YOUTH BOYS SINGLES (U-15) : MAIN DRAW
 
R/64
1
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
25-Jan,09:00h / T13
2
378
VASAN Siddhant
KNT
3
602
MANOHAR Veluri
TELG
25-Jan,09:00h / T14
4
403
SHAH Dhruv
MHR A
5
620
VIJAY Guru Sanjith
TNTTA
25-Jan,09:00h / T15
6
139
DAS Aditya
BNG A
7
676
RUSHIKESH Avadhoot Jagtap
TTFI
25-Jan,09:00h / T16
8
556
TOSHNIWAL Lakshya
RAJ
9
274
TANNA Aayush
GUJ
25-Jan,09:00h / T17
10
447
PENDSE Tanish
MHR B
11
240
GUPTA Arjav
DLI
25-Jan,09:00h / T18
12
650
S Sriram
TNTTA
13
485
BHANDARI Anjisnu
NCOE
25-Jan,09:00h / T19
14
363
NAWARANGE Atharva
KNT
15
456
GADE Yashwin Reddy
MHR B
25-Jan,09:00h / T20
16
162
SARDAR Rupam
BNG A
17
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
25-Jan,09:00h / T21
18
421
PATIL Kush
MHR B
19
233
GARG Vishal
CHD
25-Jan,09:00h / T22
20
382
DINESH Teshub
KNT
21
438
DANI Rohan
MHR B
25-Jan,09:30h / T1
22
682
NEGI Aarav
UKD
23
137
SEN GUPTA Abhranil
BNG A
25-Jan,09:30h / T2
24
241
GUPTA Atherva
DLI
25
167
MUKHERJEE Soham
BNG A
25-Jan,09:30h / T3
26
636
JANAKIRAMAN Pranav
TNTTA
27
296
PANCHAL Malav
GUJ
25-Jan,09:30h / T4
28
518
ARYA Sarthak
PSPB A
29
405
KHANDEKAR Ishan
MHR A
25-Jan,09:30h / T5
30
649
S S Sringesh
TNTTA
31
115
KASHYAP Abheek
ASM
25-Jan,09:30h / T6
32
342
KATARIA Siddhant
HRN
R/32
3 - 1 (8,-10,3,9)
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
25-Jan,17:30h T 16
403
SHAH Dhruv
MHR A
w/o
3 - 1 (5,-11,6,6)
139
DAS Aditya
BNG A
25-Jan,17:30h T 15
556
TOSHNIWAL Lakshya
RAJ
3 - 0 (7,11,6)
3 - 0 (5,9,7)
274
TANNA Aayush
GUJ
25-Jan,17:30h T 14
240
GUPTA Arjav
DLI
3 - 0 (7,8,5)
3 - 0 (6,7,12)
363
NAWARANGE Atharva
KNT
25-Jan,17:30h T 13
162
SARDAR Rupam
BNG A
3 - 0 (4,6,5)
3 - 0 (4,2,4)
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
25-Jan,17:30h T 12
382
DINESH Teshub
KNT
3 - 2 (-9,6,11,-7,7)
3 - 1 (4,4,-9,3)
438
DANI Rohan
MHR B
25-Jan,17:30h T 11
137
SEN GUPTA Abhranil
BNG A
3 - 2 (8,-14,9,-7,9)
3 - 0 (9,5,11)
167
MUKHERJEE Soham
BNG A
25-Jan,17:30h T 10
518
ARYA Sarthak
PSPB A
3 - 0 (4,4,11)
3 - 2 (6,5,-5,-7,6)
405
KHANDEKAR Ishan
MHR A
25-Jan,17:30h T 9
342
KATARIA Siddhant
HRN
3 - 1 (5,13,-12,9)
R/16
3 - 0 (8,7,3)
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Jan,11:00h T 11
139
DAS Aditya
BNG A
3 - 1 (6,-5,8,11)
3 - 1 (7,8,-10,7)
240
GUPTA Arjav
DLI
26-Jan,11:00h T 12
162
SARDAR Rupam
BNG A
3 - 0 (15,8,7)
3 - 0 (8,5,4)
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
26-Jan,11:00h T 13
438
DANI Rohan
MHR B
3 - 0 (8,9,6)
3 - 1 (-6,10,8,9)
167
MUKHERJEE Soham
BNG A
26-Jan,11:00h T 14
342
KATARIA Siddhant
HRN
3 - 1 (7,-5,8,4)
QF
3 - 1 (-5,4,4,10)
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Jan,13:55h T 6
240
GUPTA Arjav
DLI
3 - 0 (4,8,5)
3 - 1 (-8,4,9,9)
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
26-Jan,13:55h T 7
167
MUKHERJEE Soham
BNG A
3 - 0 (8,10,7)
SF
3 - 1 (6,7,-7,9)
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Jan,16:35h T 4
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (7,2,6)
FINAL
4 - 2 (6,6,9,-8,-7,6) 
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
26-Jan,18:50h T 2 
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
4 - 3 (-8,-8,6,9,-9,8,3) 
WINNER
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
4 - 2 (-7,-10,8,4,10,9)
 
