MEN'S SINGLES EVENT - FIRST STAGE (70 GROUPS)
1 Players Advance From Each Group To The Main Draw, .

Seq. Back PLAYERS State
1. 509 SATHIYAN Gnanasekaran PSPB
2. 1243 ACHANTA Sharath Kamal PSPB
3. 298 SHAH Manush GUJ
4. 510 DESAI Harmeet Rajul PSPB
Seq.BackPLAYERSState
5. 512 SHETTY Sanil Shankar PSPB
6. 511 THAKKAR Manav Vikash PSPB
7. 575 ANIRBAN Ghosh RSPB
8. 1207 GROVER Sudhanshu DLI
Seq.BackPLAYERSState
9. 343 GHOSH Soumyajit HRN
10. 508 AMALRAJ Anthony PSPB
11. 102 FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula AAI
12. 150 JEET Chandra BNG A
Seq.BackPLAYERSState
13. 579 BHANJA Ronit RSPB
14. 1209 JAIN Payas DLI
15. 1246 PATIL Deepit Rajesh MHR A
16. 1208 MALIK Yashansh DLI
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 1 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 1
1. 688 YADAV Abhishek UP
3 - 0
4,5,4
1 - 3
-9,-4,4,-9
3 2
1-3 25-Jan-23 20:35 3
2. 1257 TAK Jitendrakumar TTFI
0 - 3
0 - 3
-7,-3,-2
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 5
3. 634 EKAMBARAM Prabhakaran TNTTA
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 2 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 2
1. 1211 GOEL Shubh DLI
3 - 0
10,6,7
3 - 0
6,9,8
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 4
2. 347 CHAKRAVARTHY Kasturi Srivatsa IA & AD
0 - 3
1 - 3
-9,-8,9,-9
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 6
3. 181 NATH Akaash BNG B
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 3 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 3
1. 398 SARKAR Sougata LIC
3 - 0
4,9,6
3 - 0
5,6,6
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 5
2. 182 DUTTA Anirban BNG B
0 - 3
0 - 3
-5,-3,-5
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 7
3. 214 DEBNATH Arindam CG
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 4 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 4
1. 574 GHOSH Arjun RSPB
3 - 1
-9,6,7,7
3 - 0
8,7,2
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 6
2. 1212 LAMBA Shivjit Singh DLI
1 - 3
3 - 0
5,4,10
3 2
1-2 26-Jan-23 09:45 8
3. 487 SAKYA Chitransh NCOE
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 5 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 5
1. 573 JAIN Anukram RSPB
3 - 0
6,6,9
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 7
2. 1259 SHAH Bhavitavya MHR B
0 - 3
3 - 0
10,8,9
3 2
1-2 26-Jan-23 09:45 9
3. 272 SHAIKH Rishan GOA
wo - 3
0 - 3
1 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 6 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 6
1. 577 RAVINDRA Kotiyan RSPB
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
8,5,3
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 8
2. 217 SAI PRASHANT Kaza Sri CG
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 26-Jan-23 09:45 10
3. 1202 KARNAVAR Arnav Manoj MHR B
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 7 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 7
1. 345 DO ROSARIO Wesley HRN
2 - 3
-8,5,9,-6,-6
3 - 1
9,7,-8,7
3 1
1-3 25-Jan-23 20:35 9
2. 292 MEHTA Jaynil GUJ
3 - 2
1 - 3
8,-5,-8,-8
3 3
1-2 26-Jan-23 09:45 11
3. 125 BHATTACHARYYA Priyanuj ASM
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 8 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 8
1. 346 MITRA Abhimanyu IA & AD
3 - 0
9,8,6
3 - 0
6,5,7
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 10
2. 230 SHARMA Sahil CHD
0 - 3
0 - 3
-9,-5,-9
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 12
3. 284 PARMAR Dhairya GUJ
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 9 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 9
1. 513 SAHA Sourav PSPB
3 - 0
4,2,6
3 - 0
1,9,9
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 11
2. 1249 KELKAR Parthav MHR B
0 - 3
0 - 3
-6,-8,-8
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 13
3. 671 MAKWANA Keval Kumar TTFI
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 10 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 10
1. 143 BHATTACHARJEE Ankur BNG A
3 - 0
6,6,8
3 - 0
5,5,4
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 12
