YOUTH BOYS SINGLES (U-19) EVENT - FIRST STAGE (44 GROUPS)
1 Players Advance From Each Group To The Main Draw, .

Seq. Back PLAYERS DIRECTLY TO MAIN DRAW State
1. 143 BHATTACHARJEE Ankur BNG A
2. 406 MODI Jash MHR A
3. 695 SRIVASTAVA Divyansh UP
4. 700 MISHRA Sarth UP
Seq.BackPLAYERS DIRECTLY TO MAIN DRAWState
5. 125 BHATTACHARYYA Priyanuj ASM
6. 209 SARKAR Soumyadeep BNG B
7. 1210 OM CHETRI Aadarsh DLI
8. 462 SEGAL SINGH Kshetrimayum MNP
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 1 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 1
1. 356 K J Aakash KNT
3 - 0
4,4,6
3 - 0
12,10,4
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 3
2. 466 KARODE Chaitanya MP
0 - 3
0 - 3
-10,-7,-7
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 22
3. 1205 KASTURE Sagar MHR B
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 2 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 2
1. 148 CHAUDHURY Bodhisatwa BNG A
3 - 1
4,3,-9,6
3 - 0
8,8,6
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 4
2. 1199 SINGH Samarth DLI
1 - 3
3 - 1
7,8,-7,8
3 2
1-2 27-Jan-23 09:20 21
3. 635 ANANDAN Prajith Kumar TNTTA
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 3 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 3
1. 156 BHASKAR Praneet BNG A
3 - wo
0, 0, 0
3 - 1
7,7,-10,6
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 5
2. 1202 KARNAVAR Arnav Manoj MHR B
wo - 3
0 - 3
-8,-12,-10
1 3
1-2 27-Jan-23 09:20 20
3. 704 CHANDRA Shivam UP
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 4 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 4
1. 173 BANIK Sujal BNG A
3 - wo
0, 0, 0
3 - 1
7,8,-6,6
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 6
2. 451 JOSHI Vedang MHR B
wo - 3
0 - 3
-6,-9,-9
1 3
1-2 27-Jan-23 09:20 19
3. 618 TAMIL SELVAM Ayyan Balu Selvam TNTTA
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 5 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 5
1. 385 P Yeshwanth KNT
3 - 2
-6,-8,1,7,6
0 - 3
-7,-5,-8
3 2
1-3 26-Jan-23 20:20 7
2. 580 JATIN DEV Adlakhiya TELG
2 - 3
1 - 3
-5,7,-3,-9
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 18
3. 155 GHOSH Oishik BNG A
3 - 0
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 6 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 6
1. 461 YENGKHOM Khelendrajit MNP
3 - 0
8,8,6
3 - 1
11,4,-9,5
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 8
2. 624 KAMARAJ Karthikeyan TNTTA
0 - 3
2 - 3
8,-9,6,-5,-8
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 17
3. 566 BARTHUNIYA Yatharth RAJ
1 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 7 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 7
1. 608 P.B. Abhinandh TNTTA
3 - 0
1,5,11
3 - 1
3,-9,2,6
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 9
2. 487 SAKYA Chitransh NCOE
0 - 3
1 - 3
-3,6,-10,-7
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 16
3. 283 VAGHELA Devarsh GUJ
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 8 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 8
1. 429 MULYE Neil MHR B
3 - 0
5,4,7
3 - 0
6,9,7
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 10
2. 553 MUDGAL Devansh RAJ
0 - 3
3 - 0
9,6,8
3 2
1-2 27-Jan-23 09:20 15
3. 650 S Sriram TNTTA
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 9 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 9
1. 637 SURESH RAJ Preyesh TNTTA
3 - 0
8,4,7
3 - 1
9,2,-7,4
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 11
2. 338 SUTRADHAR Saikat HRN
0 - 3
0 - 3
-7,-12,-9
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 14
3. 489 ADHIKARY Emon NCOE
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 10 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 10
1. 1200 LALRUATSANGA H DLI
3 - 0
1,2,6
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 12
2. 204 CHAKRABORTY Sayak BNG B
0 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 27-Jan-23 09:20 13
3. 222 DHUPAR Siddha CG
