YOUTH BOYS SINGLES (U-15) EVENT - FIRST STAGE (56 GROUPS)
1 Players Advance From Each Group To The Main Draw, .

Seq. Back PLAYERS DIRECTLY TO MAIN DRAW State
1. 125 BHATTACHARYYA Priyanuj ASM
2. 196 BISWAS Punit BNG B
3. 660 KUMAR Umesh TNTTA
4. 342 KATARIA Siddhant HRN
Seq.BackPLAYERS DIRECTLY TO MAIN DRAWState
5. 608 P.B. Abhinandh TNTTA
6. 121 RAJKHOWA ROY Divyaj ASM
7. 162 SARDAR Rupam BNG A
8. 605 M Nikkhil Menon TNTTA
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 1 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 1
1. 462 SEGAL SINGH Kshetrimayum MNP
3 - 0
8,5,5
3 - 0
4,2,5
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 2
2. 427 KALAMKAR Mritheya MHR B
0 - 3
3 - 0
4,7,2
3 2
1-2 24-Jan-23 13:55 17
3. 486 DUTTA Ariv NCOE
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 2 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 2
1. 580 JATIN DEV Adlakhiya TELG
3 - 0
8,6,10
3 - 1
4,-10,8,9
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 3
2. 543 ACHARYA Aarav RAJ
0 - 3
1 - 3
-12,9,-11,-9
2 3
1-2 24-Jan-23 13:55 18
3. 698 PRABHAKAR Parth UP
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 3 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 3
1. 556 TOSHNIWAL Lakshya RAJ
3 - 1
-8,8,8,5
3 - 2
-7,9,-6,5,7
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 4
2. 598 KOMPALLY Tarun Kedarnath TELG
1 - 3
2 - 3
-7,6,-9,9,-7
2 3
1-2 24-Jan-23 13:55 19
3. 665 RAMAKRISHNAN Vishruth TNTTA
2 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 4 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 4
1. 274 TANNA Aayush GUJ
3 - 0
5,5,5
3 - 1
5,11,-4,4
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 5
2. 418 RAMAIYA Dhruv MHR B
0 - 3
0 - 3
-4,-6,-4
2 3
1-2 24-Jan-23 13:55 20
3. 344 DUKLAN Vatsal HRN
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 5 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 5
1. 594 SAXENA Shaurya Raj TELG
3 - 0
6,7,13
1 - 3
8,-3,-12,-9
3 2
1-3 24-Jan-23 11:25 6
2. 633 G Nithish TNTTA
0 - 3
0 - 3
-6,-1,-8
2 3
1-2 24-Jan-23 13:55 21
3. 336 SARKAR Ronald HRN
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 6 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 6
1. 167 MUKHERJEE Soham BNG A
3 - 1
4,7,-10,9
3 - 0
6,7,3
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 7
2. 341 KUMAR Shaurya HRN
1 - 3
1 - 3
6,-4,-9,-7
2 3
1-2 24-Jan-23 13:55 22
3. 632 PRABHU Nithin TNTTA
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 7 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 7
1. 514 KATARIA Arya PSPB A
0 - 3
-5,-8,-3
3 - 0
9,7,4
3 2
1-3 24-Jan-23 11:25 8
2. 169 DEY Soudarja BNG A
3 - 0
3 - 2
10,-3,-7,8,8
4 1
1-2 24-Jan-23 14:20 1
3. 584 YASHVASIN Bolishetty TELG
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 8 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 8
1. 241 GUPTA Atherva DLI
3 - 0
3,6,7
3 - 0
4,2,2
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 9
2. 611 RAJAVELU Akash TNTTA
0 - 3
3 - 0
4,6,4
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 2
3. 564 RAMCHANDANI Tushar RAJ
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 9 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 9
1. 158 DEY Rajdip BNG A
2 - 3
-9,-9,8,11,-4
3 - 0
5,9,8
3 2
1-3 24-Jan-23 11:25 10
2. 517 RAWAT Sahil PSPB A
3 - 2
3 - 1
-8,5,4,9
4 1
1-2 24-Jan-23 14:20 3
3. 693 PANWAR Arnav UP
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 10 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 10
1. 382 DINESH Teshub KNT
3 - 0
4,6,7
3 - 2
-6,7,9,-7,6
