MEN'S SINGLES EVENT - FIRST STAGE (96 GROUPS)
1 Players Advance From Each Group To The Main Draw, .

Seq. Back PLAYERS State
1. 311 SATHIYAN Gnanasekaran PSPB
2. 339 SHAH Manush RBI
3. 312 DESAI Harmeet Rajul PSPB
4. 313 THAKKAR Manav Vikash PSPB
Seq.BackPLAYERSState
5. 314 SHETTY Sanil Shankar PSPB
6. 348 ANIRBAN Ghosh RSPB
7. 187 GROVER Sudhanshu DLI
8. 153 JEET Chandra BNG
Seq.BackPLAYERSState
9. 361 FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula TELG
10. 224 GHOSH Soumyajit HRN
11. 310 AMALRAJ Anthony PSPB
12. 351 BHANJA Ronit RSPB
Seq.BackPLAYERSState
13. 183 JAIN Payas DLI
14. 266 PATIL Deepit Rajesh MHR
15. 188 MALIK Yashansh DLI
16. 186 GOEL Shubh DLI
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 1 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 1
1. 404 YADAV Abhishek UP
3 - 1
6,-10,9,7
3 - 0
8,3,11
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 14
2. 363 CHANDRA CHUD Vanapalli TELG
1 - 3
3 - 1
9,-14,4,2
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 3
3. 169 ARASWILLI Santosh CG
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 2 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 2
1. 258 SARKAR Sougata LIC
3 - 0
2,6,0
3 - 1
-14,4,8,7
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 13
2. 114 JANARDHAN Devana AP
0 - 3
0 - 3
-4,-3,-4
2 3
1-2 25-Mar-23 09:00 4
3. 357 KANNAN Kesavan TELG
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 3 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 3
1. 345 PAL Akash RSPB
3 - 0
8,6,7
3 - 0
3,5,4
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 12
2. 121 THEEGIREDDY Sri Prabhath Sai AP
0 - 3
3 - 0
10,4,4
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 5
3. 381 KHAN Umar LAD
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 4 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 4
1. 350 RAVINDRA Kotiyan RSPB
3 - 0
5,8,7
3 - 0
8,5,3
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 11
2. 253 SUBBARAMAN Sundar KRL
0 - 3
3 - 0
4,3,3
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 6
3. 113 SUGUNAKAR RAO B AP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 5 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 5
1. 347 GHOSH Arjun RSPB
wo - 3
0, 0, 0
1 - 3
-6,7,-5,-8
1 3
1-3 24-Mar-23 14:50 10
2. 252 KS Sreehari KRL
3 - wo
0 - 3
-9,-3,-8
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 7
3. 129 KASHYAP Anol ASM
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 6 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 6
1. 225 DO ROSARIO Wesley HRN
3 - 0
7,6,6
1 - 3
-7,5,-5,-8
3 2
1-3 24-Mar-23 14:50 9
2. 142 RAJ Kishan BHR
0 - 3
0 - 3
-6,-3,-8
2 3
1-2 25-Mar-23 09:00 8
3. 267 MODI Jash MHR
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 7 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 7
1. 226 MITRA Abhimanyu IA & AD
3 - 0
7,9,7
3 - 0
6,4,5
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 8
2. 666 TEJI Gurchetan Bir Singh TTFI
0 - 3
1 - 3
7,-9,-6,-6
2 3
1-2 25-Mar-23 09:00 9
3. 166 CHAWHAN Pranay CG
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 8 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 8
1. 316 SAHA Sourav PSPB
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 24-Mar-23 14:50 7
2. 164 RAVIRAJ M CG
3 - wo
3 - 0
2,1,5
4 1
1-2 25-Mar-23 09:00 10
3. 380 STANZIN Padma LAD
3 - wo
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 9 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 9
1. 151 BHATTACHARJEE Ankur BNG
3 - 0
6,1,8
3 - 0
8,3,7
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 6
2. 134 HUSSAIN BORA Sarfaras ASM
0 - 3
3 - 2
8,-7,-8,5,7
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 11
3. 389 JANGDEY Lokesh TTFI
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 10 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 10
1. 346 JAIN Anukram RSPB
3 - 0
2,7,6
3 - 0
2,3,7
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 5
2. 156 SARKAR Shayan BNG
0 - 3
1 - 3
-8,9,-9,-9
2 3
1-2 25-Mar-23 09:00 12
3. 287 KETKE Mayur MP
