YOUTH BOYS SINGLES (U-11) EVENT - FIRST STAGE (30 GROUPS)
1 Players Advance From Each Group To The Main Draw, .

MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 1 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 1
1. 705 BALMIKI Veer UP
3 - 0
5,2,1
3 - 0
2,5,2
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 2
2. 535 SINGH Sehajdeep PUN
0 - 3
3 - 1
9,9,-4,9
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 3
3. 443 GAVALI Sharang MHR B
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 2 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 2
1. 159 CHATTOPADHAYAY Rishaan BNG A
3 - 0
2,3,1
3 - 1
8,-5,4,2
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 3
2. 327 - Maurya HRN
0 - 3
0 - 3
-10,-12,-14
2 3
1-2 23-Jan-23 13:20 4
3. 473 SADEL Mayank MP
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 3 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 3
1. 433 TULSANI Prateek MHR B
3 - 0
3,2,2
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 4
2. 312 RAJPUT Yug Pratapsingh GUJ
0 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 5
3. 565 TAK Vihaan RAJ
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 4 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 4
1. 625 VINODH Krish TNTTA
3 - 0
10,8,7
3 - 0
1,5,3
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 5
2. 423 TALWALKAR Malhaar MHR B
0 - 3
3 - 1
9,-5,8,3
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 6
3. 596 GEETIK Sunkara TELG
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 5 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 5
1. 552 BISHT Bhavit Singh RAJ
3 - 0
8,5,7
3 - 1
6,9,-7,8
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 6
2. 475 PUROHIT Mradul MP
0 - 3
0 - 3
-2,-2,-8
2 3
1-2 23-Jan-23 13:20 7
3. 337 BANERJEE Sachin HRN
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 6 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 6
1. 289 PATEL Hridan GUJ
3 - 0
9,4,5
3 - 0
9,7,4
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 7
2. 376 KIRAN Shriram KNT
0 - 3
3 - 2
-8,-7,4,4,5
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 8
3. 432 AJGAONKAR Pranil MHR B
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 7 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 7
1. 458 SHAIKH Zain MHR B
3 - 0
1,5,12
3 - 2
2,-8,-5,7,6
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 8
2. 321 MALVIYA Atharv HRN
0 - 3
0 - 3
-7,-4,-6
2 3
1-2 23-Jan-23 13:20 9
3. 613 S Anantesh TNTTA
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 8 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 8
1. 652 HARIMAKESHWARAN Srivanth TNTTA
0 - 3
-5,-7,-8
3 - 0
8,9,5
3 2
1-3 23-Jan-23 11:40 9
2. 270 KAMAT Dhruva GOA
3 - 0
3 - 0
5,11,7
4 1
1-2 23-Jan-23 13:20 10
3. 277 ACHHA Akhil GUJ
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 9 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 9
1. 640 J N Sanjey Arwindh TNTTA
3 - 0
7,5,6
3 - 0
4,1,4
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 10
2. 199 BOSE Sagnik BNG B
0 - 3
3 - 0
7,8,7
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 11
3. 273 PRABHU Yug GOA
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 10 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 10
1. 151 MONDAL Himon Kumar BNG A
3 - 0
8,6,8
3 - 0
9,7,4
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 11
2. 295 GUPTA Krishnav GUJ
0 - 3
3 - 2
9,-6,8,-7,9
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 12
3. 268 BHAKARE Chinmay GOA
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 11 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 11
1. 144 ROY Areen BNG A
3 - 0
6,4,8
3 - 1
2,3,-9,3
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 12
2. 454 HALDANKAR Vihan MHR B
0 - 3
3 - 0
8,9,5
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 13
3. 476 MALPANI Mudit MP
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 12 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 12
1. 207 BARDHAN SINGH Shreeraj BNG B
3 - 0
3,6,7
3 - 0
9,3,6
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 13
2. 285 CHANDAK Dhyan GUJ
0 - 3
3 - 0
2,9,5
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 14
3. 670 HIRANI Dwij TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 13 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 13