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 11
2. 705 BALMIKI Veer UP
0 - 3
1 - 3
-9,9,-4,-9
2 3
1-2 24-Jan-23 14:20 4
3. 492 SEN Rajdip NCOE
2 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 11 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 11
1. 166 CHAKRABORTY Shrestho BNG A
3 - 0
4,5,6
2 - 3
-9,11,3,-6,-4
3 2
1-3 24-Jan-23 11:25 12
2. 677 SUTARIYA Vandan TTFI
0 - 3
0 - 3
-6,-7,-5
2 3
1-2 24-Jan-23 14:20 5
3. 405 KHANDEKAR Ishan MHR A
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 12 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 12
1. 232 CHAWLA Vadya CHD
2 - 3
9,-9,-7,10,-7
2 - 3
-4,5,-4,9,-6
2 3
1-3 24-Jan-23 11:25 13
2. 620 VIJAY Guru Sanjith TNTTA
3 - 2
3 - 1
8,-9,11,8
4 1
1-2 24-Jan-23 14:20 6
3. 588 DHARMA TEJA SAI Mandela TELG
3 - 2
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 13 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 13
1. 249 MAINI Sudhanshu DLI
3 - 0
4,4,5
3 - 0
2,6,4
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 14
2. 436 JADHAV Ramanuj MHR B
0 - 3
1 - 3
6,-6,-9,-5
2 3
1-2 24-Jan-23 14:20 7
3. 531 BHANOT Raghav PUN
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 14 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 14
1. 288 DAHIYA Himansh GUJ
3 - 1
4,3,-8,4
3 - 0
3,4,1
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 15
2. 210 NANDI Sourajyoti BNG B
1 - 3
3 - 0
1,8,4
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 8
3. 463 RATHI Abeer MP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 15 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 15
1. 367 RAMPRASAD Gaurav KNT
3 - 1
-8,7,6,9
3 - 1
7,-12,8,8
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 16
2. 554 SONI Divyash RAJ
1 - 3
3 - 2
9,9,-7,-9,13
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 9
3. 404 VASAIKAR Dhruv MHR A
1 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 16 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 16
1. 410 SOMAN Shouren MHR A
3 - 0
7,6,3
3 - 1
4,-8,13,5
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 17
2. 527 SHARMA Lakshin PUN
0 - 3
0 - 3
-4,-4,-7
2 3
1-2 24-Jan-23 14:20 10
3. 161 JANA Rudranil BNG A
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 17 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 17
1. 403 SHAH Dhruv MHR A
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
5,8,4
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 18
2. 193 CHAKRABORTY Koustab BNG B
wo - 3
2 - 3
13,8,-9,-9,-7
1 3
1-2 24-Jan-23 14:20 11
3. 324 RAWAT Jayy HRN
0 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 18 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 18
1. 408 GHOLKAR Pranav MHR A
1 - 3
-6,9,-6,-7
3 - 1
-8,9,5,2
3 2
1-3 24-Jan-23 11:25 19
2. 201 SARKAR Sangram BNG B
3 - 1
3 - 0
8,4,5
4 1
1-2 24-Jan-23 14:20 12
3. 494 CHOWDHURY Sayan NCOE
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 19 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 19
1. 438 DANI Rohan MHR B
3 - 0
7,7,12
3 - 0
6,9,8
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 20
2. 516 THAKUR Dhananjay Singh PSPB A
0 - 3
1 - 3
-12,12,-7,-8
2 3
1-2 24-Jan-23 14:20 13
3. 188 BHATTACHARJEE Debraj BNG B
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 20 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 20
1. 417 HINGORANY Dev MHR B
3 - 1
9,11,-7,5
2 - 3
7,-14,11,-9,-12
3 1
1-3 24-Jan-23 11:25 21
2. 484 RASTOGI Vishesh MP
1 - 3
3 - 2
8,-10,-8,11,8
3 3
1-2 24-Jan-23 14:20 14
3. 690 BHATIA Akshit UP
3 - 2