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 11 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 11
1. 374 NITIN THIRUVENGADAM Vasanth Philips TNTTA
3 - 0
3,9,8
3 - 0
6,7,5
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 4
2. 321 SEHGAL Naman PUN
0 - 3
3 - 0
8,8,13
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 13
3. 137 BORA Vivek ASM
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 12 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 12
1. 179 OM CHETRI Aadarsh DLI
3 - 0
8,4,5
3 - 2
4,-7,6,-11,7
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 3
2. 397 KAMBLE Tejas TTFI
0 - 3
3 - 1
7,13,-4,12
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 14
3. 132 RAJKHOWA ROY Divyaj ASM
2 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 13 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 13
1. 219 KUMAR Jubin HRN
3 - 0
13,3,9
3 - 0
8,5,1
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 2
2. 144 GANDHI Piyush Dilip BHR
0 - 3
3 - 0
4,7,4
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 1
3. 383 BHATTACHARJYA Ahnik Gautam TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 14 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:00 14
1. 228 SUSHMIT Sriram IA & AD
3 - 0
6,3,3
3 - 0
4,8,5
4 1
1-3 24-Mar-23 14:50 1
2. 194 CHATURVEDI Prakhar DND
0 - 3
3 - 0
10,11,4
3 2
1-2 25-Mar-23 09:00 2
3. 338 QURESHI Imran RBI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 15 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 1
1. 272 PANDE Siddhesh MHR
3 - 0
4,6,3
3 - 0
9,10,8
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 14
2. 222 NANDI Ratul HRN
0 - 3
2 - 3
-4,8,-8,12,-6
2 3
1-2 25-Mar-23 09:25 3
3. 309 CHAUHAN Tushar ODS
0 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 16 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 2
1. 269 ALBUQUERQUE Raegan MHR
3 - 0
9,7,6
3 - 0
8,12,7
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 13
2. 248 A S Amal KRL
0 - 3
0 - 3
-8,-5,-5
2 3
1-2 25-Mar-23 09:25 4
3. 159 BANERJEE Souvik BNG
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 17 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 3
1. 410 SETH Sarthak UP
3 - 1
-3,1,7,7
3 - 1
-9,9,2,7
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 12
2. 212 BHATNAGAR Naman HP
1 - 3
2 - 3
-2,11,9,-7,-6
2 3
1-2 25-Mar-23 09:25 5
3. 243 BARIGIDAD Rakshit KNT
1 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 18 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 4
1. 223 GANDHI Sarthak HRN
wo - 3
0, 0, 0
0 - 3
-7,-5,-11
1 3
1-3 24-Mar-23 15:15 11
2. 213 SOOD Raghav HP
3 - wo
2 - 3
6,8,-3,-2,-4
3 2
1-2 25-Mar-23 09:25 6
3. 278 YENGKHOM Khelendrajit MNP
3 - 0
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 19 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 5
1. 340 RAJ Mondal RBI
0 - 3
-2,-4,-4
0 - 3
-4,0,0
2 3
1-3 24-Mar-23 15:15 10
2. 207 DEDHIA Monish GUJ
3 - 0
2 - 3
9,8,-9,-5,-9
3 2
1-2 25-Mar-23 09:25 7
3. 245 KURDIKERI Samarth KNT
3 - 0
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 20 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 6
1. 107 HIMNAKULHPUINGHETA Jeho AAI
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 24-Mar-23 15:15 9
2. 283 ELANGBAM Thomas MNP
3 - wo
3 - 0
9,4,4
4 1
1-2 25-Mar-23 09:25 8
3. 189 JADEJA Adityarajsinh DND
3 - wo
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 21 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 7
1. 150 SEN CHOUDHURY Aniket BNG
3 - 2
8,-9,10,-6,6
3 - 2
5,7,-12,-9,9
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 8
2. 160 DEBNATH Arindam CG
2 - 3
3 - 0
8,3,17
3 2
1-2 25-Mar-23 09:25 9
3. 293 CHATURVEDI Sujay MP
2 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 22 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 8
1. 356 MOHAMMED Ali TELG
3 - 1
8,4,-4,8
3 - 0
5,3,7
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 7
2. 155 DAS Shankhadip BNG
1 - 3
3 - 0
2,8,7
3 2
1-2 25-Mar-23 09:25 10
3. 665 PREM Vansh TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 23 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 9