2. 595 KUNDU Sunit TELG
0 - 3
3 - 1
6,8,-9,5
3 2
1-2 26-Jan-23 09:45 14
3. 569 BORO Mukul RBI
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 11 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 11
1. 1210 OM CHETRI Aadarsh DLI
3 - 1
3,-10,7,10
1 - 3
-13,8,-7,-4
3 2
1-3 25-Jan-23 20:35 13
2. 672 DEDHIA Monish TTFI
1 - 3
0 - 3
-6,-7,-7
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 15
3. 190 BHATTACHARJEE Jayabrata BNG B
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 12 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 12
1. 325 KUMAR Jubin HRN
3 - 0
5,4,2
3 - 0
4,6,4
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 14
2. 664 S Vishal TNTTA
0 - 3
0 - 3
-8,-6,-3
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 16
3. 674 THAKKAR Nilay TTFI
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 13 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 13
1. 651 SUSHMIT Sriram TNTTA
3 - 0
5,7,7
3 - 0
5,3,5
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 15
2. 352 BADYAL Amit J & K
0 - 3
1 - 3
-4,-7,7,-6
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 17
3. 1206 KULKARNI Atharva MHR B
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 14 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 14
1. 130 NITIN THIRUVENGADAM Vasanth Philips BBSCB
3 - 0
5,3,9
3 - 0
7,10,7
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 16
2. 138 ROY Abir BNG A
0 - 3
3 - 0
5,7,9
3 2
1-2 26-Jan-23 09:45 18
3. 348 VERMA Mohit IA & AD
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 15 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 15
1. 572 PAL Akash RSPB
3 - 0
3,7,7
3 - 0
2,2,8
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 17
2. 601 BAVANAKA Vathsin TELG
0 - 3
0 - 3
-3,-8,-7
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 19
3. 488 DUTTA Deboshrut NCOE
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 16 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 16
1. 701 SETH Sarthak UP
0 - 3
-9,-8,-8
3 - 1
10,8,-5,4
3 2
1-3 25-Jan-23 20:35 18
2. 663 GNANASEKARAN Vinodh TNTTA
3 - 0
3 - 2
-2,4,6,-5,5
4 1
1-2 26-Jan-23 09:45 20
3. 227 AGGARWAL Arnav CHD
1 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 17 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 17
1. 568 RAJ Mondal RBI
3 - 1
9,-9,7,6
3 - 1
-7,3,8,10
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 19
2. 271 ARVIND KUMAR G GOA
1 - 3
1 - 3
-7,9,-7,-9
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 21
3. 662 ABINAY Vijay Babu TNTTA
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 18 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 18
1. 101 HIMNAKULHPUINGHETA Jeho AAI
3 - 1
6,-2,9,7
3 - 0
7,7,7
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 20
2. 658 SHANMUGAM Tharun TNTTA
1 - 3
3 - 1
-7,8,6,10
3 2
1-2 26-Jan-23 09:45 22
3. 692 JAIN Archit UP
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 19 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 19
1. 236 PANDE Siddhesh CRSB
3 - 1
-9,4,3,8
3 - 0
5,3,2
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 21
2. 1213 DUTT Arush DLI
1 - 3
3 - 0
3,6,7
3 2
1-2 26-Jan-23 09:45 1
3. 260 BODLA Sahil DND
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 20 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 20
1. 581 MOHAMMED Ali TELG
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
9,6,4
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 22
2. 262 FAISAL Ali ESIC
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 26-Jan-23 09:45 2
3. 1260 PANSE Aryan MHR B
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 21 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 21
1. 305 BHATTACHARYA Soham GUJ
3 - 0
5,8,8
3 - 1
-9,9,11,7
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 1
2. 219 JANGDEY Lokesh CG
0 - 3
1 - 3
-9,-9,9,-9
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 3
3. 375 KULKARNI Shreyas KNT
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 22 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:00 22
1. 340 GANDHI Sarthak HRN
