WOMEN'S SINGLES : MAIN DRAW
 
R/64
1
1090
AKULA Sreeja
RBI
 
2
X
BYE
X
3
883
ROHILLA Anjali
HRN
27-Jan,11:00h / T1
4
947
MIRCHANDANI Risha
MHR A
5
709
GOEL Radhapriya
AAI
27-Jan,11:00h / T2
6
1137
BASKAR Kavyasree
TNTTA
7
753
KUNDU Munmun
BNG A
27-Jan,11:00h / T3
8
1059
KAMATH Archana Girish
PSPB
9
926
GHORPADE Yashaswini
KNT
27-Jan,11:00h / T4
10
733
GOGOI Trisha
ASM
11
734
D'SOUZA Senhora Cezinha
BBSCB
27-Jan,11:00h / T5
12
826
ANAND Shriya
DLI
13
857
CHIPIA Frenaz
GUJ
27-Jan,11:00h / T6
14
771
DEY Srijanee
BNG A
15
984
VARTIKAR Pritha
MHR B
27-Jan,11:00h / T7
16
1097
MUKHERJEE Sutirtha
RSPB
17
710
GHOSH Swastika
AAI
 
18
X
BYE
X
19
741
BASAK Anushka
BNG A
27-Jan,11:00h / T8
20
1095
MUKHERJEE Sagarika
RSPB
21
1086
HARSHA VARDHINI Calange Ravichandran
RBI
27-Jan,11:00h / T9
22
941
CHANDE Ananya
MHR A
23
798
MARIA Rony
CB
27-Jan,11:00h / T10
24
1062
DAS Mouma
PSPB
25
1093
BAISYA Poymantee
RSPB
27-Jan,11:00h / T11
26
866
JAYSWAL Namna
GUJ
27
997
WANI Sayali
MHR B
27-Jan,11:00h / T12
28
1147
SELENA DEEPTI Selvakumar
TNTTA
29
1118
JAISWAL Varuni
TELG
27-Jan,11:00h / T13
30
756
JOARDAR Oishiki
BNG A
31
X
BYE
X
 
32
1020
KUTUMBALE Anusha
MP
R/32
 
1090
AKULA Sreeja
RBI
27-Jan,14:20h T 1
883
ROHILLA Anjali
HRN
4 - 1 (5,4,-6,7,7)
4 - 1 (9,9,11,-5,11)
709
GOEL Radhapriya
AAI
27-Jan,14:20h T 2
753
KUNDU Munmun
BNG A
4 - 2 (9,8,-9,10,-5,6)
4 - 1 (6,2,4,-8,7)
926
GHORPADE Yashaswini
KNT
27-Jan,14:20h T 3
734
D'SOUZA Senhora Cezinha
BBSCB
4 - 2 (8,-4,8,5,-16,3)
4 - 2 (9,8,7,-8,-6,1)
857
CHIPIA Frenaz
GUJ
27-Jan,14:20h T 4
1097
MUKHERJEE Sutirtha
RSPB
4 - 0 (9,12,6,8)
 
710
GHOSH Swastika
AAI
27-Jan,14:20h T 5
1095
MUKHERJEE Sagarika
RSPB
4 - 0 (7,5,3,3)
4 - 0 (9,8,5,4)
941
CHANDE Ananya
MHR A
27-Jan,14:20h T 6
1062
DAS Mouma
PSPB
4 - 0 (4,12,3,13)
4 - 1 (11,9,-8,4,8)
1093
BAISYA Poymantee
RSPB
27-Jan,14:20h T 7
1147
SELENA DEEPTI Selvakumar
TNTTA
4 - 3 (-3,8,-10,7,6,-3,12)
4 - 1 (4,-8,10,7,10)
756
JOARDAR Oishiki
BNG A
27-Jan,14:20h T 8
1020
KUTUMBALE Anusha
MP
 
R/16
4 - 1 (7,-8,8,7,6)
1090
AKULA Sreeja
RBI
27-Jan,18:50h T 1
753
KUNDU Munmun
BNG A
4 - 2 (10,-11,12,-9,8,6)
4 - 2 (-16,6,5,9,-12,9)
926
GHORPADE Yashaswini
KNT
27-Jan,18:50h T 2
1097
MUKHERJEE Sutirtha
RSPB
4 - 0 (5,4,6,1)
4 - 2 (-6,-13,11,7,7,9)
710
GHOSH Swastika
AAI
27-Jan,18:50h T 3
1062
DAS Mouma
PSPB
4 - 2 (8,-4,7,4,-11,4)
4 - 1 (7,4,-8,11,6)
1093
BAISYA Poymantee
RSPB
27-Jan,18:50h T 4
1020
KUTUMBALE Anusha
MP
4 - 1 (-6,10,7,3,8)
QF
4 - 1 (12,11,-9,10,9)
1090
AKULA Sreeja
RBI
28-Jan,09:00h T 1
1097
MUKHERJEE Sutirtha
RSPB
4 - 3 (-10,5,3,-9,4,-8,9)
4 - 0 (8,8,8,3)
710
GHOSH Swastika
AAI
28-Jan,09:00h T 2
1093
BAISYA Poymantee
RSPB
4 - 2 (-7,8,6,7,-8,2)
SF
4 - 0 (6,9,9,10)
1097
MUKHERJEE Sutirtha
RSPB
28-Jan,12:00h T 1
1093
BAISYA Poymantee
RSPB
4 - 2 (-6,-5,8,5,4,11)
FINAL
4 - 0 (5,3,9,9) 
1097
MUKHERJEE Sutirtha
RSPB
28-Jan,16:45h T 1 
1064
RISHYA Reeth
PSPB
4 - 3 (3,-9,-6,10,8,-3,9) 
WINNER
1064
RISHYA Reeth
PSPB
4 - 2 (7,10,-8,-6,13,8)
 