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 11 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 11
1. 124 SARMA Hriday Jyoti ASM
3 - 1
8,5,-13,7
3 - 1
5,3,-11,7
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 13
2. 630 VENKAADESH Muralidharan TNTTA
1 - 3
3 - 1
3,2,-6,8
3 2
1-2 27-Jan-23 09:20 12
3. 484 RASTOGI Vishesh MP
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 12 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 12
1. 133 HARSHIT Kumar BHR
3 - 0
7,7,5
2 - 3
-8,10,9,-7,-10
3 2
1-3 26-Jan-23 20:20 14
2. 689 NANDA Abhiveer UP
0 - 3
1 - 3
8,-9,-14,-7
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 11
3. 627 SUNDAR Manikandan TNTTA
3 - 2
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 13 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 13
1. 165 DAS Shankhadip BNG A
3 - 1
10,-6,9,2
3 - 0
4,9,7
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 15
2. 449 SACHDEV Udit MHR B
1 - 3
0 - 3
-7,-5,-7
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 10
3. 302 MADLANI Pratham GUJ
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 14 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 14
1. 227 AGGARWAL Arnav CHD
3 - 0
10,6,6
3 - 1
-8,9,5,5
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 16
2. 221 KUMAR Ramji CG
0 - 3
1 - 3
-7,-10,6,-7
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 9
3. 497 BHATTACHARYA Srijit NCOE
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 15 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 15
1. 240 GUPTA Arjav DLI
3 - 0
7,4,4
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 17
2. 649 S S Sringesh TNTTA
0 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 27-Jan-23 09:20 8
3. 354 RAINA Pratham J & K
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 16 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 16
1. 281 MALUBHAIWALA Burhanuddin GUJ
3 - 0
3,5,8
3 - 1
9,-9,9,5
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 18
2. 556 TOSHNIWAL Lakshya RAJ
0 - 3
1 - 3
6,-9,-14,-3
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 7
3. 1203 JORI Aditya MHR B
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 17 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 17
1. 372 SHANKAR Rohith KNT
3 - 1
7,9,-5,8
3 - 0
8,6,3
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 19
2. 401 CHITNIS Aadi MHR A
1 - 3
3 - 0
10,9,9
3 2
1-2 27-Jan-23 09:20 6
3. 563 SHARMA Shivom RAJ
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 18 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 18
1. 387 AFTHAB Amir KRL
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
3,7,6
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 20
2. 614 MAHIPAL Anuj TNTTA
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
3
1-2 27-Jan-23 09:20 5
3. 557 SHARMA Madhav RAJ
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 19 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 19
1. 464 GOYAL Ansh MP
3 - 1
8,7,-8,6
2 - 3
-11,7,5,-5,-10
3 2
1-3 26-Jan-23 20:20 21
2. 490 PATEL Harshvardhan NCOE
1 - 3
0 - 3
-8,-9,-7
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 4
3. 599 MEHRA Trishul TELG
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 20 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 20
1. 536 KUMAR Sonu PUN
3 - 0
7,5,6
3 - 0
8,5,5
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 22
2. 583 SAKETH SUMAN Bathini TELG
0 - 3
0 - 3
-6,-6,-5
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 3
3. 498 PRABHAKAR Utkarsh NCOE
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 21 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 21
1. 587 KANNAN Kesavan TELG
3 - 1
-9,1,4,4
3 - 0
5,8,8
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 1
2. 1204 CHAKRADEO Bhargav MHR B
1 - 3
3 - 1
8,-9,9,5
3 2
1-2 27-Jan-23 09:20 2
3. 334 NANDI Ratul HRN
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 22 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:20 22
1. 658 SHANMUGAM Tharun TNTTA
3 - 0
3,4,7
3 - 0
7,9,6
4 1