3 - 0
5,8,4
3 - 1
1,8,-9,6
4 1
1-3 25-Jan-23 20:35 2
2. 205 SARKAR Shayan BNG B
0 - 3
0 - 3
-5,-7,-4
2 3
1-2 26-Jan-23 09:45 4
3. 679 DESAI Vidit TTFI
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 23 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 1
1. 1247 ALBUQUERQUE Raegan MHR A
3 - 0
10,8,8
3 - 0
4,12,7
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 3
2. 361 ROYCHOWDHURY Anirban KNT
0 - 3
3 - 0
9,8,5
3 2
1-2 26-Jan-23 10:10 5
3. 350 MATTU Sumesh IA & AD
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 24 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 2
1. 141 SEN CHOUDHURY Aniket BNG A
3 - 0
5,7,6
3 - 2
8,-7,8,-4,9
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 4
2. 133 HARSHIT Kumar BHR
0 - 3
3 - 2
5,-7,7,-3,9
3 2
1-2 26-Jan-23 10:10 6
3. 1199 SINGH Samarth DLI
2 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 25 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 3
1. 576 PUSHILAL Kiranjoy RSPB
3 - 0
6,5,4
3 - 1
10,-6,7,7
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 5
2. 118 GOHAIN Agniv Bhaskar ASM
0 - 3
3 - 0
8,3,9
3 2
1-2 26-Jan-23 10:10 7
3. 1253 KADAM Rajat MHR A
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 26 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 4
1. 578 TORGALKAR Omkar RSPB
3 - 0
6,3,5
3 - 0
8,5,4
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 6
2. 1216 SINGH Sahil DLI
0 - 3
3 - 2
9,-3,-9,8,6
3 2
1-2 26-Jan-23 10:10 8
3. 134 GANDHI Piyush Dilip BHR
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 27 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 5
1. 637 SURESH RAJ Preyesh TNTTA
wo - wo
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 25-Jan-23 21:00 7
2. 537 VERMA Tarun PUN
wo - wo
2 - 3
-7,-8,7,9,-9
1 2
1-2 26-Jan-23 10:10 9
3. 1215 SAINI Lubhit DLI
3 - wo
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 28 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 6
1. 700 MISHRA Sarth UP
2 - 3
-7,7,8,-8,-3
3 - 1
-9,6,10,5
3 1
1-3 25-Jan-23 21:00 8
2. 616 SHRIKRISHNA Arunachalam TNTTA
3 - 2
2 - 3
-4,5,7,-8,-9
3 2
1-2 26-Jan-23 10:10 10
3. 666 MURAD Ayaz TTFI
1 - 3
3 - 2
3 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 29 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 7
1. 356 K J Aakash KNT
3 - 0
6,10,8
3 - 1
8,8,-4,4
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 9
2. 704 CHANDRA Shivam UP
0 - 3
1 - 3
5,-8,-7,-6
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 11
3. 604 BAVANAKA Vrishin TELG
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 30 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 8
1. 177 BALLAV Tamal BNG A
1 - 3
8,-8,-7,-6
3 - 1
9,6,-6,4
3 2
1-3 25-Jan-23 21:00 10
2. 276 RAVAL Abhilash GUJ
3 - 1
3 - 1
-7,7,5,9
4 1
1-2 26-Jan-23 10:10 12
3. 538 SINGH Vaibhav Kumar PUN
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 31 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 9
1. 235 UTKARSH Gupta CRSB
2 - 3
-8,-8,9,7,-10
3 - 1
-8,10,9,4
3 2
1-3 25-Jan-23 21:00 11
2. 128 BARUAH Shankab ASM
3 - 2
3 - 0
8,12,9
4 1
1-2 26-Jan-23 10:10 13
3. 1251 AMBRE Shubham MHR B
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 32 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 10
1. 1248 TARAPOREWALLA Zubin MHR A
3 - 0
3,4,3
1 - 3
-5,-4,11,-9
3 2
1-3 25-Jan-23 21:00 12
2. 263 DESAI Bhavin ESIC
0 - 3
1 - 3
-8,-7,11,-10
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 14
3. 373 KURDIKERI Samarth KNT
3 - 1
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 33 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 11
1. 1245 SOMAIYA Chinmaya MHR B
3 - 0
8,5,7
3 - 0
5,8,5
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 13
2. 142 BOSE Ankit BNG A
0 - 3
3 - 0
3,5,6
3 2
1-2 26-Jan-23 10:10 15
3. 132 RAJ Kishan BHR
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 34 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 12
1. 1250 SHINDE Shounak MHR B
3 - 1
-8,4,8,9
2 - 3
-9,7,7,-13,-5
3 2
1-3 25-Jan-23 21:00 14
2. 218 DEV Kunal CG
1 - 3
0 - 3
-4,-5,-4
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 16