1. 267 SINAI CARO Chandan GOA
3 - wo
0, 0, 0
3 - 1
-10,6,3,8
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 14
2. 329 MITTAL Nivaan HRN
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 23-Jan-23 13:20 15
3. 369 VISHWANATH Pratardan KNT
1 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 14 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 14
1. 431 BHIWANDKAR Param MHR B
3 - 0
9,8,5
3 - 0
2,6,8
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 15
2. 339 DWIVEDI Sanidhya HRN
0 - 3
0 - 3
-9,-6,-9
2 3
1-2 23-Jan-23 13:20 16
3. 673 VAIDHYA Nairit TTFI
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 15 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 15
1. 486 DUTTA Ariv NCOE
3 - 1
-11,2,9,6
3 - 1
-8,2,5,4
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 16
2. 426 THAKUR Mohil MHR B
1 - 3
3 - 1
8,-9,3,4
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 17
3. 675 SHAH Riaan TTFI
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 16 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 16
1. 501 PRADHAN Jigyansu Sai Kiran ODS
3 - 1
-7,3,9,2
3 - 1
-7,5,11,5
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 17
2. 238 VASDEV Aditya DLI
1 - 3
2 - 3
8,-9,9,-6,-6
2 3
1-2 23-Jan-23 13:20 18
3. 626 T Lokjith Gandhi TNTTA
1 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 17 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 17
1. 606 S M Sai Sarvesh TNTTA
3 - 1
7,7,-12,7
1 - 3
-7,5,-10,-6
3 2
1-3 23-Jan-23 11:40 18
2. 380 RAO Sudhanva G KNT
1 - 3
2 - 3
-7,6,-8,16,-7
2 3
1-2 23-Jan-23 13:20 19
3. 326 - Krishiv HRN
3 - 1
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 18 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 18
1. 160 DAS Rudrakhsha BNG A
3 - 0
2,2,0
3 - 0
7,2,4
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 19
2. 450 KULKARNI Ved MHR B
0 - 3
0 - 3
-5,-9,-8
2 3
1-2 23-Jan-23 13:20 20
3. 654 H Tanish TNTTA
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 19 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 19
1. 170 BANERJEE Souswarya BNG A
3 - 0
6,3,5
3 - 0
4,7,8
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 20
2. 561 BAGDA Samriidh RAJ
0 - 3
3 - 1
-8,5,10,7
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 21
3. 237 DUBEY Abhigyan DLI
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 20 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 20
1. 174 ADHIKARI Suprovo BNG A
3 - 0
8,5,7
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 23-Jan-23 11:40 21
2. 482 BHAGIA Shourya MP
0 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 22
3. 317 KATARIA Aarav HRN
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 21 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 21
1. 168 MONDAL Sombrata BNG A
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 23-Jan-23 11:40 22
2. 412 KENIYA Aarav MHR B
3 - wo
0 - 3
-3,-8,-4
3 2
1-2 23-Jan-23 13:20 1
3. 617 M Ashvajith TNTTA
3 - wo
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 22 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:00 22
1. 187 MANDAL Bishal BNG B
1 - 3
-7,4,-8,-7
3 - 0
8,3,13
3 2
1-3 23-Jan-23 11:40 1
2. 647 M Sivaganish TNTTA
3 - 1
3 - 1
6,-12,4,7
4 1
1-2 23-Jan-23 13:20 2
3. 442 BANDIVADEKAR Sankalp MHR B
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 23 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:25 1
1. 178 ROY Aarjav BNG B
3 - 1
7,6,-8,8
2 - 3
-6,7,7,-9,-8
3 2
1-3 23-Jan-23 12:05 2
2. 420 KASHYAP Karan MHR B
1 - 3
0 - 3
-9,-3,-8
2 3
1-2 23-Jan-23 13:45 3
3. 370 BADRINATH Prathamesh Kumar KNT
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 24 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 23-Jan-23 10:25 2
1. 239 GUPTA Anant DLI
3 - 0
12,8,7
2 - 3
-10,8,8,-6,-4
3 2
1-3 23-Jan-23 12:05 3
2. 215 JANGDE Dikshant Kumar CG
0 - 3
0 - 3
-3,-2,-8
2 3
1-2 23-Jan-23 13:45 4
3. 140 MONDAL Aditya BNG A
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 25 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
23-Jan-23 10:25 3
4
1. 280 KHAMAR Ansh GUJ
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-4,-14,-5
0 - 3
-7,-7,-7
4 3
1-3
2-4
23-Jan-23 12:05 4
5
2. 175 GHOSH Suvangha BNG A
wo - 3
0 - 3
-3,-9,-10
1 - 3
-9,4,-8,-11
2 4
1-2
3-4
23-Jan-23 13:45 5
6
3. 638 SENTHILKUMAR Rithwik TNTTA
3 - 0
3 - 0
3 - 0
3,4,2
6 1
 
