YOUTH BOYS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
1
637
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
 
2
X
BYE
X
3
233
GARG Vishal
CHD
26-Jan,11:25h / T1
4
299
SHAIKH Mohammed Arman
GUJ
5
249
MAINI Sudhanshu
DLI
26-Jan,11:25h / T2
6
660
KUMAR Umesh
TNTTA
7
449
SACHDEV Udit
MHR B
26-Jan,11:25h / T3
8
155
GHOSH Oishik
BNG A
9
165
DAS Shankhadip
BNG A
26-Jan,11:25h / T4
10
516
THAKUR Dhananjay Singh
PSPB A
11
115
KASHYAP Abheek
ASM
26-Jan,11:25h / T5
12
315
BHATNAGAR Naman
HP
13
338
SUTRADHAR Saikat
HRN
26-Jan,11:25h / T6
14
605
M Nikkhil Menon
TNTTA
15
384
GANGAKHEDE Vibhas Venkatesh
KNT
26-Jan,11:25h / T7
16
422
CHOPDA Kushal
MHR B
17
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Jan,11:25h / T8
18
689
NANDA Abhiveer
UP
19
367
RAMPRASAD Gaurav
KNT
26-Jan,11:25h / T9
20
639
K Sanjay Madhavan
TNTTA
21
158
DEY Rajdip
BNG A
26-Jan,11:25h / T10
22
320
CHHABRA Arnavv
HRN
23
633
G Nithish
TNTTA
26-Jan,11:25h / T11
24
1200
LALRUATSANGA H
DLI
25
619
MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan
TNTTA
26-Jan,11:25h / T12
26
167
MUKHERJEE Soham
BNG A
27
108
THEEGIREDDY Sri Prabhath Sai
AP
26-Jan,11:25h / T13
28
438
DANI Rohan
MHR B
29
560
BHATI Priyansh
RAJ
26-Jan,11:25h / T14
30
242
SUGRA Bhaskar Singh
DLI
31
498
PRABHAKAR Utkarsh
NCOE
26-Jan,11:25h / T15
32
196
BISWAS Punit
BNG B
R/32
 
637
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
26-Jan,13:30h T 9
299
SHAIKH Mohammed Arman
GUJ
3 - 0 (8,9,9)
3 - 1 (6,9,-10,12)
660
KUMAR Umesh
TNTTA
26-Jan,13:30h T 10
155
GHOSH Oishik
BNG A
3 - 1 (-9,7,8,4)
3 - 0 (6,3,8)
165
DAS Shankhadip
BNG A
26-Jan,13:30h T 11
315
BHATNAGAR Naman
HP
3 - 0 (5,5,7)
3 - 2 (-7,7,-11,7,9)
605
M Nikkhil Menon
TNTTA
26-Jan,13:30h T 12
422
CHOPDA Kushal
MHR B
3 - 0 (7,9,7)
3 - 0 (5,8,5)
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Jan,13:30h T 13
639
K Sanjay Madhavan
TNTTA
3 - 0 (6,7,8)
3 - 0 (8,4,6)
158
DEY Rajdip
BNG A
26-Jan,13:30h T 14
1200
LALRUATSANGA H
DLI
3 - 1 (10,7,-4,7)
3 - 0 (5,7,7)
619
MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan
TNTTA
26-Jan,13:30h T 15
438
DANI Rohan
MHR B
3 - 0 (9,8,9)
3 - 0 (4,9,8)
242
SUGRA Bhaskar Singh
DLI
26-Jan,13:30h T 16
196
BISWAS Punit
BNG B
3 - 0 (8,3,6)
R/16
3 - 0 (6,12,7)
637
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
26-Jan,17:10h T 1
155
GHOSH Oishik
BNG A
3 - 1 (4,-3,11,7)
3 - 0 (6,7,4)
165
DAS Shankhadip
BNG A
26-Jan,17:10h T 2
422
CHOPDA Kushal
MHR B
3 - 1 (-8,8,9,9)
3 - 2 (-10,4,-9,3,10)
121
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
26-Jan,17:10h T 3
1200
LALRUATSANGA H
DLI
3 - 0 (7,6,5)
3 - 1 (3,-8,3,3)
619
MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan
TNTTA
26-Jan,17:10h T 4
196
BISWAS Punit
BNG B
3 - 0 (5,7,9)
QF
3 - 0 (8,6,8)
637
SURESH RAJ Preyesh
TNTTA
27-Jan,10:35h T 11
422
CHOPDA Kushal
MHR B
3 - 2 (5,-9,-12,5,7)
3 - 0 (6,9,6)
1200
LALRUATSANGA H
DLI
27-Jan,10:35h T 12
619
MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan
TNTTA
3 - 2 (3,-5,10,-5,8)
SF
4 - 3 (-9,10,-13,11,8,-8,6)
422
CHOPDA Kushal
MHR B
27-Jan,17:10h T 1
1200
LALRUATSANGA H
DLI
4 - 3 (-8,-9,6,12,-10,10,6)
FINAL
4 - 3 (8,-7,7,10,-7,-7,9) 
1200
LALRUATSANGA H
DLI
27-Jan,18:50h T 10 
143
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
4 - 0 (2,7,6,6) 
WINNER
143
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
4 - 1 (4,6,8,-9,7)
 