3. 643 KANNAN Shriram TNTTA
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 35 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 13
1. 1252 DANI Mudit MHR B
3 - 2
8,4,-6,-9,9
2 - 3
6,10,-13,-9,-9
3 2
1-3 25-Jan-23 21:00 15
2. 149 BOSE Bolik BNG A
2 - 3
0 - 3
-8,-8,-8
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 17
3. 225 BELWAL Abhinav CHD
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 36 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 14
1. 590 ALI Mohammed TELG
3 - 0
9,8,6
3 - 2
-5,7,-7,11,7
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 16
2. 109 TELIDEVARA Surya Teja AP
0 - 3
0 - 3
-10,-6,-8
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 18
3. 371 BARIGIDAD Rakshit KNT
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 37 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 15
1. 600 SINGHAL Vansh TELG
3 - 0
7,10,6
3 - 0
5,9,9
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 17
2. 183 SEN GUPTA Argha BNG B
0 - 3
1 - 3
-7,-9,9,-5
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 19
3. 560 BHATI Priyansh RAJ
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 38 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 16
1. 661 GANESH Varun TNTTA
2 - 3
-9,7,-9,7,-6
3 - 0
8,5,7
3 2
1-3 25-Jan-23 21:00 18
2. 278 SAVLA AKSHIT Akshit GUJ
3 - 2
3 - 0
11,7,9
4 1
1-2 26-Jan-23 10:10 20
3. 220 SAHU Rajiv CG
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 39 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 17
1. 624 KAMARAJ Karthikeyan TNTTA
2 - 3
-8,9,10,-10,-5
1 - 3
-5,-5,10,-10
2 3
1-3 25-Jan-23 21:00 19
2. 559 POPLI Paras RAJ
3 - 2
0 - 3
-9,-3,-12
3 2
1-2 26-Jan-23 10:10 21
3. 587 KANNAN Kesavan TELG
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 40 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 18
1. 1258 HARDIKAR Mandar TTFI
1 - 3
-5,-8,4,-8
3 - 1
5,5,-6,6
3 2
1-3 25-Jan-23 21:00 20
2. 597 CHOWDHURY Swarnendu TELG
3 - 1
3 - 2
-8,4,6,-7,11
4 1
1-2 26-Jan-23 10:10 22
3. 489 ADHIKARY Emon NCOE
1 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 41 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 19
1. 695 SRIVASTAVA Divyansh UP
3 - 0
9,9,5
3 - 0
8,9,9
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 21
2. 349 HARSH Sachanandani IA & AD
0 - 3
0 - 3
-7,-15,-4
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 1
3. 156 BHASKAR Praneet BNG A
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 42 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 20
1. 186 SAHA Birupakhaya BNG B
1 - 3
-6,8,-9,-9
1 - 3
-8,-3,10,-5
2 3
1-3 25-Jan-23 21:00 22
2. 269 RAI Dheeraj GOA
3 - 1
3 - 0
6,8,8
4 1
1-2 26-Jan-23 10:10 2
3. 470 KAUSHIK Kartikey MP
3 - 1
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 43 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 21
1. 256 SHROFF Dhruv DND
0 - 3
-5,-4,-6
0 - 3
-4,-7,-8
2 3
1-3 25-Jan-23 21:00 1
2. 462 SEGAL SINGH Kshetrimayum MNP
3 - 0
3 - 1
4,7,-9,8
4 1
1-2 26-Jan-23 10:10 3
3. 145 GHOSH Ayan BNG A
3 - 0
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 44 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:30 22
1. 461 YENGKHOM Khelendrajit MNP
3 - 0
5,5,6
3 - 0
5,6,10
4 1
1-3 25-Jan-23 21:00 2
2. 1203 JORI Aditya MHR B
0 - 3
1 - 3
-9,4,-3,-5
2 3
1-2 26-Jan-23 10:10 4
3. 570 REDDY Patel Vighney RBI
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 45 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 1
1. 354 RAINA Pratham J & K
wo - wo
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 25-Jan-23 21:25 3
2. 334 NANDI Ratul HRN
wo - wo
1 - 3
-8,-6,9,-9
1 2
1-2 26-Jan-23 10:35 5
3. 401 CHITNIS Aadi MHR A
3 - wo
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 46 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 2
1. 208 SARKAR Sinchan BNG B
1 - 3
-7,10,-6,-9
1 - 3
-7,11,-9,-2
2 3
1-3 25-Jan-23 21:25 4
2. 394 KS Sreehari KRL
3 - 1
2 - 3
9,-6,5,-12,-10
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 6
3. 536 KUMAR Sonu PUN
3 - 1
