YOUTH GIRLS SINGLES (U-13) : MAIN DRAW
 
R/64
1
1015
BHOOTA Riana
MHR A
 
2
X
BYE
X
3
1130
DHINGRA Aradhya
PSPB A
16-Jan,12:50h / T1
4
1159
SRIVIDYA Beerakayala
TELG
5
983
SINGH Hiya
KNT
16-Jan,12:50h / T2
6
1001
NIRANJANA Gouri
KRL
7
X
BYE
X
 
8
800
NANDI Aarushi
BNG A
9
1205
SARAVANAN S.s.bhuvanidha
TNTTA
 
10
X
BYE
X
11
791
BARMAN Devika
ASM
16-Jan,12:50h / T3
12
805
DAS Anwesha
BNG A
13
928
TRIVEDI Jiya
GUJ
16-Jan,12:50h / T4
14
871
SHARMA Vani
CHD
15
X
BYE
X
 
16
882
JAIN Dhaani
DLI
17
1241
SAHA Tanmayee
TTFI
 
18
X
BYE
X
19
1110
SARKAR Tiyasha
NCOE
16-Jan,12:50h / T5
20
932
CHATTERJEE Mouboni
GUJ
21
862
DHAR Shreya
BNG B
16-Jan,12:50h / T6
22
1183
K Ananya
TNTTA
23
X
BYE
X
 
24
1082
RAO Bhavya
MP
25
979
GODSE Ayushi
KNT
 
26
X
BYE
X
27
841
BASAK Subhomita
BNG A
16-Jan,12:50h / T7
28
1172
PRAGYANSHA Patra
TELG
29
1039
REWASKAR Naisha
MHR B
16-Jan,12:50h / T8
30
780
SRI SHAANVI M
AP
31
X
BYE
X
 
32
804
CHAKRABORTY Ankolika
BNG A
R/32
 
1015
BHOOTA Riana
MHR A
16-Jan,15:50h T 1
1159
SRIVIDYA Beerakayala
TELG
3 - 1 (-8,6,10,4)
3 - 0 (9,5,7)
983
SINGH Hiya
KNT
16-Jan,15:50h T 2
800
NANDI Aarushi
BNG A
 
 
1205
SARAVANAN S.s.bhuvanidha
TNTTA
16-Jan,15:50h T 3
791
BARMAN Devika
ASM
3 - 0 (5,8,8)
3 - 0 (10,9,3)
928
TRIVEDI Jiya
GUJ
16-Jan,15:50h T 4
882
JAIN Dhaani
DLI
 
 
1241
SAHA Tanmayee
TTFI
16-Jan,15:50h T 5
932
CHATTERJEE Mouboni
GUJ
3 - 0 (5,5,4)
3 - 0 (2,6,5)
862
DHAR Shreya
BNG B
16-Jan,15:50h T 6
1082
RAO Bhavya
MP
 
 
979
GODSE Ayushi
KNT
16-Jan,15:50h T 7
1172
PRAGYANSHA Patra
TELG
3 - 1 (3,-9,5,7)
3 - 0 (10,6,3)
1039
REWASKAR Naisha
MHR B
16-Jan,15:50h T 8
804
CHAKRABORTY Ankolika
BNG A
 
R/16
3 - 0 (5,7,5)
1015
BHOOTA Riana
MHR A
16-Jan,18:50h T 1
800
NANDI Aarushi
BNG A
3 - 0 (5,6,7)
3 - 0 (9,6,5)
1205
SARAVANAN S.s.bhuvanidha
TNTTA
16-Jan,18:50h T 2
882
JAIN Dhaani
DLI
3 - 0 (8,11,8)
3 - 0 (9,3,7)
1241
SAHA Tanmayee
TTFI
16-Jan,18:50h T 3
862
DHAR Shreya
BNG B
3 - 1 (-10,4,5,6)
3 - 0 (13,4,7)
979
GODSE Ayushi
KNT
16-Jan,18:50h T 4
804
CHAKRABORTY Ankolika
BNG A
3 - 2 (2,-11,5,-6,8)
QF
3 - 0 (8,8,5)
1015
BHOOTA Riana
MHR A
17-Jan,08:30h T 6
882
JAIN Dhaani
DLI
3 - 0 (10,6,6)
3 - 2 (5,6,-11,-7,7)
862
DHAR Shreya
BNG B
17-Jan,08:30h T 7
804
CHAKRABORTY Ankolika
BNG A
3 - 2 (7,7,-7,-5,8)
SF
3 - 1 (6,-5,9,0)
1015
BHOOTA Riana
MHR A
17-Jan,11:30h T 8
862
DHAR Shreya
BNG B
3 - 2 (-7,8,6,-6,6)
FINAL
3 - 2 (9,8,-7,-7,7) 
1015
BHOOTA Riana
MHR A
17-Jan,15:40h T 17 
1184
MURALIDHARAN Ananya
TNTTA
3 - 0 (6,8,4) 
WINNER
1015
BHOOTA Riana
MHR A
3 - 0 (3,5,3)
 