1. 209 BHATTACHARYA Soham GUJ
1 - 3
5,-8,-10,-3
3 - 0
4,3,4
3 2
1-3 24-Mar-23 15:15 6
2. 238 ROY Shivaji JKD
3 - 1
3 - 0
5,4,4
4 1
1-2 25-Mar-23 09:25 11
3. 277 BINIT SINGH Karam MNP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 24 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 10
1. 241 K J Aakash KNT
3 - 0
8,10,7
3 - 1
-10,13,7,4
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 5
2. 304 DAS Mainak ODS
0 - 3
2 - 3
-6,-9,5,6,-12
2 3
1-2 25-Mar-23 09:25 12
3. 210 JAGGI Abhishek HP
1 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 25 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 11
1. 364 SINGHAL Vansh TELG
0 - 3
-3,-9,-8
3 - 2
-2,5,-8,6,4
3 2
1-3 24-Mar-23 15:15 4
2. 246 KASHYAP Samyak KNT
3 - 0
3 - 0
9,4,9
4 1
1-2 25-Mar-23 09:25 13
3. 200 RAVAL Abhilash GUJ
2 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 26 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 12
1. 182 VIRMANI Parth DLI
3 - 0
6,4,3
3 - 2
2,-6,8,-6,6
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 3
2. 161 SAI PRASHANT Kaza Sri CG
0 - 3
2 - 3
9,7,-9,-6,-8
2 3
1-2 25-Mar-23 09:25 14
3. 307 SUBHENDU Show ODS
2 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 27 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 13
1. 265 SOMAIYA Chinmaya MHR
3 - 0
2,4,4
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 2
2. 120 JEEVAN KUMAR Rayudu AP
0 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 25-Mar-23 09:25 1
3. 324 KUMAR Sonu PUN
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 28 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:25 14
1. 349 PUSHILAL Kiranjoy RSPB
3 - 0
6,1,3
3 - 1
-3,5,8,5
4 1
1-3 24-Mar-23 15:15 1
2. 116 NETHI Jayakama Raju Charan Karthik AP
0 - 3
0 - 3
-2,-6,-6
2 3
1-2 25-Mar-23 09:25 2
3. 249 AFTHAB Amir KRL
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 29 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 1
1. 370 SURESH RAJ Preyesh TNTTA
3 - wo
0, 0, 0
3 - 1
7,-10,9,4
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 14
2. 667 SAINI Rishabh TTFI
wo - 3
0 - 3
-5,-10,-5
1 3
1-2 25-Mar-23 09:50 3
3. 184 SINGH Samarth DLI
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 30 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 2
1. 409 MISHRA Sarth UP
3 - 0
3,7,6
3 - 0
6,3,3
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 13
2. 319 DOGRA Kartik PUN
0 - 3
3 - 1
5,-8,4,9
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 4
3. 163 . Kunal CG
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 31 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 3
1. 177 UTKARSH Gupta CRSB
3 - 2
-4,-8,8,10,7
3 - 0
1,3,3
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 12
2. 384 BOSE Ankit TTFI
2 - 3
3 - 0
5,7,6
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 5
3. 117 RAJESH Kandivalasa AP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 32 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 4
1. 201 SAVLA AKSHIT Akshit GUJ
3 - 2
9,-9,4,-8,8
3 - 0
6,8,3
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 11
2. 171 KAPOOR Ankush CHD
2 - 3
3 - 2
-6,7,-6,3,8
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 6
3. 303 M Eshwar Rao ODS
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 33 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 5
1. 270 SHINDE Shounak MHR
2 - 3
7,-10,9,-6,-6
3 - 0
4,6,4
3 2
1-3 24-Mar-23 15:40 10
2. 385 PAL Ayan TTFI
3 - 2
3 - 0
10,9,5
4 1
1-2 25-Mar-23 09:50 7
3. 220 - Mohit HRN
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 34 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 6
1. 268 DANI Mudit MHR
3 - 0
5,12,8
3 - 0
6,7,5
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 9
2. 217 - Abhishek HRN
0 - 3
3 - 0
11,8,8
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 8
3. 251 BENNY Ranjith KRL
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 35 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 7
1. 288 VISHWAKARMA Pankaj Kumar MP
2 - 3
4,-4,-5,10,-8
3 - 0
6,6,6
3 2
1-3 24-Mar-23 15:40 8
2. 320 MEHRA Naman PUN
3 - 2
3 - 0
8,4,9