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 47 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 3
1. 264 DAS Surajit ESIC
2 - 3
9,8,-5,-8,-8
1 - 3
3,-8,-9,-6
2 3
1-3 25-Jan-23 21:25 5
2. 387 AFTHAB Amir KRL
3 - 2
3 - 2
8,-9,-9,5,8
4 1
1-2 26-Jan-23 10:35 7
3. 385 P Yeshwanth KNT
3 - 1
2 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 48 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 4
1. 372 SHANKAR Rohith KNT
3 - 2
-9,7,1,-11,5
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 6
2. 683 GUPTA Akash UKD
2 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 8
3. 259 JADEJA Meetrajsinh DND
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 49 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 5
1. 395 SUBBARAMAN Sundar KRL
3 - 1
5,-7,8,4
2 - 3
9,-4,-6,10,-5
3 2
1-3 25-Jan-23 21:25 7
2. 184 MALLICK Asif BNG B
1 - 3
1 - 3
-8,10,-8,-9
2 3
1-2 26-Jan-23 10:35 9
3. 534 SINGH Sandeep PUN
3 - 2
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 50 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 6
1. 282 BHATT Chitrax GUJ
3 - 1
-8,9,2,3
3 - 0
7,9,8
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 8
2. 108 THEEGIREDDY Sri Prabhath Sai AP
1 - 3
1 - 3
-9,-7,11,-5
2 3
1-2 26-Jan-23 10:35 10
3. 393 BENNY Ranjith KRL
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 51 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 7
1. 1255 TORASKAR Rajat MHR B
3 - 1
-4,7,5,7
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 9
2. 466 KARODE Chaitanya MP
1 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 11
3. 114 PONNURU Venkata Mani Kumar AP
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 52 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 8
1. 127 HUSSAIN BORA Sarfaras ASM
3 - 2
6,10,-3,-5,9
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 10
2. 389 BALAKRISHNAN Bharath Krishnan KRL
2 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 12
3. 290 MEHTA Jalay GUJ
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 53 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 9
1. 135 KUMAR Suraj BHR
0 - 3
-11,-7,-11
0 - 3
-6,-9,-6
2 3
1-3 25-Jan-23 21:25 11
2. 469 RAMAN Hemant MP
3 - 0
0 - 3
-9,-10,-9
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 13
3. 1200 LALRUATSANGA H DLI
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 54 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 10
1. 1261 KULKARNI Jayesh TTFI
0 - 3
-6,-1,-9
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-3 25-Jan-23 21:25 12
2. 165 DAS Shankhadip BNG A
3 - 0
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-2 26-Jan-23 10:35 14
3. 353 MANSOTRA Maanay J & K
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 55 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 11
1. 1214 HALDER Rohit DLI
3 - 2
10,-8,8,-7,10
0 - 3
-7,-6,-7
3 3
1-3 25-Jan-23 21:25 13
2. 212 ANIRBAN Tarafder CB
2 - 3
3 - 1
7,-7,9,9
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 15
3. 702 GUPTA Satyam Giri UP
3 - 0
1 - 3
3 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 56 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 12
1. 593 SAMAL Sashwat Baran TELG
3 - 0
7,1,5
3 - 2
9,-9,9,-8,10
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 14
2. 493 CHAKRABORTY Rimo NCOE
0 - 3
3 - 2
7,9,-9,-9,10
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 16
3. 234 BALGU Aman CRSB
2 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 57 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 13
1. 294 JADEJA Karanpalsinh GUJ
3 - 2
-9,-9,8,10,3
3 - 1
9,-9,8,2
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 15
2. 504 SUBHENDU Show ODS
2 - 3
2 - 3
-5,-5,9,5,-6
2 3
1-2 26-Jan-23 10:35 17
3. 495 MUKHERJEE Soumil NCOE
1 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 58 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 14
1. 685 DHRUVANSH Gautam UKD
3 - 2
-5,-2,6,7,11
0 - 3
-8,-11,-5
3 2
1-3 25-Jan-23 21:25 16
2. 558 SHUBHAM Ojha RAJ
2 - 3
0 - 3
-9,-7,-6
2 3
1-2 26-Jan-23 10:35 18
3. 148 CHAUDHURY Bodhisatwa BNG A
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 59 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 15