 
YOUTH GIRLS SINGLES (U-13) : MAIN DRAW
 
R/64
33
1011
BHOWMICK Divyanshi
MHR A
 
34
X
BYE
X
35
1131
PATEL Krisha
PSPB A
16-Jan,12:50h / T9
36
826
SAHA Ranjini
BNG A
37
1201
O.P Poojaasri
TNTTA
16-Jan,12:50h / T10
38
801
DAS Adrita
BNG A
39
X
BYE
X
 
40
881
SINGHAL Ayushi
DLI
41
870
GOEL Teetiksha
CHD
 
42
X
BYE
X
43
995
SUDARSHAN Smruthi
KNT
16-Jan,12:50h / T11
44
1116
INIYA I
PON
45
1252
KESARI Anokhi
UP
16-Jan,12:50h / T12
46
781
SHANTHI JYOTHI Middi
AP
47
X
BYE
X
 
48
803
RAY Ahona
BNG A
49
851
PAUL Prateeti
BNG B
 
50
X
BYE
X
51
888
. Pratigya
DLI
16-Jan,12:50h / T13
52
997
BHAT Sumedha
KNT
53
901
KHANDELWAL Vinaya
DLI
16-Jan,12:50h / T14
54
1049
KULKARNI Saee
MHR B
55
X
BYE
X
 
56
1173
ASPATHI Satya
TELG
57
922
GODIL Daniya
GUJ
 
58
X
BYE
X
59
1105
MUKHERJEE Shrijoyee
NCOE
16-Jan,12:50h / T15
60
823
SETH Parnavi
BNG A
61
1020
DEEP REDKAR Aarya Deepak Redkar
MHR B
16-Jan,12:50h / T16
62
1076
AGRAWAL Advika
MP
63
X
BYE
X
 
64
1184
MURALIDHARAN Ananya
TNTTA
R/32
 
1011
BHOWMICK Divyanshi
MHR A
16-Jan,15:50h T 9
1131
PATEL Krisha
PSPB A
3 - 2 (-7,7,-9,7,4)
3 - 1 (-9,11,11,7)
801
DAS Adrita
BNG A
16-Jan,15:50h T 10
881
SINGHAL Ayushi
DLI
 
 
870
GOEL Teetiksha
CHD
16-Jan,15:50h T 11
1116
INIYA I
PON
3 - 1 (1,8,-7,8)
3 - 1 (9,-13,10,5)
781
SHANTHI JYOTHI Middi
AP
16-Jan,15:50h T 12
803
RAY Ahona
BNG A
 
 
851
PAUL Prateeti
BNG B
16-Jan,15:50h T 13
997
BHAT Sumedha
KNT
3 - 1 (-14,3,4,11)
3 - 0 (10,9,6)
1049
KULKARNI Saee
MHR B
16-Jan,15:50h T 14
1173
ASPATHI Satya
TELG
 
 
922
GODIL Daniya
GUJ
16-Jan,15:50h T 15
823
SETH Parnavi
BNG A
3 - 0 (7,11,4)
3 - 0 (5,9,7)
1020
DEEP REDKAR Aarya Deepak Redkar
MHR B
16-Jan,15:50h T 16
1184
MURALIDHARAN Ananya
TNTTA
 
R/16
3 - 0 (3,5,5)
1011
BHOWMICK Divyanshi
MHR A
16-Jan,18:50h T 5
881
SINGHAL Ayushi
DLI
3 - 0 (6,7,8)
3 - 1 (3,3,-12,4)
870
GOEL Teetiksha
CHD
16-Jan,18:50h T 6
803
RAY Ahona
BNG A
3 - 1 (-8,4,3,6)
3 - 0 (4,8,9)
851
PAUL Prateeti
BNG B
16-Jan,18:50h T 7
1173
ASPATHI Satya
TELG
3 - 1 (9,2,-9,3)
3 - 0 (11,6,6)
922
GODIL Daniya
GUJ
16-Jan,18:50h T 8
1184
MURALIDHARAN Ananya
TNTTA
3 - 0 (5,7,5)
QF
3 - 1 (-5,9,6,6)
881
SINGHAL Ayushi
DLI
17-Jan,08:30h T 8
803
RAY Ahona
BNG A
3 - 2 (-3,6,-9,8,9)
3 - 0 (13,7,6)
1173
ASPATHI Satya
TELG
17-Jan,08:30h T 9
1184
MURALIDHARAN Ananya
TNTTA
3 - 0 (2,5,9)
SF
3 - 0 (6,4,8)
803
RAY Ahona
BNG A
17-Jan,11:30h T 9
1184
MURALIDHARAN Ananya
TNTTA
3 - 2 (-10,4,-6,9,6)