4. 1234 ROY Ansuman TTFI
3 - 0
3 - 1
0 - 3
5 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 26 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
23-Jan-23 10:25 5
6
1. 359 PRASANNA Abinav KNT
3 - 2
3,-3,6,-10,6
3 - 1
-9,2,7,5
3 - 1
6,-3,9,8
6 1
1-3
2-4
23-Jan-23 12:05 6
7
2. 307 SHAH Taksh GUJ
2 - 3
3 - 0
6,3,6
3 - 2
7,-10,-8,7,11
5 2
1-2
3-4
23-Jan-23 13:45 7
8
3. 467 MAHESHWARI Daksh MP
1 - 3
0 - 3
0 - 3
-8,-5,-4
3 4
 
4. 1236 ROY Arnab BNG A
1 - 3
2 - 3
3 - 0
4 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 27 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
23-Jan-23 10:25 7
8
1. 362 NAWARANGE Arav Mangesh KNT
3 - 0
8,10,3
0 - 3
-5,-4,-2
1 - 3
-7,-8,4,-6
4 3
1-3
2-4
23-Jan-23 12:05 8
9
2. 195 ISLAM Nayar BNG B
0 - 3
0 - 3
-4,-2,-5
0 - 3
-4,-3,-3
3 4
1-2
3-4
23-Jan-23 13:45 9
10
3. 646 M Siva Kaarthik TNTTA
3 - 0
3 - 0
3 - 0
11,10,4
6 1
 
4. 1235 BHOWMIK Debarpan TTFI
3 - 1
3 - 0
0 - 3
5 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 28 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
23-Jan-23 10:25 9
10
1. 416 ATHAR Ayaan MHR B
2 - 3
-7,9,7,-6,-4
3 - 0
10,7,3
3 - 0
9,7,10
5 2
1-3
2-4
23-Jan-23 12:05 10
11
2. 691 VERMA Anayraj UP
3 - 2
3 - 0
5,4,5
3 - 0
1,6,6
6 1
1-2
3-4
23-Jan-23 13:45 11
12
3. 681 NAUTIYAL Aadish UKD
0 - 3
0 - 3
1 - 3
7,-4,-8,-2
3 4
 
4. 252 KHANNA Vivan DLI
0 - 3
0 - 3
3 - 1
4 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 29 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
23-Jan-23 10:25 11
12
1. 411 YADAV Aakarshan MHR B
1 - 3
4,-7,-6,-7
3 - 2
6,-5,-8,8,8
3 - 0
7,5,6
5 3
1-3
2-4
23-Jan-23 12:05 12
13
2. 110 SAI MAANVITH Talasila AP
3 - 1
2 - 3
9,11,-7,-8,-7
3 - 0
5,1,8
5 1
1-2
3-4
23-Jan-23 13:45 13
14
3. 279 BACHHAWAT Anay GUJ
2 - 3
3 - 2
3 - 0
6,6,7
5 2
 
4. 667 BHAMBHANI Dhruv TTFI
0 - 3
0 - 3
0 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-11) - GROUP - 30 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
23-Jan-23 10:25 13
14
1. 483 CHOUHAN Vansh MP
3 - 0
6,10,9
3 - 2
-4,-9,1,7,6
3 - 2
-9,5,-6,6,9
6 1
1-3
2-4
23-Jan-23 12:05 14
1
2. 547 SHEKHAWAT Aradhya RAJ
0 - 3
0 - 3
-5,-9,-6
0 - 3
-9,-8,-5
3 4
1-2
3-4
23-Jan-23 13:45 1
2
3. 696 KUMAR Lakshya UP
2 - 3
3 - 0
3 - 1
11,-9,10,5
5 2
 
4. 248 GUPTA Shaurya DLI
2 - 3
3 - 0
1 - 3
4 3