YOUTH GIRLS SINGLES (U-11) : MAIN DRAW
 
R/32
1
998
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
15-Jan,20:00h / T1
2
1113
VERMA Sweta
ODS
3
1038
SANGELKAR Myraa
MHR B
15-Jan,20:00h / T2
4
892
TYAGI Shanaya
DLI
5
1192
S Harjani
TNTTA
15-Jan,20:00h / T3
6
782
EESHA SANJANA Pokala
AP
7
1021
PRABHUNE Adhvika
MHR B
15-Jan,20:00h / T4
8
832
KAR Saranya
BNG A
9
877
SINGHAL Akanksha
DLI
15-Jan,20:00h / T5
10
967
- Pragnya
HRN
11
1201
O.P Poojaasri
TNTTA
15-Jan,20:00h / T6
12
930
LOTIA Khwaish
GUJ
13
1095
SULTAN Zakiya
MP
15-Jan,20:00h / T7
14
1160
VENKATA MAHIMA KRISHNA Bhimavarapu
TELG
15
980
NAICK Deekshita
KNT
15-Jan,20:00h / T8
16
846
SAHA Bibeshna
BNG B
17
833
BANERJEE Saturya
BNG A
15-Jan,20:00h / T9
18
977
JAIN Varya
HRN
19
792
PAUL Divija
ASM
15-Jan,20:00h / T10
20
984
. Irene Anna Subhash
KNT
21
818
DAS Moupia
BNG A
15-Jan,20:00h / T11
22
780
SRI SHAANVI M
AP
23
1168
SRI SAANVI Kamarapu
TELG
15-Jan,20:00h / T12
24
1214
V Swetha
TNTTA
25
834
SHAHID Shariqa
BNG A
15-Jan,20:00h / T13
26
1255
KAUR Avneet
UP
27
1206
RAJESH Samyra
TNTTA
15-Jan,20:00h / T14
28
922
GODIL Daniya
GUJ
29
1020
DEEP REDKAR Aarya Deepak Redkar
MHR B
15-Jan,20:00h / T15
30
854
SAHA Ritika
BNG B
31
1230
DAS Dipti
TTFI
15-Jan,20:00h / T16
32
1130
DHINGRA Aradhya
PSPB A
R/16
3 - 0 (1,1,0)
998
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
16-Jan,09:30h T 10
892
TYAGI Shanaya
DLI
3 - 0 (4,6,6)
3 - 0 (1,5,9)
1192
S Harjani
TNTTA
16-Jan,09:30h T 11
832
KAR Saranya
BNG A
3 - 0 (5,3,10)
3 - 1 (-9,7,6,10)
967
- Pragnya
HRN
16-Jan,09:30h T 12
930
LOTIA Khwaish
GUJ
3 - 1 (7,10,-7,10)
3 - 0 (10,5,4)
1160
VENKATA MAHIMA KRISHNA Bhimavarapu
TELG
16-Jan,09:30h T 13
846
SAHA Bibeshna
BNG B
3 - 0 (3,3,4)
3 - 0 (3,7,2)
833
BANERJEE Saturya
BNG A
16-Jan,09:30h T 14
792
PAUL Divija
ASM
3 - 2 (-5,5,10,-5,8)
3 - 2 (8,-6,9,-6,6)
780
SRI SHAANVI M
AP
16-Jan,09:30h T 15
1168
SRI SAANVI Kamarapu
TELG
3 - 0 (3,5,6)
3 - 0 (1,3,3)
834
SHAHID Shariqa
BNG A
16-Jan,09:30h T 16
922
GODIL Daniya
GUJ
3 - 0 (8,7,4)
3 - 0 (10,8,10)
1020
DEEP REDKAR Aarya Deepak Redkar
MHR B
16-Jan,09:30h T 17
1130
DHINGRA Aradhya
PSPB A
3 - 0 (7,5,7)
QF
3 - 0 (5,6,1)
998
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
16-Jan,12:30h T 6
832
KAR Saranya
BNG A
3 - 2 (-4,-7,2,10,6)
3 - 0 (11,10,8)
967
- Pragnya
HRN
16-Jan,12:30h T 7
846
SAHA Bibeshna
BNG B
3 - 0 (6,3,11)
3 - 0 (4,2,4)
833
BANERJEE Saturya
BNG A
16-Jan,12:30h T 8
1168
SRI SAANVI Kamarapu
TELG
3 - 2 (-1,11,6,-8,4)
3 - 2 (-9,9,-9,8,8)
834
SHAHID Shariqa
BNG A
16-Jan,12:30h T 9
1020
DEEP REDKAR Aarya Deepak Redkar
MHR B
3 - 0 (6,6,12)
SF
3 - 0 (3,4,9)
998
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
16-Jan,14:10h T 11
846
SAHA Bibeshna
BNG B
3 - 0 (8,7,6)
3 - 2 (-3,1,6,-8,6)
833
BANERJEE Saturya
BNG A
16-Jan,14:10h T 12
834
SHAHID Shariqa
BNG A
3 - 2 (8,-10,-8,7,9)
FINAL
3 - 1 (-9,9,8,5)
998
KALBHAIRAV Tanishka
KNT
16-Jan,16:10h T 1
833
BANERJEE Saturya
BNG A
3 - 2 (12,6,-2,-9,9)
WINNER
833
BANERJEE Saturya
BNG A
3 - 1 (10,8,-6,10)