4 1
1-2 25-Mar-23 09:50 9
3. 235 GUPTA Ritvik J & K
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 36 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 8
1. 358 ALI Mohammed TELG
3 - 0
3,5,6
3 - 0
4,8,7
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 7
2. 140 KUMAR Amit BHR
0 - 3
3 - 2
-6,8,7,-4,10
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 10
3. 341 BORO Mukul RBI
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 37 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 9
1. 373 GANESH Varun TNTTA
3 - 1
4,17,-6,7
3 - 0
3,9,2
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 6
2. 122 TELIDEVARA Surya Teja AP
1 - 3
3 - 0
1,10,11
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 11
3. 388 CHHETRI Kaushik TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 38 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 10
1. 368 KAMARAJ Karthikeyan TNTTA
3 - 0
9,12,8
1 - 3
8,-7,-7,-12
3 2
1-3 24-Mar-23 15:40 5
2. 323 . Sankalp PUN
0 - 3
0 - 3
-7,-14,-8
2 3
1-2 25-Mar-23 09:50 12
3. 172 AGGARWAL Arnav CHD
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 39 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 11
1. 391 HARDIKAR Mandar TTFI
3 - 1
4,9,-12,3
3 - 0
7,6,3
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 4
2. 294 SEYIEVILIE Seyie NAG
1 - 3
0 - 3
-6,-9,-8
2 3
1-2 25-Mar-23 09:50 13
3. 203 PARMAR Dhairya GUJ
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 40 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 12
1. 408 SRIVASTAVA Divyansh UP
3 - 0
8,6,5
3 - 0
5,4,5
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 3
2. 162 DEV Kunal CG
0 - 3
3 - 0
6,1,7
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 14
3. 706 KUMAR Vivek TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 41 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 13
1. 254 BHATTACHARJEE Udit KRL
0 - 3
-2,-10,-5
1 - 3
-2,-6,6,-4
2 3
1-3 24-Mar-23 15:40 2
2. 135 BARUAH Shankab ASM
3 - 0
3 - 0
4,7,3
4 1
1-2 25-Mar-23 09:50 1
3. 255 AGRAWAL Parag LIC
3 - 1
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 42 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 09:50 14
1. 308 HAQUE Toushif ODS
3 - 1
-8,10,10,4
3 - 0
2,7,8
4 1
1-3 24-Mar-23 15:40 1
2. 214 CHAUDHRY Rajat HP
1 - 3
3 - 2
6,-7,-9,7,9
3 2
1-2 25-Mar-23 09:50 2
3. 685 PUROHIT Rishi TTFI 2
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 43 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 1
1. 282 SINGH KARAM Rohit MNP
0 - 3
-7,-3,-8
1 - 3
9,-7,-4,-2
2 3
1-3 24-Mar-23 16:05 14
2. 227 RAJENDRAN Senthil Kumar IA & AD
3 - 0
2 - 3
4,-10,-9,9,-4
3 2
1-2 25-Mar-23 10:15 3
3. 157 SUR ROY Siddhant BNG
3 - 1
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 44 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 2
1. 130 RABHA Bibek ASM
3 - 0
6,5,7
1 - 3
-9,6,-12,-11
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 13
2. 377 RADHU Afaq LAD
0 - 3
0 - 3
-7,-3,-5
2 3
1-2 25-Mar-23 10:15 4
3. 683 YADAV Nikhil TTFI 2
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 45 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 3
1. 378 ALI Amjad LAD
0 - 3
-9,-1,-3
0 - 3
0,-2,-4
2 3
1-3 24-Mar-23 16:05 12
2. 175 SAINI Sachit CHD
3 - 0
3 - 1
-7,7,7,7
4 1
1-2 25-Mar-23 10:15 5
3. 414 JOSHI Shridhar UP
3 - 0
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 46 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 4
1. 279 SEGAL SINGH Kshetrimayum MNP
1 - 3
-8,11,-6,-8
3 - 0
4,4,7
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 11
2. 405 TYAGI Akshat UP
3 - 1
3 - 0
6,7,6
4 1
1-2 25-Mar-23 10:15 6
3. 126 ANGU Nyadar ARN
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 47 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 5
1. 671 SAHNI Sameer FCI
3 - 0
4,3,4
3 - 0
4,0,3
4 1
1-3 24-Mar-23 16:05 10
2. 124 NOPI Getit ARN
0 - 3
1 - 3
-5,-3,2,-7
2 3
1-2 25-Mar-23 10:15 7
3. 263 HUSSAIN Zakir MEG
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 48 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 6
1. 180 DUTT Arush DLI
