YOUTH BOYS SINGLES (U-15) : MAIN DRAW
 
R/64
1
130
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
17-Jan,12:00h / T1
2
424
RS Jayanth
KRL
3
443
GHOLKAR Pranav
MHR A
17-Jan,12:00h / T2
4
566
RAWAT Sahil
PSPB A
5
684
S Sriram
TNTTA
17-Jan,12:00h / T3
6
122
RAHMAN Afreed Sabir
ASM
7
722
RUSHIKESH Avadhoot Jagtap
TTFI
17-Jan,12:00h / T4
8
172
MUKHERJEE Soham
BNG A
9
276
MAINI Sudhanshu
DLI
17-Jan,12:00h / T5
10
687
D Srivathsav
TNTTA
11
462
PATIL Kush
MHR B
17-Jan,12:00h / T6
12
630
SAXENA Shaurya Raj
TELG
13
301
TANNA Aayush
GUJ
17-Jan,12:00h / T7
14
489
PENDSE Tanish
MHR B
15
184
DHAR Abhik
BNG B
17-Jan,12:00h / T8
16
693
KUMAR Umesh
TNTTA
17
375
KATARIA Siddhant
HRN
17-Jan,12:00h / T9
18
499
YADAV Yuvraj
MHR B
19
241
SOOD Pritish
CHD
17-Jan,12:00h / T10
20
142
SEN GUPTA Abhranil
BNG A
21
563
KATARIA Arya
PSPB A
17-Jan,12:00h / T11
22
748
BHATIA Akshit
UP
23
665
PRABHU Nithin
TNTTA
17-Jan,12:00h / T12
24
624
ARUSH REDDY Middela
TELG
25
588
TOSHNIWAL Lakshya
RAJ
17-Jan,12:00h / T13
26
655
VIJAY Guru Sanjith
TNTTA
27
399
NAWARANGE Atharva
KNT
17-Jan,12:00h / T14
28
168
SARDAR Rupam
BNG A
29
447
SOMAN Shouren
MHR A
17-Jan,12:00h / T15
30
217
NANDI Sourajyoti
BNG B
31
120
KASHYAP Abheek
ASM
17-Jan,12:00h / T16
32
639
M Nikkhil Menon
TNTTA
R/32
3 - 0 (6,5,8)
130
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
17-Jan,15:40h T 1
443
GHOLKAR Pranav
MHR A
3 - 1 (8,12,-5,6)
3 - 1 (10,-7,5,7)
684
S Sriram
TNTTA
17-Jan,15:40h T 2
172
MUKHERJEE Soham
BNG A
3 - 1 (8,8,-9,7)
3 - 0 (4,9,7)
276
MAINI Sudhanshu
DLI
17-Jan,15:40h T 3
630
SAXENA Shaurya Raj
TELG
3 - 0 (6,5,6)
3 - 0 (3,6,7)
301
TANNA Aayush
GUJ
17-Jan,15:40h T 4
693
KUMAR Umesh
TNTTA
3 - 0 (5,11,9)
3 - 1 (6,-8,7,9)
375
KATARIA Siddhant
HRN
17-Jan,15:40h T 5
142
SEN GUPTA Abhranil
BNG A
3 - 1 (-10,9,10,7)
3 - 0 (9,4,9)
563
KATARIA Arya
PSPB A
17-Jan,15:40h T 6
624
ARUSH REDDY Middela
TELG
3 - 0 (7,12,7)
3 - 1 (-9,4,4,4)
588
TOSHNIWAL Lakshya
RAJ
17-Jan,15:40h T 7
168
SARDAR Rupam
BNG A
3 - 1 (15,-9,5,13)
3 - 2 (5,11,-10,-7,7)
447
SOMAN Shouren
MHR A
17-Jan,15:40h T 8
639
M Nikkhil Menon
TNTTA
3 - 2 (-10,-5,8,6,5)
R/16
3 - 1 (9,6,-9,4)
130
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
17-Jan,18:00h T 1
172
MUKHERJEE Soham
BNG A
3 - 1 (-8,11,5,9)
3 - 2 (12,9,-9,-7,8)
630
SAXENA Shaurya Raj
TELG
17-Jan,18:00h T 2
693
KUMAR Umesh
TNTTA
3 - 2 (3,-12,-10,6,6)
3 - 1 (9,7,-10,6)
375
KATARIA Siddhant
HRN
17-Jan,18:00h T 3
563
KATARIA Arya
PSPB A
3 - 0 (12,5,9)
3 - 2 (9,8,-5,-6,6)
168
SARDAR Rupam
BNG A
17-Jan,18:00h T 4
639
M Nikkhil Menon
TNTTA
3 - 1 (6,6,-15,7)
QF
3 - 2 (6,-8,-3,5,4)
130
BHATTACHARYYA Priyanuj
ASM
17-Jan,20:00h T 12
693
KUMAR Umesh
TNTTA
3 - 0 (8,7,4)
3 - 0 (5,6,9)
375
KATARIA Siddhant
HRN
17-Jan,20:00h T 13
168
SARDAR Rupam
BNG A
3 - 2 (-5,9,8,-10,7)
SF
3 - 1 (9,6,-1,7)
693
KUMAR Umesh
TNTTA
18-Jan,10:15h T 11
168
SARDAR Rupam
BNG A
3 - 1 (4,8,-9,9)
FINAL
4 - 0 (7,8,4,7) 
693
KUMAR Umesh
TNTTA
18-Jan,13:10h T 11 
199
BISWAS Punit
BNG B
4 - 1 (-8,10,13,3,10) 
WINNER
199
BISWAS Punit
BNG B
4 - 2 (-7,7,-5,5,9,8)
 