2 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 21 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 21
1. 518 ARYA Sarthak PSPB A
3 - 2
6,8,-10,-11,12
3 - 0
7,7,6
4 1
1-3 24-Jan-23 11:25 22
2. 644 PRAKASAM Siddarth TNTTA
2 - 3
3 - 1
6,5,-8,5
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 15
3. 243 BASTIA Birat DLI
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 22 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:30 22
1. 532 BHATIA Rajveer Singh PUN
1 - 3
9,-4,-6,-6
3 - 1
-7,8,8,4
3 2
1-3 24-Jan-23 11:25 1
2. 407 MAGAR Parth MHR A
3 - 1
3 - 1
7,-9,7,5
4 1
1-2 24-Jan-23 14:20 16
3. 549 BANTHIA Armaan RAJ
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 23 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 1
1. 650 S Sriram TNTTA
3 - 1
-10,6,8,8
3 - 0
5,5,7
4 1
1-3 24-Jan-23 11:50 2
2. 706 KATYAL Vikhyat UP
1 - 3
3 - 0
12,9,9
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 17
3. 548 KUCHHAL Arinjay RAJ
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 24 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 2
1. 609 R.VELMURUGAN Abhinov TNTTA
3 - 1
9,-7,13,9
1 - 3
-6,-9,10,-5
3 2
1-3 24-Jan-23 11:50 3
2. 485 BHANDARI Anjisnu NCOE
1 - 3
3 - 0
5,10,7
3 1
1-2 24-Jan-23 14:20 18
3. 694 KUMAR Aryan UP
3 - 1
0 - 3
3 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 25 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 3
1. 137 SEN GUPTA Abhranil BNG A
3 - 0
2,5,5
3 - 0
2,4,7
4 1
1-3 24-Jan-23 11:50 4
2. 251 ASWAL Vedansh DLI
0 - 3
1 - 3
-8,7,-5,-4
2 3
1-2 24-Jan-23 14:20 19
3. 623 VENKATGIRI Jishnu Balaji TNTTA
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 26 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 4
1. 240 GUPTA Arjav DLI
3 - 1
-7,9,9,5
3 - 0
6,9,7
4 1
1-3 24-Jan-23 11:50 5
2. 157 KARMAKAR Priyanshu BNG A
1 - 3
3 - 1
7,6,-5,3
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 20
3. 1229 DAS Soham TTFI
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 27 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 5
1. 191 SENGUPTA Jisu BNG B
0 - 3
-4,-4,-4
0 - 3
-4,-7,-3
2 3
1-3 24-Jan-23 11:50 6
2. 275 PATEL Abhilaksh GUJ
3 - 0
2 - 3
8,-8,5,-7,-7
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 21
3. 602 MANOHAR Veluri TELG
3 - 0
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 28 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 6
1. 253 YAGYA Yashas DLI
1 - 3
-8,-11,4,-8
0 - 3
-8,-4,-5
2 3
1-3 24-Jan-23 11:50 7
2. 414 SAMANT Aditya MHR B
3 - 1
0 - 3
-13,-5,-3
3 2
1-2 24-Jan-23 14:20 22
3. 363 NAWARANGE Atharva KNT
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 29 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 7
1. 628 SENTHIL KUMAR Mehan TNTTA
3 - 0
5,4,2
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 24-Jan-23 11:50 8
2. 110 SAI MAANVITH Talasila AP
0 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 24-Jan-23 14:45 1
3. 246 BEDI Harnoor Singh DLI
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 30 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 8
1. 381 NERLAJE Tavanth KNT
3 - 2
-9,7,-9,9,9
3 - 1
4,7,-5,7
4 1
1-3 24-Jan-23 11:50 9
2. 521 DAVE Vivaan PSPB A
2 - 3
3 - 2
1,-7,9,-8,4
3 2
1-2 24-Jan-23 14:45 2
3. 452 SADHALE Vibhum MHR B
1 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 31 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 9
1. 474 JOSHI Mradul MP
2 - 3
6,-9,8,-7,-10
1 - 3
8,-8,-1,-6
2 3
1-3 24-Jan-23 11:50 10
2. 415 KOLHARKAR Arinjay MHR B
3 - 2
0 - 3
-6,-5,-9
3 2
1-2 24-Jan-23 14:45 3
3. 115 KASHYAP Abheek ASM