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 24-Mar-23 16:05 9
2. 286 KAUSHIK Kartikey MP
3 - wo
2 - 3
-6,7,-6,3,-4
3 2
1-2 25-Mar-23 10:15 8
3. 696 POPLI Paras TTFI 1
3 - wo
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 49 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 7
1. 190 RAJYAGURU Akshat DND
2 - 3
-10,9,-7,11,-4
3 - 0
7,10,8
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 8
2. 240 CHAKRABORTY Somnath JKD
3 - 2
3 - 1
8,-7,9,8
4 1
1-2 25-Mar-23 10:15 9
3. 102 KRANTIVEER B. A & N
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 50 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 8
1. 221 MALIK Rahul HRN
3 - 1
-10,6,6,3
0 - 3
-4,-7,-10
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 7
2. 280 LONGJAM Manju Singh MNP
1 - 3
0 - 3
-4,-4,-5
2 3
1-2 25-Mar-23 10:15 10
3. 399 DHRUVANSH Gautam UKD
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 51 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 9
1. 387 HAZARIKA Jyotishman TTFI
1 - 3
-11,-11,10,-4
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 6
2. 193 JADEJA Meetrajsinh DND
3 - 1
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-2 25-Mar-23 10:15 11
3. 178 DEY Sayantan CRSB
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 52 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 10
1. 237 PRADHAN Mrinmaya JKD
0 - 3
-8,-3,-8
3 - 0
6,10,8
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 5
2. 343 CHATURVEDI Rishabh RBI
3 - 0
3 - 0
8,3,4
4 1
1-2 25-Mar-23 10:15 12
3. 101 BORA Alok A & N
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 53 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 11
1. 128 GOHAIN Agniv Bhaskar ASM
3 - 0
6,4,9
3 - 0
7,3,7
4 1
1-3 24-Mar-23 16:05 4
2. 295 HAIKUBE Ihubuing NAG
0 - 3
2 - 3
-5,9,-9,9,-10
2 3
1-2 25-Mar-23 10:15 13
3. 376 ROY Pratim TRP
0 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 54 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 12
1. 395 SINGH Sahil TTFI
1 - 3
9,-9,-7,-9
3 - 1
9,9,-6,7
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 3
2. 208 DUTTA Riyan GUJ
3 - 1
3 - 0
5,5,7
4 1
1-2 25-Mar-23 10:15 14
3. 322 KUMAR Nikhil PUN
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 55 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 13
1. 336 HAQUE Asif RBI
3 - 2
-8,8,-8,3,4
3 - 0
4,6,5
4 1
1-3 24-Mar-23 16:05 2
2. 176 AHUJA Sunil CHD
2 - 3
3 - 1
8,5,-12,4
3 2
1-2 25-Mar-23 10:15 1
3. 686 SOLANKI Yashwant TTFI 2
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 56 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:15 14
1. 317 SINGH Harkunwar PUN
3 - 0
7,10,9
0 - 3
-11,-5,-6
3 2
1-3 24-Mar-23 16:05 1
2. 402 GUSAIN Nitin Singh UKD
0 - 3
0 - 3
-3,-4,-9
2 3
1-2 25-Mar-23 10:15 2
3. 202 BHATT Chitrax GUJ
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 57 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 1
1. 168 GHATGE Sagar CG
3 - 1
6,-9,9,5
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 24-Mar-23 16:30 14
2. 257 JOSHI Ravi LIC
1 - 3
3 - 0
8,6,4
3 2
1-2 25-Mar-23 10:40 3
3. 668 KHAN Amir TTFI
wo - 3
0 - 3
1 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 58 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 2
1. 264 CHAKRADEO Bhargav MHR
3 - 0
7,3,5
3 - 0
4,5,4
4 1
1-3 24-Mar-23 16:30 13
2. 705 SANCHORA Raman TTFI 2
0 - 3
3 - 0
5,6,4
3 2
1-2 25-Mar-23 10:40 4
3. 123 MISO Bralo ARN
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 59 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 3
1. 152 CHAUDHURY Bodhisatwa BNG
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
3,6,4
4 1
1-3 24-Mar-23 16:30 12
2. 342 REDDY Patel Vighney RBI
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 25-Mar-23 10:40 5
3. 111 KISPOTTA Kumar Akash AFSCB
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 60 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 4
1. 296 RUTSA Kelhouravi Vivian NAG
0 - 3
-5,-5,-6
2 - 3
-10,9,-2,7,-2
2 3
1-3 24-Mar-23 16:30 11
2. 693 SHUBHAM Ojha TTFI 1
3 - 0
3 - 0
6,10,16
4 1
1-2 25-Mar-23 10:40 6
3. 174 KUMAR Rishabh CHD
3 - 2