1-3 26-Jan-23 20:20 2
2. 331 BANSAL Pratham HRN
0 - 3
0 - 3
-8,-5,-7
2 3
1-2 27-Jan-23 09:20 1
3. 422 CHOPDA Kushal MHR B
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 23 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 1
1. 648 J..R Sri Sai TNTTA
2 - 3
-12,-8,8,7,-7
3 - 2
7,-8,7,-9,5
3 2
1-3 26-Jan-23 20:45 3
2. 594 SAXENA Shaurya Raj TELG
3 - 2
3 - 2
8,-6,-6,7,10
4 1
1-2 27-Jan-23 09:45 22
3. 690 BHATIA Akshit UP
2 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 24 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 2
1. 213 WILLIAMS Andrew CG
wo - wo
0, 0, 0
0 - 3
-6,-4,-1
1 2
1-3 26-Jan-23 20:45 4
2. 351 KHAJURIA Akhilesh J & K
wo - wo
wo - 3
0, 0, 0
1-2 27-Jan-23 09:45 21
3. 402 YADAV Aashay MHR A
3 - 0
3 - wo
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 25 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 3
1. 299 SHAIKH Mohammed Arman GUJ
3 - 1
5,-8,5,6
3 - 0
4,4,4
4 1
1-3 26-Jan-23 20:45 5
2. 1231 ROY Raunak TTFI
1 - 3
3 - 0
7,9,7
3 2
1-2 27-Jan-23 09:45 20
3. 198 TIWARI Rounak BNG B
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 26 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 4
1. 1230 DUTTA Abhik TTFI
3 - 0
7,3,9
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 26-Jan-23 20:45 6
2. 465 SONI Anuj MP
0 - 3
3 - 0
8,4,4
3 2
1-2 27-Jan-23 09:45 19
3. 493 CHAKRABORTY Rimo NCOE
wo - 3
0 - 3
1 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 27 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 5
1. 1206 KULKARNI Atharva MHR B
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-12,-7,-5
3 2
1-3 26-Jan-23 20:45 7
2. 272 SHAIKH Rishan GOA
wo - 3
0 - 3
-11,-5,-5
1 3
1-2 27-Jan-23 09:45 18
3. 381 NERLAJE Tavanth KNT
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 28 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 6
1. 189 SINGH Harsh BNG B
1 - 3
-10,-3,10,-5
0 - 3
-7,-9,-5
2 3
1-3 26-Jan-23 20:45 8
2. 1216 SINGH Sahil DLI
3 - 1
0 - 3
-4,-9,-4
3 2
1-2 27-Jan-23 09:45 17
3. 390 JOHN Jake Ansel KRL
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 29 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 7
1. 642 SIVARAM Shashank TNTTA
3 - 2
-11,-3,7,7,5
3 - 1
8,5,-6,3
4 1
1-3 26-Jan-23 20:45 9
2. 182 DUTTA Anirban BNG B
2 - 3
3 - 0
8,6,13
3 2
1-2 27-Jan-23 09:45 16
3. 388 G NAIR Anokh KRL
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 30 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 8
1. 320 CHHABRA Arnavv HRN
0 - 3
-8,-8,-5
1 - 3
-11,7,-3,-8
2 3
1-3 26-Jan-23 20:45 10
2. 526 SINGH Harkunwar PUN
3 - 0
2 - 3
-9,4,-12,7,-9
3 2
1-2 27-Jan-23 09:45 15
3. 607 SANTHOESH A.p.roopan TNTTA
3 - 1
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 31 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 9
1. 109 TELIDEVARA Surya Teja AP
3 - 1
6,7,-9,9
3 - 2
7,-11,5,-11,4
4 1
1-3 26-Jan-23 20:45 11
2. 582 AMARA Anoop TELG
1 - 3
1 - 3
5,-9,-3,-8
2 3
1-2 27-Jan-23 09:45 14
3. 192 CHHETRI Kaushik BNG B
2 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 32 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 10
1. 495 MUKHERJEE Soumil NCOE
3 - 0
5,7,9
3 - 0
0,6,5
4 1
1-3 26-Jan-23 20:45 12
2. 682 NEGI Aarav UKD
0 - 3
0 - 3
-6,-11,-8
2 3
1-2 27-Jan-23 09:45 13
3. 560 BHATI Priyansh RAJ
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 33 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 26-Jan-23 15:45 11
1. 500 SAHOO Jigyansu ODS
wo - 3
0, 0, 0
2 - 3
8,-4,10,-4,-8
1 3
1-3 26-Jan-23 20:45 13
2. 223 DEKATE Vishal CG
3 - wo
0 - 3
-4,-5,-5
3 2
1-2 27-Jan-23 09:45 12
3. 1242 PISAL Aashay MHR B
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 34 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 15:45 12
13
1. 108 THEEGIREDDY Sri Prabhath Sai AP
0 - 3
-8,-5,-8
2 - 3
-4,-4,7,8,-6
1 - 3
8,-10,-10,-9
3 4
1-3
2-4
26-Jan-23 20:45 14
15
2. 439 ANEGUNDI Ronit MHR B
3 - 0
3 - 2
9,7,-10,-7,9
3 - 0
4,10,5
6 1
1-2
3-4
27-Jan-23 09:45 11
10
3. 287 PATEL Harsh GUJ
3 - 2
2 - 3
3 - 2
4,3,-9,-7,8
5 2
 