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 32 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 10
1. 247 JOSHI Kartikeya DLI
0 - 3
-6,-4,-3
1 - 3
-10,-7,10,-5
2 3
1-3 24-Jan-23 11:50 11
2. 139 DAS Aditya BNG A
3 - 0
3 - 1
-8,6,9,7
4 1
1-2 24-Jan-23 14:45 4
3. 304 SHEKHAWAT Samarthsingh GUJ
3 - 1
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 33 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 11
1. 496 BARMAN Sounav NCOE
3 - 0
2,6,16
3 - 2
-9,-10,2,6,10
4 1
1-3 24-Jan-23 11:50 12
2. 445 MANKESHWAR Shreyas MHR B
0 - 3
0 - 3
-1,-3,-4
2 3
1-2 24-Jan-23 14:45 5
3. 364 KURUMUNJI Ayush KNT
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 34 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 12
1. 524 SACHDEVA Aryan PUN
2 - 3
8,-5,7,-9,-3
0 - 3
-6,-9,-2
2 3
1-3 24-Jan-23 11:50 13
2. 655 A RAGHAVAN Tanmay TNTTA
3 - 2
3 - 0
5,10,9
4 1
1-2 24-Jan-23 14:45 6
3. 129 DUTTA Swapnanil ASM
3 - 0
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 35 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 13
1. 332 KUMAR Prince HRN
1 - 3
4,-1,-6,-3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-3 24-Jan-23 11:50 14
2. 296 PANCHAL Malav GUJ
3 - 1
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-2 24-Jan-23 14:45 7
3. 423 TALWALKAR Malhaar MHR B
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 36 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 14
1. 111 SAHASRA SURYA VIKHYATH Tekumalla AP
3 - 1
-9,11,7,7
0 - 3
-6,-7,-7
3 2
1-3 24-Jan-23 11:50 15
2. 446 KUMRE Sriwar MHR B
1 - 3
0 - 3
-8,-5,-5
2 3
1-2 24-Jan-23 14:45 8
3. 242 SUGRA Bhaskar Singh DLI
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 37 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 15
1. 479 GADA Rhythm MP
3 - 0
9,10,9
2 - 3
7,-9,7,-11,-7
3 2
1-3 24-Jan-23 11:50 16
2. 123 BORAH Drishtanta ASM
0 - 3
0 - 3
-7,-3,-6
2 3
1-2 24-Jan-23 14:45 9
3. 456 GADE Yashwin Reddy MHR B
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 38 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 16
1. 653 D Srivathsav TNTTA
0 - 3
-9,-3,-5
3 - 0
2,7,1
3 2
1-3 24-Jan-23 11:50 17
2. 378 VASAN Siddhant KNT
3 - 0
3 - 1
8,-8,7,8
4 1
1-2 24-Jan-23 14:45 10
3. 250 PARASHAR Vansh DLI
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 39 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 17
1. 430 PATTEKAR Nilay MHR B
0 - 3
-8,-8,-4
3 - 1
9,-9,7,6
3 2
1-3 24-Jan-23 11:50 18
2. 368 NARA Mohnish Nandi KNT
3 - 0
3 - 0
6,5,7
4 1
1-2 24-Jan-23 14:45 11
3. 519 KARMEGHAKANNAN Sathyanarayanan PSPB A
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 40 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 18
1. 384 GANGAKHEDE Vibhas Venkatesh KNT
3 - 2
-3,5,9,-8,11
3 - 0
5,9,8
4 1
1-3 24-Jan-23 11:50 19
2. 457 YADAV Yuvraj MHR B
2 - 3
3 - 1
6,-10,8,9
3 2
1-2 24-Jan-23 14:45 12
3. 245 KHANDELWAL Daksh DLI
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 41 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 24-Jan-23 08:55 19
1. 515 RAWAT Dhairya PSPB A
0 - 3
-5,-9,-3
3 - 1
11,4,-11,9
3 2
1-3 24-Jan-23 11:50 20
2. 180 DHAR Abhik BNG B
3 - 0
3 - 0
3,2,2
4 1
1-2 24-Jan-23 14:45 13
3. 103 PECHETTI Aswin AP
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 42 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 08:55 20
21
1. 306 KUKADIA Sujal GUJ
2 - 3
-9,-6,7,10,-8
0 - 3
-6,-5,-9
3 - 0
10,7,9
4 3
1-3
2-4
24-Jan-23 11:50 21
22
2. 434 BAUVA Pratiyush MHR B
3 - 2
3 - 2
-5,10,-8,6,11
3 - 0
5,10,5
6 1
1-2
3-4
24-Jan-23 14:45 14
15
3. 500 SAHOO Jigyansu ODS
3 - 0
2 - 3
3 - 1
8,6,-12,7
5 2
 