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 61 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 5
1. 400 KWEERA Harshul UKD
0 - 3
-8,-9,-11
1 - 3
-6,-10,7,-2
2 3
1-3 24-Mar-23 16:30 10
2. 232 SINGH Jayesh J & K
3 - 0
1 - 3
-6,-5,11,-7
3 2
1-2 25-Mar-23 10:40 7
3. 393 PALANIAPPAN P.l.lakshmanan TTFI
3 - 1
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 62 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 6
1. 306 CHAKRABORTY Samrat ODS
wo - 3
0, 0, 0
2 - 3
-5,-14,8,6,-7
1 3
1-3 24-Mar-23 16:30 9
2. 143 HARSHIT Kumar BHR
3 - wo
2 - 3
-7,9,5,-6,-14
3 2
1-2 25-Mar-23 10:40 8
3. 367 PRABAKARAN Ekambaram TNTTA
3 - 2
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 63 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 7
1. 386 NARASIMHA RAO Gopisetty TTFI
0 - 3
-2,-4,-4
0 - 3
-4,-3,-3
2 3
1-3 24-Mar-23 16:30 8
2. 398 GUPTA Akash UKD
3 - 0
3 - 0
3,3,5
4 1
1-2 25-Mar-23 10:40 9
3. 165 DAS Pawan CG
3 - 0
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 64 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 8
1. 173 CHOPRA Rachit CHD
3 - 0
4,6,6
2 - 3
9,-5,9,-10,-5
3 2
1-3 24-Mar-23 16:30 7
2. 103 AHMED Iftiquar Ali A & N
0 - 3
0 - 3
-4,-2,-2
2 3
1-2 25-Mar-23 10:40 10
3. 289 AHER Prashant MP
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 65 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 9
1. 244 SHANKAR Rohith KNT
2 - 3
-7,10,9,-9,-5
3 - 0
6,5,6
3 2
1-3 24-Mar-23 16:30 6
2. 411 GUPTA Satyam Giri UP
3 - 2
3 - 0
8,9,9
4 1
1-2 25-Mar-23 10:40 11
3. 149 MATHURI Yogesh BHR
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 66 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 10
1. 394 HALDER Rohit TTFI
3 - 1
6,-7,4,11
3 - 2
7,-6,5,-8,9
4 1
1-3 24-Mar-23 16:30 5
2. 181 SAINI Lubhit DLI
1 - 3
1 - 3
7,-8,-5,-5
2 3
1-2 25-Mar-23 10:40 12
3. 375 GNANASEKARAN Vinodh TNTTA
2 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 67 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 11
1. 147 KUMAR Suraj BHR
1 - 3
8,-4,-5,-4
3 - 1
7,10,-8,4
3 2
1-3 24-Mar-23 16:30 4
2. 360 ATMAKURI Sainath Reddy TELG
3 - 1
3 - 1
6,-9,13,6
4 1
1-2 25-Mar-23 10:40 13
3. 401 SINGH Lakhvinder UKD
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 68 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 12
1. 234 RAINA Pratham J & K
2 - 3
10,-7,9,-9,-7
1 - 3
-3,7,-4,-11
2 3
1-3 24-Mar-23 16:30 3
2. 115 ACHANTA Jagdish Krishna AP
3 - 2
0 - 3
-11,-5,-6
3 2
1-2 25-Mar-23 10:40 14
3. 261 DEY Suranjit MEG
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 69 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 13
1. 365 BAVANAKA Vathsin TELG
3 - 0
4,3,4
3 - 1
-9,4,9,14
4 1
1-3 24-Mar-23 16:30 2
2. 105 ROY Sajal A & N
0 - 3
0 - 3
-2,0,-7
2 3
1-2 25-Mar-23 10:40 1
3. 119 MAHEEDHAR VARMA Poosapati AP
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 70 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 10:40 14
1. 382 ROY Abir TTFI
3 - 0
9,8,2
3 - 1
9,-11,5,4
4 1
1-3 24-Mar-23 16:30 1
2. 199 ARVIND KUMAR G GOA
0 - 3
1 - 3
-4,9,-7,-4
2 3
1-2 25-Mar-23 10:40 2
3. 118 K Pavan Kumar AP
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 71 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 1
1. 204 MEHTA Jalay GUJ
3 - 1
9,5,-9,5
3 - 1
2,-4,4,9
4 1
1-3 24-Mar-23 16:55 14
2. 236 KUMAR Devesh JKD
1 - 3
1 - 3
-6,-6,12,-2
2 3
1-2 25-Mar-23 11:05 3
3. 301 MUKHERJEE Soumil NCOE
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 72 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 2
1. 242 ROYCHOWDHURY Anirban KNT
3 - 0
13,6,11
3 - 1
-8,8,8,9
4 1
1-3 24-Mar-23 16:55 13
2. 131 MAHATO Diganto ASM
0 - 3
1 - 3
9,-8,-12,-3
2 3
1-2 25-Mar-23 11:05 4
3. 275 PANKAJ KUMAR Pankaj MIZ
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 73 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 3
1. 141 KUMAR Ankit BHR
3 - 2
-8,-8,11,7,6
0 - 3
-6,-6,-8
3 2
1-3 24-Mar-23 16:55 12
2. 260 KUMAR Sandeep MEG
2 - 3
0 - 3
-5,-8,-4
2 3
1-2 25-Mar-23 11:05 5
3. 197 DAS Surajit ESIC
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 74 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 4