 
YOUTH BOYS SINGLES (U-15) : MAIN DRAW
 
R/64
33
199
BISWAS Punit
BNG B
17-Jan,12:30h / T16
34
347
SOOD Raghav
HP
35
133
DUTTA Swapnanil
ASM
17-Jan,12:30h / T15
36
567
ARYA Sarthak
PSPB A
37
676
RAMASAMY Seshaanth
TNTTA
17-Jan,12:30h / T14
38
402
RAMPRASAD Gaurav
KNT
39
439
VASAIKAR Dhruv
MHR A
17-Jan,12:30h / T13
40
614
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
41
643
R.VELMURUGAN Abhinov
TNTTA
17-Jan,12:30h / T12
42
582
PUNIA Bhavesh
RAJ
43
771
BALMIKI Veer
UP
17-Jan,12:30h / T11
44
164
DEY Rajdip
BNG A
45
478
DANI Rohan
MHR B
17-Jan,12:30h / T10
46
198
ROY Prantik
BNG B
47
666
G Nithish
TNTTA
17-Jan,12:30h / T9
48
504
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
49
126
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
17-Jan,12:30h / T8
50
732
MODI Vansh
TTFI
51
204
SARKAR Sangram
BNG B
17-Jan,12:30h / T7
52
315
DAHIYA Himansh
GUJ
53
416
DINESH Teshub
KNT
17-Jan,12:30h / T6
54
679
PRAKASAM Siddarth
TNTTA
55
162
MONDAL Pratyush
BNG A
17-Jan,12:30h / T5
56
438
SHAH Dhruv
MHR A
57
259
GUPTA Atherva
DLI
17-Jan,12:30h / T4
58
423
A Gourisankar
KRL
59
235
DEKATE Yashwant
CG
17-Jan,12:30h / T3
60
171
CHAKRABORTY Shrestho
BNG A
61
585
SONI Divyash
RAJ
17-Jan,12:30h / T2
62
245
CHAWLA Vadya
CHD
63
440
KHANDEKAR Ishan
MHR A
17-Jan,12:30h / T1
64
642
P.B. Abhinandh
TNTTA
R/32
3 - 0 (4,6,5)
199
BISWAS Punit
BNG B
17-Jan,15:40h T 9
567
ARYA Sarthak
PSPB A
3 - 0 (11,8,6)
3 - 1 (7,-9,11,9)
402
RAMPRASAD Gaurav
KNT
17-Jan,15:40h T 10
614
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
3 - 0 (10,10,6)
3 - 0 (5,7,4)
643
R.VELMURUGAN Abhinov
TNTTA
17-Jan,15:40h T 11
164
DEY Rajdip
BNG A
3 - 1 (7,-15,7,3)
3 - 1 (9,-7,4,7)
478
DANI Rohan
MHR B
17-Jan,15:40h T 12
504
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 0 (8,8,2)
3 - 0 (6,5,8)
126
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
17-Jan,15:40h T 13
315
DAHIYA Himansh
GUJ
3 - 2 (5,9,-9,-12,3)
3 - 1 (15,7,-9,5)
416
DINESH Teshub
KNT
17-Jan,15:40h T 14
438
SHAH Dhruv
MHR A
3 - 0 (5,8,8)
3 - 0 (4,10,6)
259
GUPTA Atherva
DLI
17-Jan,15:40h T 15
171
CHAKRABORTY Shrestho
BNG A
3 - 0 (4,5,7)
3 - 0 (8,6,7)
245
CHAWLA Vadya
CHD
17-Jan,15:40h T 16
642
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (7,5,7)
R/16
3 - 1 (-7,4,10,6)
199
BISWAS Punit
BNG B
17-Jan,18:00h T 5
614
JATIN DEV Adlakhiya
TELG
3 - 0 (11,6,8)
3 - 1 (10,-9,9,4)
164
DEY Rajdip
BNG A
17-Jan,18:00h T 6
504
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 0 (9,11,8)
3 - 0 (3,8,7)
126
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
17-Jan,18:00h T 7
416
DINESH Teshub
KNT
3 - 2 (-7,5,9,-5,9)
3 - 0 (9,5,3)
259
GUPTA Atherva
DLI
17-Jan,18:00h T 8
642
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 0 (6,3,6)
QF
3 - 2 (-8,-5,9,3,12)
199
BISWAS Punit
BNG B
17-Jan,20:00h T 14
504
SEGAL SINGH Kshetrimayum
MNP
3 - 0 (8,6,10)
3 - 1 (-8,7,6,7)
126
RAJKHOWA ROY Divyaj
ASM
17-Jan,20:00h T 15
642
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 1 (13,-8,7,5)
SF
3 - 1 (12,4,-8,7)
199
BISWAS Punit
BNG B
18-Jan,10:15h T 12
642
P.B. Abhinandh
TNTTA
3 - 1 (6,8,-9,7)