4. 319 WADHWA Armaan HRN
0 - 3
0 - 3
1 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 43 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 1
2
1. 323 NAYAK Eshaan HRN
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
5,5,10
2 - 3
-8,-9,7,8,-8
5 2
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 5
6
2. 656 VENKATRAMAN Tejasram TNTTA
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
4
1-2
3-4
24-Jan-23 14:45 16
17
3. 399 ALHAMBA K MARAK Jeff MEG
0 - 3
3 - wo
0 - 3
-9,-10,-9
4 3
 
4. 122 KASHYAP Divyansh ASM
3 - 2
3 - wo
3 - 0
6 1
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 44 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 3
4
1. 267 SINAI CARO Chandan GOA
wo - 3
0, 0, 0
0 - 3
-3,-4,-4
1 - 3
10,-6,-8,-4
2 4
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 7
8
2. 680 KEDIA Yatharth TTFI
3 - wo
0 - 3
-7,-7,-8
0 - 3
-9,-3,-6
4 3
1-2
3-4
24-Jan-23 14:45 18
19
3. 233 GARG Vishal CHD
3 - 0
3 - 0
3 - 0
8,6,2
6 1
 
4. 428 NAVARE Neel MHR B
3 - 1
3 - 0
0 - 3
5 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 45 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 5
6
1. 522 PURI Advik PUN
3 - 1
4,-9,9,8
1 - 3
8,-5,-4,-4
0 - 3
-10,0,-15
4 3
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 9
10
2. 224 DEKATE Yashwant CG
1 - 3
2 - 3
6,-7,8,-5,-7
1 - 3
8,-7,-4,-5
3 4
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 1
2
3. 641 RAMASAMY Seshaanth TNTTA
3 - 1
3 - 2
0 - 3
-10,-7,-12
5 2
 
4. 291 PATEL Janmejay GUJ
3 - 0
3 - 1
3 - 0
6 1
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 46 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 7
8
1. 432 AJGAONKAR Pranil MHR B
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
4
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 11
12
2. 255 TANDEL Dhairya DND
3 - wo
3 - 2
-7,-9,8,9,9
0 - 3
-7,-6,-5
5 2
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 3
4
3. 272 SHAIKH Rishan GOA
3 - wo
2 - 3
1 - 3
9,-8,-8,-3
4 3
 
4. 545 LILA Abhir RAJ
3 - wo
3 - 0
3 - 1
6 1
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 47 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 9
10
1. 153 CHANDA Kanishka BNG A
3 - 0
7,2,8
3 - 1
8,-5,6,7
3 - 0
8,5,5
6 1
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 13
14
2. 266 DHULAPKAR Atharv GOA
0 - 3
3 - 0
7,9,5
3 - 1
2,-8,11,4
5 2
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 5
6
3. 396 M Yadhukrishna KRL
1 - 3
0 - 3
3 - 1
7,11,-6,4
4 3
 
4. 244 ARORA Chitraksh DLI
0 - 3
1 - 3
1 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 48 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 11
12
1. 126 KAR Raunak ASM
3 - 2
-8,5,-5,9,6
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-8,-3,-5
5 2
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 15
16
2. 520 PATIL Viren PSPB A
2 - 3
3 - wo
0, 0, 0
2 - 3
9,10,-8,-6,-10
4 3
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 7
8
3. 254 PATHAN Ayaankhan DND
wo - 3
wo - 3
0 - 3
-7,-7,-5
1 4
 
4. 421 PATIL Kush MHR B
3 - 0
3 - 2
3 - 0
6 1
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 49 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 13
14
1. 314 BASSI Dyutit HP
0 - 3
-1,-7,-7
0 - 3
-1,-4,-6
0 - 3
-8,-6,-5
3 4
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 17
18
2. 682 NEGI Aarav UKD
3 - 0
3 - 0
7,8,8
3 - 1
-8,5,8,9
6 1
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 9
10
3. 413 MESHRAM Aarush MHR B
3 - 0
0 - 3
1 - 3
-9,5,-11,-4
4 3
 
4. 491 MOHD. Hassan NCOE
3 - 0
1 - 3
3 - 1
5 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 50 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 15
16
1. 448 WASNIKAR Tejas MHR B
3 - wo
0, 0, 0
3 - 2
9,-9,-5,5,9
3 - 1
5,-8,9,7
6 1
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 19
20
2. 355 GUPTA Ritvik J & K
wo - 3
1 - 3
-4,8,-10,-11
3 - 2
6,-9,-10,5,8
3 3
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 11
12
3. 116 BORA Adeetya Aryan ASM
2 - 3
3 - 1
3 - 0
8,7,3
5 2
 