1. 503 CHAKRABORTY Samrat ODS
0 - 3
-9,-7,-4
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-3 25-Jan-23 21:25 17
2. 209 SARKAR Soumyadeep BNG B
3 - 0
3 - 0
9,9,4
4 1
1-2 26-Jan-23 10:35 19
3. 497 BHATTACHARYA Srijit NCOE
wo - 3
0 - 3
1 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 60 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 16
1. 460 BASAK Souvik MIZ
3 - 2
-10,8,-8,9,4
0 - 3
-10,-8,-9
3 2
1-3 25-Jan-23 21:25 18
2. 258 SHAH Krishna DND
2 - 3
0 - 3
-6,-4,-6
2 3
1-2 26-Jan-23 10:35 20
3. 204 CHAKRABORTY Sayak BNG B
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 61 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 17
1. 1204 CHAKRADEO Bhargav MHR B
3 - 0
7,4,5
3 - 1
-5,2,8,3
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 19
2. 397 RAMANATHAN Rajesh LIC
0 - 3
3 - 1
6,4,-8,4
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 21
3. 550 KHAN Asif RAJ
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 62 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 18
1. 406 MODI Jash MHR A
3 - 0
4,6,11
3 - 0
9,7,4
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 20
2. 459 PANKAJ KUMAR Pankaj MIZ
0 - 3
3 - 0
7,5,10
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 22
3. 1256 SAWANT Siddhesh TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 63 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 19
1. 315 BHATNAGAR Naman HP
3 - 1
6,9,-6,8
1 - 3
9,-6,-8,-6
3 2
1-3 25-Jan-23 21:25 21
2. 599 MEHRA Trishul TELG
1 - 3
2 - 3
-10,9,-2,6,-8
2 3
1-2 26-Jan-23 10:35 1
3. 567 HAQUE Asif RBI
3 - 1
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 64 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 20
1. 526 SINGH Harkunwar PUN
3 - 1
4,9,-8,6
3 - 1
-10,7,10,7
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 22
2. 506 CHAUHAN Tushar ODS
1 - 3
2 - 3
-8,13,-8,9,-12
2 3
1-2 26-Jan-23 10:35 2
3. 303 DUTTA Riyan GUJ
1 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 65 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 21
1. 146 PAL Ayan BNG A
3 - 1
3,-8,4,8
3 - 0
8,8,6
4 1
1-3 25-Jan-23 21:25 1
2. 480 JOSHI Rohan MP
1 - 3
3 - 1
9,7,-11,6
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 3
3. 562 PARUI Sanjib RAJ
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 66 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 18:55 22
1. 703 PODDAR Saurabh UP
wo - 3
0, 0, 0
1 - 3
-9,-9,10,-5
1 3
1-3 25-Jan-23 21:25 2
2. 400 DEY Suranjit MEG
3 - wo
2 - 3
7,-8,10,-5,-5
3 2
1-2 26-Jan-23 10:35 4
3. 591 SANTHOSH KUMAR Ramesh TELG
3 - 1
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 67 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 19:20 1
1. 351 KHAJURIA Akhilesh J & K
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 25-Jan-23 21:50 3
2. 528 MEHRA Naman PUN
3 - wo
2 - 3
6,-10,8,-10,-8
3 2
1-2 26-Jan-23 11:00 5
3. 240 GUPTA Arjav DLI
3 - wo
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 68 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 19:20 2
1. 571 CHATURVEDI Rishabh RBI
3 - 2
7,12,-7,-5,10
2 - 3
-5,9,-8,4,-6
3 2
1-3 25-Jan-23 21:50 4
2. 1242 PISAL Aashay MHR B
2 - 3
1 - 3
-10,8,-8,-4
2 3
1-2 26-Jan-23 11:00 3
3. 464 GOYAL Ansh MP
3 - 2
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 69 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 25-Jan-23 19:20 3
1. 131 KUMAR Amit BHR
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-11,-8,-9
3 2
1-3 25-Jan-23 21:50 5
2. 313 RANA Adhish HP
wo - 3
0 - 3
-7,-7,0
1 3
1-2 26-Jan-23 11:00 4
3. 1254 RAHATWAL Jignesh MHR B
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 70 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
25-Jan-23 19:20 4
5
1. 659 T VENKATA SUBRAMANYAM Thriambak TNTTA
3 - 0
4,8,8
3 - 2
-10,-5,8,8,5
3 - 0
7,3,8
6 1
1-3
2-4
25-Jan-23 21:50 1
2
2. 478 BATHAM Pratham MP
0 - 3
2 - 3
9,10,-10,-11,-5
2 - 3
10,9,-3,-5,-7
3 4
1-2
3-4
26-Jan-23 11:00 1
2
3. 261 SHINTRE Ajinkya R ESIC
2 - 3
3 - 2
1 - 3
7,-5,-5,-7
4 3
 
4. 505 HAQUE Toushif ODS
0 - 3
3 - 2
3 - 1
5 2