1. 138 GOGOI Zeedan ASM
1 - 3
-7,-6,7,-7
1 - 3
-9,-9,8,-6
2 3
1-3 24-Mar-23 16:55 11
2. 271 AMBRE Shubham MHR
3 - 1
0 - 3
-13,-5,-4
3 2
1-2 25-Mar-23 11:05 6
3. 300 ADHIKARY Emon NCOE
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 75 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 5
1. 185 LAMBA Shivjit Singh DLI
3 - 0
3,4,2
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 24-Mar-23 16:55 10
2. 353 TAMANG Bishal SKM
0 - 3
1 - 3
-7,9,-7,-8
2 3
1-2 25-Mar-23 11:05 7
3. 392 MOHAMMED SHAMS Tabrezuddin TTFI
wo - 3
3 - 1
2 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 76 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 6
1. 337 BALAKRISHNAN Bharath Krishnan RBI
3 - 0
5,11,9
0 - 3
-7,-6,-9
3 2
1-3 24-Mar-23 16:55 9
2. 276 BASAK Souvik MIZ
0 - 3
0 - 3
-2,-8,-6
2 3
1-2 25-Mar-23 11:05 8
3. 206 JADEJA Karanpalsinh GUJ
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 77 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 7
1. 158 SARKAR Soumyadeep BNG
3 - 0
3,1,7
3 - 2
-7,9,-10,7,5
4 1
1-3 24-Mar-23 16:55 8
2. 104 SAGAR Prem A & N
0 - 3
0 - 3
-4,-4,-1
2 3
1-2 25-Mar-23 11:05 9
3. 396 SAMAL Sashwat Baran TTFI
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 78 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 8
1. 259 SANCLEY Banehkupar MEG
2 - 3
-7,7,-4,4,-8
0 - 3
-2,-8,-5
2 3
1-3 24-Mar-23 16:55 7
2. 354 AGARWAL Monu SKM
3 - 2
0 - 3
-5,-5,-6
3 2
1-2 25-Mar-23 11:05 10
3. 133 BHATTACHARYYA Priyanuj ASM
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 79 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 9
1. 297 MEYINUKSHI Longkumer NAG
0 - 3
-7,-3,-8
0 - 3
-5,-5,-11
2 3
1-3 24-Mar-23 16:55 6
2. 167 SAHU Rajiv CG
3 - 0
3 - 1
6,-7,9,3
4 1
1-2 25-Mar-23 11:05 11
3. 415 VERMA Subrat Raj UP
3 - 0
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 80 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 10
1. 305 AZHAR Md ODS
0 - 3
-6,-10,-5
3 - 0
6,8,8
3 2
1-3 24-Mar-23 16:55 5
2. 670 GOWTHAMAN SAGAR Piyush FCI
3 - 0
3 - 0
2,9,2
4 1
1-2 25-Mar-23 11:05 12
3. 191 BHANDARI Deep DND
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 81 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 11
1. 326 SINGH Vaibhav Kumar PUN
3 - 0
12,8,8
3 - 1
-12,9,4,8
4 1
1-3 24-Mar-23 16:55 4
2. 256 RAMANATHAN Rajesh LIC
0 - 3
3 - 1
8,4,-10,8
3 2
1-2 25-Mar-23 11:05 13
3. 146 ROY Somnath BHR
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 82 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 12
1. 379 LATIF Arshad LAD
0 - 3
-4,-5,-10
0 - 3
-2,0,-3
2 3
1-3 24-Mar-23 16:55 3
2. 148 RAJ Vishal BHR
3 - 0
0 - 3
-9,-9,-9
3 2
1-2 25-Mar-23 11:05 14
3. 703 MUDGAL Devansh TTFI 1
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 83 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 13
1. 216 CHANDEL Yashvardhan HP
0 - 3
-8,-7,-9
1 - 3
-9,-3,3,-8
2 3
1-3 24-Mar-23 16:55 2
2. 412 PODDAR Saurabh UP
3 - 0
3 - 0
9,5,12
4 1
1-2 25-Mar-23 11:05 1
3. 239 CHAKRABORTY Somir JKD
3 - 1
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 84 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:05 14
1. 218 MALIK Deepak HRN
3 - 0
8,8,8
2 - 3
-8,15,-5,8,-9
3 2
1-3 24-Mar-23 16:55 1
2. 302 PARIDA Dishant ODS
0 - 3
0 - 3
-6,-8,-8
2 3
1-2 25-Mar-23 11:05 2
3. 198 ASHOK Veera Raghavan ESIC
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 85 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:30 1
1. 125 KOMUT Nalo ARN
wo - 3
0, 0, 0
0 - 3
-2,-7,-1
1 3
1-3 24-Mar-23 17:20 14
2. 318 DOGRA Hitesh PUN
3 - wo
1 - 3
-8,8,-10,-9
3 2
1-2 25-Mar-23 11:30 3
3. 702 JANGID Deepank TTFI 1
3 - 0
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 86 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:30 2
1. 692 SRIVASTAVA Harsh TTFI 1
3 - 0
7,4,4
3 - 0
6,5,5
4 1
1-3 24-Mar-23 17:20 13
2. 284 GOYAL Ansh MP
0 - 3
3 - 1
7,-6,6,8
3 2
1-2 25-Mar-23 11:30 4
3. 215 GOSWAMI Swajanya HP
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 87 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Mar-23 11:30 3
1. 230 SHARMA Akash J & K
