13:55h T 7
767
SHAHID Shariqa
BNG A
3 - 0 (7,3,5)
3 - 2 (-5,8,2,-10,7)
809
SINGHAL Akanksha
DLI
24-Jan,13:55h T 8
752
DAS Moupia
BNG A
3 - 1 (3,-7,9,9)
3 - 0 (8,7,3)
1068
DHINGRA Aradhya
PSPB A
24-Jan,13:55h T 9
766
BANERJEE Saturya
BNG A
3 - 2 (-7,-7,3,8,7)
SF
3 - 1 (7,-9,3,4)
924
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
24-Jan,15:35h T 1
767
SHAHID Shariqa
BNG A
3 - 1 (-4,4,4,9)
3 - 0 (9,5,2)
752
DAS Moupia
BNG A
24-Jan,15:35h T 2
766
BANERJEE Saturya
BNG A
3 - 2 (-3,7,-8,5,11)
FINAL
3 - 0 (9,7,3)
924
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
24-Jan,18:05h T 1
766
BANERJEE Saturya
BNG A
3 - 2 (-3,-6,2,9,4)
WINNER
924
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
3 - 0 (10,4,6)