 
WOMEN'S SINGLES : MAIN DRAW
 
R/64
33
1064
RISHYA Reeth
PSPB
 
34
X
BYE
X
35
1111
. Naina
TELG
27-Jan,11:00h / T14
36
940
BASAK Anannya
MHR A
37
1089
AMRUTHA PUSHPAK Shekhar
RBI
27-Jan,11:00h / T15
38
898
CHAKRABORTI Prithoki
HRN
39
789
DE Sataporni
BNG B
27-Jan,11:00h / T16
40
1096
AMRUTE Shruti Vijay
RSPB
41
819
NARANG Lakshita
DLI
27-Jan,11:40h / T1
42
1120
SIVASHANKAR Yashini
TNTTA
43
711
KOTECHA Taneesha
AAI
27-Jan,11:40h / T2
44
1225
PATWARI Surbhi
BNG A
45
862
BHAIRAPURE Kausha
GUJ
27-Jan,11:40h / T3
46
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
47
X
BYE
X
 
48
1092
DUTTA Moumita
RSPB
49
1094
SEN Prapti
RSPB
27-Jan,11:40h / T4
50
1148
SRINIVASAN Sharmitha
TNTTA
51
751
MODAK Mouli
BNG A
27-Jan,11:40h / T5
52
708
MANI Nithyashree
AAI
53
915
VISWANATH Kushi
KNT
27-Jan,11:40h / T6
54
1088
BANU Nikhat
RBI
55
948
BHIWANDKAR Sampada
MHR A
27-Jan,11:40h / T7
56
875
KRITTWIKA Sinha Roy
GUJ
57
1087
AYHIKA Mukherjee
RBI
27-Jan,11:40h / T8
58
755
SARKAR Nilishma
BNG A
59
1065
POOJA Sahasrabudhe
PSPB
27-Jan,11:40h / T9
60
1091
NATH Kaushani
RSPB
61
903
SAINI Suhana
HRN
27-Jan,11:40h / T10
62
1128
NEELAKANDAN Deepika
TNTTA
63
X
BYE
X
 
64
943
CHITALE Diya Parag
MHR A
R/32
 
1064
RISHYA Reeth
PSPB
27-Jan,14:20h T 9
940
BASAK Anannya
MHR A
4 - 1 (9,5,7,-10,7)
4 - 2 (9,7,7,-9,-9,7)
1089
AMRUTHA PUSHPAK Shekhar
RBI
27-Jan,14:20h T 10
1096
AMRUTE Shruti Vijay
RSPB
4 - 3 (-7,5,3,-9,-9,6,9)
4 - 2 (-4,10,9,13,-10,0)
1120
SIVASHANKAR Yashini
TNTTA
27-Jan,14:20h T 11
711
KOTECHA Taneesha
AAI
4 - 2 (5,-11,7,-6,9,6)
4 - 0 (9,5,6,3)
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
27-Jan,14:20h T 12
1092
DUTTA Moumita
RSPB
 
4 - 0 (3,2,2,4)
1094
SEN Prapti
RSPB
27-Jan,14:20h T 13
708
MANI Nithyashree
AAI
4 - 2 (9,7,-8,14,-6,8)
4 - 2 (8,-2,6,4,-6,7)
1088
BANU Nikhat
RBI
27-Jan,14:20h T 14
875
KRITTWIKA Sinha Roy
GUJ
4 - 2 (-8,11,-4,6,3,8)
5 - 0 (5,10,0,0,0)
755
SARKAR Nilishma
BNG A
27-Jan,14:20h T 15
1065
POOJA Sahasrabudhe
PSPB
4 - 2 (9,6,7,-5,-5,6)
4 - 2 (10,8,4,-11,-7,7)
1128
NEELAKANDAN Deepika
TNTTA
27-Jan,14:20h T 16
943
CHITALE Diya Parag
MHR A
 
R/16
4 - 1 (7,7,8,-4,6)
1064
RISHYA Reeth
PSPB
27-Jan,18:50h T 5
1089
AMRUTHA PUSHPAK Shekhar
RBI
4 - 1 (6,-5,9,9,9)
4 - 2 (9,-8,4,-10,6,8)
711
KOTECHA Taneesha
AAI
27-Jan,18:50h T 6
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
4 - 3 (6,-10,5,-5,9,-9,11)
4 - 0 (4,9,8,6)
1094
SEN Prapti
RSPB
27-Jan,18:50h T 7
875
KRITTWIKA Sinha Roy
GUJ
4 - 1 (7,5,11,-6,8)
4 - 0 (5,4,7,6)
755
SARKAR Nilishma
BNG A
27-Jan,18:50h T 8
943
CHITALE Diya Parag
MHR A
4 - 1 (5,-10,8,5,5)
QF
4 - 0 (6,1,11,9)
1064
RISHYA Reeth
PSPB
28-Jan,09:00h T 3
969
VARGHESE Jennifer
MHR B
4 - 0 (7,11,8,4)
4 - 3 (-2,9,8,5,-6,-9,9)
875
KRITTWIKA Sinha Roy
GUJ
28-Jan,09:00h T 4
943
CHITALE Diya Parag
MHR A
4 - 0 (5,12,6,7)
SF
4 - 1 (-9,7,4,11,5)
1064
RISHYA Reeth
PSPB
28-Jan,12:00h T 2
943
CHITALE Diya Parag
MHR A
4 - 3 (-8,-11,9,6,8,-7,8)