4. 135 KUMAR Suraj BHR
3 - 1
0 - 3
2 - 3
4 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 35 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 15:45 14
15
1. 202 CHAKRABORTY Saptashwa BNG B
3 - 0
2,7,6
3 - 0
4,3,7
0 - 3
-6,-9,-4
5 2
1-3
2-4
26-Jan-23 20:45 16
17
2. 136 RAJ Vishal BHR
0 - 3
0 - 3
-4,-7,-6
0 - 3
-3,-7,-8
3 4
1-2
3-4
27-Jan-23 09:45 9
8
3. 265 FARIAS Aaron GOA
0 - 3
3 - 0
0 - 3
-9,-8,-8
4 3
 
4. 386 NAFFIL A Mohamed KRL
3 - 0
3 - 0
3 - 0
6 1
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 36 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 15:45 16
17
1. 145 GHOSH Ayan BNG A
3 - 0
9,4,5
3 - 1
7,7,-9,6
3 - 2
-10,-7,6,8,8
6 1
1-3
2-4
26-Jan-23 20:45 18
19
2. 1201 BANSAL Sampann DLI
0 - 3
0 - 3
-9,-5,-2
0 - 3
-2,-8,-8
3 4
1-2
3-4
27-Jan-23 09:45 7
6
3. 358 K MURTHY Abhinav KNT
1 - 3
3 - 0
0 - 3
-10,-10,-3
4 3
 
4. 315 BHATNAGAR Naman HP
2 - 3
3 - 0
3 - 0
5 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 37 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 15:45 18
19
1. 499 RAZZA Faraz ODS
wo - 3
0, 0, 0
0 - 3
-6,-7,-4
0 - 3
-4,-3,-4
2 4
1-3
2-4
26-Jan-23 20:45 20
21
2. 149 BOSE Bolik BNG A
3 - wo
1 - 3
9,-12,-6,-7
3 - 0
5,5,7
5 2
1-2
3-4
27-Jan-23 09:45 5
4
3. 692 JAIN Archit UP
3 - 0
3 - 1
3 - 2
-5,11,-9,2,9
6 1
 
4. 229 SOOD Pritish CHD
3 - 0
0 - 3
2 - 3
4 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 38 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 15:45 20
21
1. 686 MITTAL Saksham UKD
2 - 3
-7,-6,9,11,-8
3 - wo
0, 0, 0
1 - 3
-8,-14,8,-8
4 3
1-3
2-4
26-Jan-23 20:45 1
2
2. 661 GANESH Varun TNTTA
3 - 2
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
7,7,9
6 1
1-2
3-4
27-Jan-23 09:45 3
2
3. 342 KATARIA Siddhant HRN
wo - 3
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
3
 
