YOUTH GIRLS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
1
711
KOTECHA Taneesha
AAI
 
2
X
BYE
X
3
1011
CHURI Urvi
MHR B
26-Jan,11:50h / T21
4
823
MAJI Sayanika
DLI
5
1042
BHATTACHARJEE Sandika
NCOE
26-Jan,11:50h / T22
6
728
MAZUMDAR Prachi
ASM
7
791
DHAR Shreya
BNG B
26-Jan,12:15h / T1
8
997
WANI Sayali
MHR B
9
822
KAPOOR Riddhima
DLI
26-Jan,12:15h / T2
10
970
BHATT Kavya
MHR B
11
802
- Pelf
CHD
26-Jan,12:15h / T3
12
761
ROY Saanvi
BNG A
13
891
KALRA Kashvi
HRN
26-Jan,12:15h / T4
14
1132
M Hansini
TNTTA
15
X
BYE
X
 
16
1180
TRIPATHI Avani
UP
17
748
ROY Ditsa
BNG A
 
18
X
BYE
X
19
1194
AGRAWAL Suhani
UP
26-Jan,12:15h / T5
20
1053
DALAI Swetapadma
ODS
21
999
LOKE Shravani
MHR B
26-Jan,12:15h / T6
22
1141
SUBAASH Nalene Amrutha
TNTTA
23
880
SHARMA Bhavprita
HP
26-Jan,12:15h / T7
24
1050
BHARAT Vartica
NCOE
25
814
BRAMHACHARY Diya
DLI
26-Jan,12:15h / T8
26
941
CHANDE Ananya
MHR A
27
872
JAYSWAL Riya
GUJ
26-Jan,12:15h / T9
28
934
P NAIR Pranati
KRL
29
754
SAHA Nandini
BNG A
26-Jan,12:15h / T10
30
1155
S A Tanishkaa
TNTTA
31
X
BYE
X
 
32
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
R/32
 
711
KOTECHA Taneesha
AAI
26-Jan,17:40h T 16
823
MAJI Sayanika
DLI
3 - 0 (6,6,6)
3 - 1 (-8,10,3,11)
1042
BHATTACHARJEE Sandika
NCOE
26-Jan,17:40h T 15
997
WANI Sayali
MHR B
3 - 0 (9,3,11)
3 - 1 (-8,11,11,8)
970
BHATT Kavya
MHR B
26-Jan,17:40h T 14
761
ROY Saanvi
BNG A
3 - 1 (9,4,-8,2)
3 - 0 (6,6,5)
1132
M Hansini
TNTTA
26-Jan,17:40h T 13
1180
TRIPATHI Avani
UP
 
 
748
ROY Ditsa
BNG A
26-Jan,17:40h T 12
1053
DALAI Swetapadma
ODS
3 - 0 (10,7,9)
3 - 0 (5,8,10)
1141
SUBAASH Nalene Amrutha
TNTTA
26-Jan,17:40h T 11
1050
BHARAT Vartica
NCOE
3 - 1 (8,4,-7,1)
3 - 0 (9,6,7)
941
CHANDE Ananya
MHR A
26-Jan,17:40h T 10
872
JAYSWAL Riya
GUJ
3 - 2 (-9,8,9,-4,6)
3 - 0 (3,9,8)
754
SAHA Nandini
BNG A
26-Jan,17:40h T 9
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
 
R/16
3 - 0 (10,8,9)
823
MAJI Sayanika
DLI
27-Jan,10:35h T 1
997
WANI Sayali
MHR B
3 - 2 (-5,-12,9,4,9)
3 - 2 (-8,9,-9,7,3)
761
ROY Saanvi
BNG A
27-Jan,10:35h T 2
1132
M Hansini
TNTTA
3 - 1 (9,-5,9,9)
3 - 1 (-7,5,7,9)
1053
DALAI Swetapadma
ODS
27-Jan,10:35h T 3
1141
SUBAASH Nalene Amrutha
TNTTA
3 - 2 (5,-9,4,-7,10)
3 - 0 (11,4,4)
941
CHANDE Ananya
MHR A
27-Jan,10:35h T 4
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
3 - 2 (-7,6,3,-5,7)
QF
3 - 0 (11,8,4)
823
MAJI Sayanika
DLI
27-Jan,13:40h T 1
761
ROY Saanvi
BNG A
3 - 1 (-9,5,3,10)
3 - 0 (5,5,8)
1053
DALAI Swetapadma
ODS
27-Jan,13:40h T 2
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
3 - 1 (11,-7,5,11)
SF
4 - 0 (4,3,2,6)
823
MAJI Sayanika
DLI
27-Jan,17:10h T 3
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
4 - 2 (5,-9,4,6,-10,6)
FINAL
4 - 2 (-11,-9,8,2,2,5) 
823
MAJI Sayanika
DLI
27-Jan,19:30h T 10 
903
SAINI Suhana
HRN
4 - 0 (10,7,6,7) 
WINNER
903
SAINI Suhana
HRN
4 - 0 (6,10,5,10)
 