3 - 0
3,6,3
3 - 1
-10,8,6,10
4 1
1-3 24-Mar-23 17:20 12
2. 355 LEPCHA Richard SKM
0 - 3
0 - 3
-5,-6,-5
2 3
1-2 25-Mar-23 11:30 5
3. 290 BATHAM Pratham MP
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 88 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:30 4
5
1. 110 CHAVAN Amit AFSCB
0 - 3
-4,-4,-5
0 - 3
-3,-4,-4
3 - 2
9,-5,6,-9,5
4 3
1-3
2-4
24-Mar-23 17:20 11
10
2. 154 BHATTACHARJEE Jayabrata BNG
3 - 0
3 - 1
10,-8,7,8
3 - 0
10,3,5
6 1
1-2
3-4
25-Mar-23 11:30 6
7
3. 371 ANANDH RAJ Rajan TNTTA
3 - 0
1 - 3
3 - 0
7,5,4
5 2
 
4. 298 HINGLAK Ricky NAG
2 - 3
0 - 3
0 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 89 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:30 6
7
1. 390 SHARMA Manav TTFI
3 - 0
5,9,6
3 - 0
7,5,7
0 - 3
-3,-5,-2
5 2
1-3
2-4
24-Mar-23 17:20 9
8
2. 262 HAJONG Vivek MEG
0 - 3
0 - 3
-1,-9,-10
0 - 3
-1,0,-6
3 4
1-2
3-4
25-Mar-23 11:30 8
9
3. 106 BAROI Suresh A & N
0 - 3
3 - 0
0 - 3
-3,-6,-7
4 3
 
4. 362 CHOWDHURY Swarnendu TELG
3 - 0
3 - 0
3 - 0
6 1
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 90 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:30 8
9
1. 291 JOSHI Rohan MP
2 - 3
-10,11,-10,9,-6
1 - 3
-5,-5,8,-9
3 - 1
2,-10,3,7
4 3
1-3
2-4
24-Mar-23 17:20 7
6
2. 694 BHARGAVA Vivek TTFI 1
3 - 2
3 - 2
9,9,-6,-4,6
3 - 0
5,7,4
6 1
1-2
3-4
25-Mar-23 11:30 10
11
3. 229 MANI Subash IA & AD
3 - 1
2 - 3
3 - 1
8,-4,7,8
5 2
 
4. 136 GOGOI Sunit ASM
1 - 3
0 - 3
1 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 91 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:30 10
11
1. 695 BHATI Priyansh TTFI 1
0 - 3
-5,-7,-13
3 - 0
3,6,6
1 - 3
-7,-8,9,-7
4 3
1-3
2-4
24-Mar-23 17:20 5
4
2. 413 CHANDRA Shivam UP
3 - 0
3 - 0
6,8,7
3 - 0
6,7,4
6 1
1-2
3-4
25-Mar-23 11:30 12
13
3. 231 KHAJURIA Akhilesh J & K
0 - 3
0 - 3
0 - 3
-6,-8,-7
3 4
 
4. 325 VERMA Tarun PUN
3 - 1
0 - 3
3 - 0
5 2
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 92 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:30 12
13
1. 211 GOSWAMI Anshul HP
3 - 2
-13,9,-7,4,7
0 - 3
-3,-6,-7
3 - 1
11,-12,3,11
5 2
1-3
2-4
24-Mar-23 17:20 3
2
2. 250 A Gourisankar KRL
2 - 3
0 - 3
-4,-9,-4
1 - 3
-10,-5,7,-6
3 4
1-2
3-4
25-Mar-23 11:30 1
2
3. 372 KANNAN Shriram TNTTA
3 - 0
3 - 0
3 - 0
6,5,4
6 1
 
4. 682 MEWARA Harsh TTFI 2
1 - 3
3 - 1
0 - 3
4 3
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 93 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:55 1
2
1. 205 MEHTA Jaynil GUJ
3 - 0
1,11,8
3 - 1
-6,11,6,7
3 - 2
11,-8,10,-8,9
6 1
1-3
2-4
24-Mar-23 17:20
17:45
1
7
2. 292 SOLANKI Shivam MP
0 - 3
1 - 3
-7,5,-6,-13
1 - 3
-7,-9,10,-4
3 4
1-2
3-4
25-Mar-23 11:55 3
4
3. 366 SHRIKRISHNA Arunachalam TNTTA
1 - 3
3 - 1
2 - 3
6,-8,-7,7,-5
4 3
 
4. 108 BALUSURI Varun Shanker AAI
2 - 3
3 - 1
3 - 2
5 2
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 94 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:55 3
4
1. 127 MAPH Tarh ARN
wo - 3
0, 0, 0
0 - 3
-1,-4,-7
0 - 3
-5,-7,-5
2 4
1-3
2-4
24-Mar-23 17:45 6
5
2. 684 S.NIRWAN Lokesh TTFI 2
3 - wo
3 - 1
6,11,-10,8
1 - 3
-7,-10,8,-1
5 2
1-2
3-4
25-Mar-23 11:55 5
6
3. 403 SINGH Parth UKD
3 - 0
1 - 3
0 - 3
-3,-8,-4
4 3
 
4. 344 ROY Souvik RBI
3 - 0
3 - 1
3 - 0
6 1
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 95 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:55 5
6
1. 352 RAI Abishek SKM
0 - 3
-8,-6,-4
0 - 3
-9,-7,-6
0 - 3
-6,-7,-7
3 4
1-3
2-4
24-Mar-23 17:45 4
3
2. 299 DUTTA Deboshrut NCOE
3 - 0
1 - 3
-10,9,-3,-12
3 - 0
8,8,9
5 2
1-2
3-4
25-Mar-23 11:55 1
2
3. 359 SANTHOSH KUMAR Ramesh TELG
3 - 0
3 - 1
3 - 1
7,-9,1,10
6 1
 
4. 233 MANSOTRA Maanay J & K
3 - 0
0 - 3
1 - 3
4 3
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 96 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Mar-23 11:55
11:30
7
14
1. 170 BELWAL Abhinav CHD
3 - 0
8,6,5
3 - 0
10,8,6
3 - 0
5,7,6
6 1
1-3
2-4
24-Mar-23 17:45 2
1
2. 406 SINGH Ashutosh Kumar UP
0 - 3
0 - 3
-12,-7,-8
3 - 0
6,12,11
4 3
1-2
3-4
25-Mar-23 11:55
11:30
7
14
3. 369 SOLAIYAN Karthikeyan TNTTA
0 - 3
3 - 0
3 - 1
-9,5,4,5
5 2
 
4. 285 RAMAN Hemant MP
0 - 3
0 - 3
1 - 3
3 4