4. 129 DUTTA Swapnanil ASM
3 - 1
0 - 3
3 - wo
5 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 39 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 16:10 1
2
1. 392 BINOY NAIR Milan KRL
0 - 3
-8,-9,-4
1 - 3
-8,-7,11,-9
3 - 0
0,7,7
4 3
1-3
2-4
26-Jan-23 21:10 3
4
2. 470 KAUSHIK Kartikey MP
3 - 0
3 - 1
-7,8,10,3
3 - 0
5,1,4
6 1
1-2
3-4
27-Jan-23 10:10 11
10
3. 488 DUTTA Deboshrut NCOE
3 - 1
1 - 3
3 - 2
5,-8,-8,2,7
5 2
 
4. 104 ACHANTA Durga Manikanta AP
0 - 3
0 - 3
2 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 40 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 16:10 3
4
1. 127 HUSSAIN BORA Sarfaras ASM
3 - wo
0, 0, 0
1 - 3
14,-9,-5,-8
2 - 3
6,3,-6,-8,-5
4 3
1-3
2-4
26-Jan-23 21:10 5
6
2. 680 KEDIA Yatharth TTFI
wo - 3
0 - 3
-1,-8,-5
0 - 3
-2,-7,-5
2 4
1-2
3-4
27-Jan-23 10:10 9
8
3. 438 DANI Rohan MHR B
3 - 1
3 - 0
0 - 3
-7,-9,-9
5 2
 
4. 274 TANNA Aayush GUJ
3 - 2
3 - 0
3 - 0
6 1
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 41 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 16:10 5
6
1. 176 SAHA Swarnava BNG A
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
5,2,8
3 - 0
4,4,5
6 1
1-3
2-4
26-Jan-23 21:10 7
8
2. 114 PONNURU Venkata Mani Kumar AP
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
4
1-2
3-4
27-Jan-23 10:10 7
6
3. 645 N.G.S Sidharth Raja TNTTA
0 - 3
3 - wo
3 - wo
0, 0, 0
5 2
 
4. 1244 JIANDANI Roshan TTFI
0 - 3
3 - wo
wo - 3
3 3
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 42 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 16:10 7
8
1. 619 MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan TNTTA
3 - wo
0, 0, 0
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
3,4,7
6 1
1-3
2-4
26-Jan-23 21:10 9
10
2. 316 SOOD Raghav HP
wo - 3
wo - wo
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-2
3-4
27-Jan-23 10:10 5
4
3. 353 MANSOTRA Maanay J & K
wo - 3
wo - wo
wo - 3
0, 0, 0
 
4. 539 . Vardaan PUN
0 - 3
3 - wo
3 - wo
5 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 43 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 16:10 9
10
1. 1232 DASGUPTA Trishit TTFI
wo - 3
0, 0, 0
0 - 3
-6,-6,-9
3 - 0
5,2,7
3 3
1-3
2-4
26-Jan-23 21:10
20:45
11
22
2. 154 SAHA Mayukh BNG A
3 - wo
2 - 3
-8,4,8,-10,-8
3 - 0
7,9,7
5 2
1-2
3-4
27-Jan-23 10:10 3
2
3. 231 SHARMA Samarth CHD
3 - 0
3 - 2
3 - 0
3,2,7
6 1
 
4. 352 BADYAL Amit J & K
0 - 3
0 - 3
0 - 3
3 4
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 44 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
26-Jan-23 16:10
15:45
11
22
1. 216 KEDIA Harshit CG
0 - 3
-4,-7,-9
1 - 3
-8,9,-5,-7
3 - 0
9,8,8
4 3
1-3
2-4
26-Jan-23 21:10 1
2
2. 256 SHROFF Dhruv DND
3 - 0
3 - 0
6,5,8
3 - 1
8,5,-7,7
6 1
1-2
3-4
27-Jan-23 10:10
09:45
1
3. 664 S Vishal TNTTA
3 - 1
0 - 3
3 - wo
0, 0, 0
5 2
 
4. 502 JISAN Md ODS
0 - 3
1 - 3
wo - 3
2 4