 
YOUTH GIRLS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
33
1047
DATTA Subhankrita
NCOE
 
34
X
BYE
X
35
942
BHOWMICK Divyanshi
MHR A
26-Jan,12:15h / T11
36
1182
K Disha
UP
37
945
DALVI Mukta
MHR A
26-Jan,12:15h / T12
38
1070
GUPTA Aanya
PUN
39
1170
ROY Sreedatri
TTFI
26-Jan,12:15h / T13
40
774
DAS Syndrela
BNG A
41
947
MIRCHANDANI Risha
MHR A
26-Jan,12:15h / T14
42
893
ANTAL Manal
HRN
43
801
SINGH Neha
CHD
26-Jan,12:15h / T15
44
790
DASGUPTA Sayantani
BNG B
45
811
KARMAKAR Avisha
DLI
26-Jan,12:15h / T16
46
936
S MUNDENKURIAN Tia
KRL
47
X
BYE
X
 
48
1157
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
49
984
VARTIKAR Pritha
MHR B
 
50
X
BYE
X
51
763
CHAKRABARTY Sanchari
BNG A
26-Jan,12:15h / T17
52
818
GUPTA Kaashvi
DLI
53
786
ROY Sampriti
BNG B
26-Jan,12:15h / T18
54
1149
NAGAM Sharvani
TNTTA
55
1177
GUPTA Anika
UP
26-Jan,12:15h / T19
56
909
VANSHIKA Deshna M
KNT
57
826
ANAND Shriya
DLI
26-Jan,12:15h / T20
58
965
PATEL Hardee
MHR B
59
1156
N.BS Thanuja
TNTTA
26-Jan,12:15h / T21
60
869
PAWAR Pratha
GUJ
61
1037
BHATTACHARJEE Abhilasha
NCOE
26-Jan,12:15h / T22
62
964
SONGADKAR Arya
MHR B
63
X
BYE
X
 
64
903
SAINI Suhana
HRN
R/32
 
1047
DATTA Subhankrita
NCOE
26-Jan,17:40h T 8
942
BHOWMICK Divyanshi
MHR A
3 - 1 (5,6,-10,7)
3 - 0 (5,7,10)
945
DALVI Mukta
MHR A
26-Jan,17:40h T 7
774
DAS Syndrela
BNG A
3 - 2 (-8,-8,11,10,9)
3 - 1 (7,6,-7,4)
947
MIRCHANDANI Risha
MHR A
26-Jan,17:40h T 6
790
DASGUPTA Sayantani
BNG B
3 - 1 (5,-5,8,3)
3 - 1 (3,8,-10,11)
811
KARMAKAR Avisha
DLI
26-Jan,17:40h T 5
1157
DHARSHINI V Mouriya
TNTTA
 
 
984
VARTIKAR Pritha
MHR B
26-Jan,17:40h T 4
818
GUPTA Kaashvi
DLI
3 - 0 (3,6,6)
3 - 1 (7,8,-6,10)
786
ROY Sampriti
BNG B
26-Jan,17:40h T 3
909
VANSHIKA Deshna M
KNT
3 - 0 (6,3,7)
3 - 0 (8,5,4)
965
PATEL Hardee
MHR B
26-Jan,17:40h T 2
869
PAWAR Pratha
GUJ
3 - 0 (5,5,8)
3 - 0 (3,6,5)
964
SONGADKAR Arya
MHR B
26-Jan,17:40h T 1
903
SAINI Suhana
HRN
 
R/16
3 - 1 (13,-5,8,12)
1047
DATTA Subhankrita
NCOE
27-Jan,10:35h T 5
774
DAS Syndrela
BNG A
3 - 1 (10,8,-4,8)
3 - 1 (10,-8,6,6)
947
MIRCHANDANI Risha
MHR A
27-Jan,10:35h T 6
811
KARMAKAR Avisha
DLI
3 - 2 (-8,-7,7,10,5)
3 - 0 (8,10,7)
984
VARTIKAR Pritha
MHR B
27-Jan,10:35h T 7
786
ROY Sampriti
BNG B
3 - 1 (8,-7,5,8)
3 - 0 (00,9,7)
869
PAWAR Pratha
GUJ
27-Jan,10:35h T 8
903
SAINI Suhana
HRN
3 - 1 (4,-7,8,8)
QF
3 - 0 (5,10,4)
774
DAS Syndrela
BNG A
27-Jan,13:40h T 3
947
MIRCHANDANI Risha
MHR A
3 - 1 (5,8,-3,9)
3 - 0 (8,8,9)
984
VARTIKAR Pritha
MHR B
27-Jan,13:40h T 4
903
SAINI Suhana
HRN
3 - 1 (-9,3,5,6)
SF
4 - 2 (3,7,-10,8,-9,1)
947
MIRCHANDANI Risha
MHR A
27-Jan,17:10h T 4
903
SAINI Suhana
HRN
4 - 2 (-9,8,8,3,-9,8)