4. 678 MODI Vansh TTFI
1 - 3
2 - 3
0 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 51 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 17
18
1. 113 SURAPUREDDY Trishal Raj Kumar AP
0 - 3
-8,-4,-10
2 - 3
-9,9,-7,5,-5
2 - 3
-7,-10,6,5,-8
3 4
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 21
22
2. 447 PENDSE Tanish MHR B
3 - 0
3 - 0
3,12,9
3 - 0
7,7,8
6 1
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 13
14
3. 686 MITTAL Saksham UKD
3 - 2
0 - 3
3 - 1
-6,6,6,7
5 2
 
4. 540 VERMA Vihaan PUN
3 - 2
0 - 3
1 - 3
4 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 52 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 19
20
1. 636 JANAKIRAMAN Pranav TNTTA
3 - 0
4,5,5
3 - 0
9,3,10
3 - 2
2,-9,8,-7,5
6 1
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 1
2
2. 222 DHUPAR Siddha CG
0 - 3
0 - 3
-7,-3,-9
0 - 3
-6,-7,-8
3 4
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 15
16
3. 265 FARIAS Aaron GOA
0 - 3
3 - 0
3 - 0
4,8,7
5 2
 
4. 586 MASEEDU Karthik Teja TELG
2 - 3
3 - 0
0 - 3
4 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 53 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:20 21
22
1. 471 OJHA Lakshya MP
3 - 1
-11,10,8,8
0 - 3
-9,-5,-7
3 - 1
9,8,-10,9
5 2
1-3
2-4
24-Jan-23 12:15 3
4
2. 507 DHRUVA M PON
1 - 3
0 - 3
-8,-9,-3
3 - 2
10,9,-4,-7,12
4 3
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 17
18
3. 419 CHELIPARAMBIL Johan MHR B
3 - 0
3 - 0
3 - 0
4,4,7
6 1
 
4. 107 JATHIN REDDY Pamireddy AP
1 - 3
2 - 3
0 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 54 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:45 1
2
1. 449 SACHDEV Udit MHR B
1 - 3
9,-4,-9,0
3 - 0
3,5,5
3 - 1
-6,7,3,4
5 2
1-3
2-4
24-Jan-23 12:40 3
4
2. 676 RUSHIKESH Avadhoot Jagtap TTFI
3 - 1
3 - 0
2,2,1
3 - 1
8,-9,8,9
6 1
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 19
20
3. 215 JANGDE Dikshant Kumar CG
0 - 3
0 - 3
0 - 3
-3,-5,-3
3 4
 
4. 316 SOOD Raghav HP
1 - 3
1 - 3
3 - 0
4 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 55 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:45 3
4
1. 301 CHAURASIA Pawan Kumar GUJ
0 - 3
-8,-8,-6
2 - 3
-8,-7,10,10,-5
2 - 3
-9,-5,9,10,-4
3 4
1-3
2-4
24-Jan-23 12:40 5
2
2. 391 RS Jayanth KRL
3 - 0
3 - 0
8,8,5
1 - 3
6,-5,-8,-8
5 2
1-2
3-4
24-Jan-23 15:10 21
22
3. 544 BANNO Abel RAJ
3 - 2
0 - 3
1 - 3
5,-9,-3,-5
4 3
 
4. 649 S S Sringesh TNTTA
3 - 2
3 - 1
3 - 1
6 1
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-15) - GROUP - 56 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
24-Jan-23 09:45
08:55
5
22
1. 318 BHATIA Animesh HRN
2 - 3
-6,7,-7,5,-8
0 - 3
-6,-5,-4
3 - 2
8,-8,9,-9,9
4 3
1-3
2-4
24-Jan-23 11:50
12:40
1
2. 687 RATHI Aarav UP
3 - 2
0 - 3
-3,-10,-11
3 - 0
7,7,10
5 2
1-2
3-4
24-Jan-23 14:45 21
22
3. 229 SOOD Pritish CHD
3 - 0
3 - 0
3 - 1
3,-7,9,9
6 1
 
4. 117 RAHMAN Afreed Sabir ASM
2 - 3
0 - 3
1 - 3
3 4