 
YOUTH BOYS SINGLES (U-15) : MAIN DRAW
 
R/64
33
660
KUMAR Umesh
TNTTA
25-Jan,09:30h / T7
34
242
SUGRA Bhaskar Singh
DLI
35
291
PATEL Janmejay
GUJ
25-Jan,09:30h / T8
36
410
SOMAN Shouren
MHR A
37
367
RAMPRASAD Gaurav
KNT
25-Jan,09:30h / T9
38
229
SOOD Pritish
CHD
39
496
BARMAN Sounav
NCOE
25-Jan,09:30h / T10
40
169
DEY Soudarja
BNG A
41
336
SARKAR Ronald
HRN
25-Jan,09:30h / T11
42
180
DHAR Abhik
BNG B
43
419
CHELIPARAMBIL Johan
MHR B
25-Jan,09:30h / T12
44
517
RAWAT Sahil
PSPB A
45
407
MAGAR Parth
MHR A
25-Jan,09:30h / T13
46
384
GANGAKHEDE Vibhas Venkatesh
KNT
47
655
A RAGHAVAN Tanmay
TNTTA
25-Jan,09:30h / T14
48
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
49
605
M Nikkhil Menon
TNTTA
25-Jan,09:30h / T15
50
448
WASNIKAR Tejas
MHR B
51
153
CHANDA Kanishka
BNG A
25-Jan,09:30h / T16
52
249
MAINI Sudhanshu
DLI
53
201
SARKAR Sangram
BNG B
25-Jan,09:30h / T17
54
434
BAUVA Pratiyush
MHR B
55
381
NERLAJE Tavanth
KNT
25-Jan,09:30h / T18
56
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
57
580
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
25-Jan,09:30h / T19
58
122
KASHYAP Divyansh
ASM
59
368
NARA Mohnish Nandi
KNT
25-Jan,09:30h / T20
60
288
DAHIYA Himansh
GUJ
61
417
HINGORANY Dev
MHR B
25-Jan,09:30h / T21
62
545
LILA Abhir
RAJ
63
628
SENTHIL KUMAR Mehan
TNTTA
25-Jan,09:30h / T22
64
196
BISWAS Punit
BNG B
R/32
3 - 1 (10,8,-9,4)
660
KUMAR Umesh
TNTTA
25-Jan,17:30h T 8
291
PATEL Janmejay
GUJ
3 - 2 (7,3,-7,-4,8)
3 - 1 (8,6,-9,8)
367
RAMPRASAD Gaurav
KNT
25-Jan,17:30h T 7
496
BARMAN Sounav
NCOE
3 - 0 (5,5,7)
3 - 1 (8,5,-7,3)
336
SARKAR Ronald
HRN
25-Jan,17:30h T 6
517
RAWAT Sahil
PSPB A
3 - 0 (8,5,7)
3 - 1 (4,-9,7,5)
407
MAGAR Parth
MHR A
25-Jan,17:30h T 5
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
3 - 0 (4,7,6)
3 - 0 (7,9,9)
605
M Nikkhil Menon
TNTTA
25-Jan,17:30h T 4
249
MAINI Sudhanshu
DLI
3 - 0 (3,8,11)
3 - 2 (7,-5,8,-7,7)
434
BAUVA Pratiyush
MHR B
25-Jan,17:30h T 3
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 2 (-7,-9,4,5,3)
3 - 0 (7,2,8)
580
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
25-Jan,17:30h T 2
288
DAHIYA Himansh
GUJ
3 - 1 (-6,8,8,3)
3 - 0 (8,7,9)
417
HINGORANY Dev
MHR B
25-Jan,17:30h T 1
196
BISWAS Punit
BNG B
3 - 0 (4,3,2)
R/16
3 - 0 (8,10,5)
660
KUMAR Umesh
TNTTA
26-Jan,11:00h T 15
367
RAMPRASAD Gaurav
KNT
3 - 2 (3,-7,8,-2,6)
3 - 1 (-9,9,9,8)
517
RAWAT Sahil
PSPB A
26-Jan,11:00h T 16
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
3 - 1 (-15,4,6,6)
3 - 1 (-9,8,5,10)
249
MAINI Sudhanshu
DLI
26-Jan,11:00h T 17
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 2 (-6,2,7,-8,9)
3 - 2 (-8,6,-9,9,6)
580
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
26-Jan,11:00h T 18
196
BISWAS Punit
BNG B
3 - 0 (11,9,7)
QF
3 - 2 (8,-8,7,-7,5)
660
KUMAR Umesh
TNTTA
26-Jan,13:55h T 8
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
3 - 0 (5,6,6)
3 - 0 (7,8,7)
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
26-Jan,13:55h T 9
196
BISWAS Punit
BNG B
3 - 0 (6,7,9)
SF
3 - 1 (11,-7,0,7)
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Jan,16:35h T 5
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 2 (-8,9,-11,10,8)