YOUTH BOYS SINGLES (U-11) : MAIN DRAW
 
R/32
1
662
VINODH Krish
TNTTA
15-Jan,20:20h / T1
2
455
ATHAR Ayaan
MHR B
3
255
GUPTA Anant
DLI
15-Jan,20:20h / T2
4
149
ROY Areen
BNG A
5
757
TRIPATHI Dev
UP
15-Jan,20:20h / T3
6
108
VARANASI Hardik Ram
AP
7
173
MONDAL Sombrata
BNG A
15-Jan,20:20h / T4
8
316
PATEL Hridan
GUJ
9
211
BARDHAN SINGH Shreeraj
BNG B
15-Jan,20:20h / T5
10
397
NAWARANGE Arav Mangesh
KNT
11
686
HARIMAKESHWARAN Srivanth
TNTTA
15-Jan,20:20h / T6
12
529
CHOUHAN Vansh
MP
13
640
S M Sai Sarvesh
TNTTA
15-Jan,20:20h / T7
14
760
KUMAR Lakshya
UP
15
191
MANDAL Bishal
BNG B
15-Jan,20:20h / T8
16
474
TULSANI Prateek
MHR B
17
165
CHATTOPADHAYAY Rishaan
BNG A
15-Jan,20:20h / T9
18
1271
YADAV Aakarshan
MHR B
19
536
DUTTA Ariv
NCOE
15-Jan,20:20h / T10
20
394
PRASANNA Abinav
KNT
21
295
SINAI CARO Chandan
GOA
15-Jan,20:20h / T11
22
681
M Siva Kaarthik
TNTTA
23
174
BANERJEE Souswarya
BNG A
15-Jan,20:20h / T12
24
583
BISHT Bhavit Singh
RAJ
25
675
J N Sanjey Arwindh
TNTTA
15-Jan,20:20h / T13
26
307
KHAMAR Ansh
GUJ
27
178
ADHIKARI Suprovo
BNG A
15-Jan,20:20h / T14
28
771
BALMIKI Veer
UP
29
182
ROY Aarjav
BNG B
15-Jan,20:20h / T15
30
551
PRADHAN Jigyansu Sai Kiran
ODS
31
682
M Sivaganish
TNTTA
15-Jan,20:20h / T16
32
500
SHAIKH Zain
MHR B
R/16
3 - 2 (-8,7,-7,9,5)
662
VINODH Krish
TNTTA
16-Jan,10:50h T 10
149
ROY Areen
BNG A
3 - 1 (-13,6,7,11)
3 - 2 (9,-9,-10,8,5)
757
TRIPATHI Dev
UP
16-Jan,10:50h T 11
316
PATEL Hridan
GUJ
3 - 0 (3,6,8)
3 - 0 (3,5,3)
211
BARDHAN SINGH Shreeraj
BNG B
16-Jan,10:50h T 12
686
HARIMAKESHWARAN Srivanth
TNTTA
3 - 0 (7,5,9)
3 - 0 (5,9,2)
640
S M Sai Sarvesh
TNTTA
16-Jan,10:50h T 13
474
TULSANI Prateek
MHR B
3 - 0 (3,7,8)
3 - 0 (9,7,7)
165
CHATTOPADHAYAY Rishaan
BNG A
16-Jan,10:50h T 14
536
DUTTA Ariv
NCOE
3 - 0 (3,9,7)
3 - 2 (12,7,-11,-12,7)
295
SINAI CARO Chandan
GOA
16-Jan,10:50h T 15
583
BISHT Bhavit Singh
RAJ
3 - 2 (-8,-10,9,6,5)
3 - 0 (8,5,6)
675
J N Sanjey Arwindh
TNTTA
16-Jan,10:50h T 16
771
BALMIKI Veer
UP
3 - 1 (-9,2,5,0)
3 - 1 (4,-8,6,6)
551
PRADHAN Jigyansu Sai Kiran
ODS
16-Jan,10:50h T 17
500
SHAIKH Zain
MHR B
3 - 2 (15,-8,-5,7,10)
QF
3 - 1 (-11,6,5,7)
662
VINODH Krish
TNTTA
16-Jan,12:30h T 1
316
PATEL Hridan
GUJ
3 - 1 (9,-4,10,9)
3 - 1 (9,-8,5,1)
686
HARIMAKESHWARAN Srivanth
TNTTA
16-Jan,12:30h T 2
474
TULSANI Prateek
MHR B
3 - 0 (9,10,9)
3 - 0 (7,3,11)
165
CHATTOPADHAYAY Rishaan
BNG A
16-Jan,12:30h T 3
583
BISHT Bhavit Singh
RAJ
3 - 1 (7,-9,8,7)
3 - 0 (6,1,6)
771
BALMIKI Veer
UP
16-Jan,12:30h T 4
500
SHAIKH Zain
MHR B
3 - 0 (12,3,5)
SF
3 - 0 (6,7,7)
662
VINODH Krish
TNTTA
16-Jan,14:10h T 8
474
TULSANI Prateek
MHR B
3 - 0 (0,5,7)
3 - 1 (9,8,-3,7)
165
CHATTOPADHAYAY Rishaan
BNG A
16-Jan,14:10h T 9
771
BALMIKI Veer
UP
3 - 0 (1,6,7)
FINAL
3 - 1 (3,-12,6,12)
474
TULSANI Prateek
MHR B
16-Jan,16:10h T 3
771
BALMIKI Veer
UP
3 - 1 (4,-10,6,8)
WINNER
771
BALMIKI Veer
UP
3 - 0 (4,4,8)