 
YOUTH BOYS SINGLES (U-17) : MAIN DRAW
 
R/64
33
1199
SINGH Samarth
DLI
26-Jan,11:25h / T16
34
636
JANAKIRAMAN Pranav
TNTTA
35
342
KATARIA Siddhant
HRN
26-Jan,11:25h / T17
36
206
ROY PATWARI Shirsha
BNG B
37
403
SHAH Dhruv
MHR A
26-Jan,11:25h / T18
38
580
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
39
697
CHATURVEDI Maulik
UP
26-Jan,11:25h / T19
40
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
41
145
GHOSH Ayan
BNG A
26-Jan,11:25h / T20
42
227
AGGARWAL Arnav
CHD
43
556
TOSHNIWAL Lakshya
RAJ
26-Jan,11:25h / T21
44
241
GUPTA Atherva
DLI
45
133
HARSHIT Kumar
BHR
26-Jan,11:25h / T22
46
388
G NAIR Anokh
KRL
47
405
KHANDEKAR Ishan
MHR A
26-Jan,11:50h / T1
48
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
49
627
SUNDAR Manikandan
TNTTA
26-Jan,11:50h / T2
50
497
BHATTACHARYA Srijit
NCOE
51
202
CHAKRABORTY Saptashwa
BNG B
26-Jan,11:50h / T3
52
518
ARYA Sarthak
PSPB A
53
291
PATEL Janmejay
GUJ
26-Jan,11:50h / T4
54
104
ACHANTA Durga Manikanta
AP
55
553
MUDGAL Devansh
RAJ
26-Jan,11:50h / T5
56
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
57
372
SHANKAR Rohith
KNT
26-Jan,11:50h / T6
58
653
D Srivathsav
TNTTA
59
336
SARKAR Ronald
HRN
26-Jan,11:50h / T7
60
240
GUPTA Arjav
DLI
61
429
MULYE Neil
MHR B
26-Jan,11:50h / T8
62
635
ANANDAN Prajith Kumar
TNTTA
63
X
BYE
X
 
64
143
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
R/32
3 - 1 (10,3,-5,2)
1199
SINGH Samarth
DLI
26-Jan,13:30h T 17
206
ROY PATWARI Shirsha
BNG B
3 - 2 (4,6,-7,-7,3)
3 - 0 (9,3,7)
403
SHAH Dhruv
MHR A
26-Jan,13:30h T 18
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
3 - 0 (4,11,2)
3 - 2 (-8,7,-9,4,6)
145
GHOSH Ayan
BNG A
26-Jan,13:30h T 19
241
GUPTA Atherva
DLI
3 - 0 (8,7,8)
3 - 1 (-9,2,5,7)
133
HARSHIT Kumar
BHR
26-Jan,13:30h T 20
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (7,6,10)
3 - 1 (8,-7,10,9)
627
SUNDAR Manikandan
TNTTA
26-Jan,13:30h T 21
518
ARYA Sarthak
PSPB A
3 - 2 (-8,9,6,-3,9)
3 - 1 (10,1,-6,6)
291
PATEL Janmejay
GUJ
26-Jan,13:30h T 22
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 2 (6,-2,10,-6,14)
3 - 0 (5,4,6)
372
SHANKAR Rohith
KNT
26-Jan,14:55h T 20
240
GUPTA Arjav
DLI
3 - 2 (-10,7,7,-7,10)
3 - 1 (7,5,-7,10)
429
MULYE Neil
MHR B
26-Jan,14:55h T 21
143
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
 
R/16
3 - 1 (9,7,-8,11)
1199
SINGH Samarth
DLI
26-Jan,17:10h T 5
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
3 - 0 (9,7,20)
3 - 0 (5,9,3)
145
GHOSH Ayan
BNG A
26-Jan,17:10h T 6
608
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (4,4,4)
3 - 1 (-2,4,9,8)
518
ARYA Sarthak
PSPB A
26-Jan,17:10h T 7
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 0 (8,10,8)
3 - 0 (5,3,7)
372
SHANKAR Rohith
KNT
26-Jan,17:10h T 8
143
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
3 - 0 (6,6,7)
QF
3 - 0 (9,3,10)
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
27-Jan,10:35h T 13
145
GHOSH Ayan
BNG A
3 - 1 (-9,5,10,8)
3 - 1 (6,8,-11,5)
462
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
27-Jan,10:35h T 14
143
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
3 - 0 (7,7,3)
SF
4 - 0 (5,9,7,8)
125
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
27-Jan,17:10h T 2
143
BHATTACHARJEE Ankur
BNG A
4 - 1 (13,1,-11,9,7)