YOUTH BOYS SINGLES (U-19) EVENT - FIRST STAGE (50 GROUPS)
1 Players Advance From Each Group To The Main Draw, .

Seq. Back PLAYERS DIRECTLY TO MAIN DRAW State
1. 268 JAIN Payas DLI
2. 148 BHATTACHARJEE Ankur BNG A
3. 758 SRIVASTAVA Divyansh UP
4. 765 MISHRA Sarth UP
Seq.BackPLAYERS DIRECTLY TO MAIN DRAWState
5. 216 SARKAR Soumyadeep BNG B
6. 441 MODI Jash MHR A
7. 391 K J Aakash KNT
8. 161 BHASKAR Praneet BNG A
9. 252 CHHETRI Aadarsh Om DLI
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 1 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 5
1. 469 MULYE Neil MHR B
1 - 3
-6,2,-5,-7
3 - 0
3,7,10
3 2
1-3 18-Jan-23 10:40 3
2. 263 LALRUATSANGA H DLI
3 - 1
3 - 0
7,9,9
4 1
1-2 18-Jan-23 15:15 1
3. 677 SIVARAM Shashank TNTTA
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 2 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 6
1. 507 GOYAL Ansh MP
2 - 3
7,8,-8,-3,-5
3 - 1
9,7,-9,6
3 1
1-3 18-Jan-23 10:40 4
2. 591 BHATI Priyansh RAJ
3 - 2
1 - 3
-7,9,-8,-9
3 3
1-2 18-Jan-23 15:15 2
3. 393 K MURTHY Abhinav KNT
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 3 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 7
1. 671 SURESH RAJ Preyesh TNTTA
3 - 2
-11,6,8,-7,9
3 - 0
7,6,2
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 5
2. 584 MUDGAL Devansh RAJ
2 - 3
3 - 0
6,8,11
3 2
1-2 18-Jan-23 15:15 3
3. 113 THEEGIREDDY Sri Prabhath Sai AP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 4 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 8
1. 418 P Yeshwanth KNT
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
8,11,5
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 6
2. 385 BADYAL Amit J & K
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 18-Jan-23 15:15 4
3. 538 DUTTA Deboshrut NCOE
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 5 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 9
1. 153 CHAUDHURY Bodhisatwa BNG A
3 - 0
6,8,7
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 7
2. 539 PATEL Harshvardhan NCOE
0 - 3
3 - 1
9,-8,8,9
3 2
1-2 18-Jan-23 15:15 5
3. 226 MALHOTRA Karan CG
wo - 3
1 - 3
1 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 6 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 10
1. 170 DAS Shankhadip BNG A
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
6,5,2
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 8
2. 384 KHAJURIA Akhilesh J & K
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 18-Jan-23 15:15 6
3. 697 S Vishal TNTTA
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 7 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 11
1. 177 BANIK Sujal BNG A
3 - 2
13,-10,-6,6,4
3 - 0
4,7,8
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 9
2. 547 BHATTACHARYA Srijit NCOE
2 - 3
3 - 0
5,7,3
3 2
1-2 18-Jan-23 15:15 7
3. 241 SOOD Pritish CHD
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 8 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 12
1. 406 SHANKAR Rohith KNT
3 - 0
4,6,5
3 - 1
6,10,-6,10
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 10
2. 272 BANSAL Sampann DLI
0 - 3
0 - 3
-6,-9,-9
2 3
1-2 18-Jan-23 15:15 8
3. 446 BASAK Sanskar MHR A
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 9 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 13
1. 692 SHANMUGAM Tharun TNTTA
3 - 0
5,7,6
3 - 0
8,10,6
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 11
2. 456 CHAKRADEO Bhargav MHR B
0 - 3
2 - 3
-9,8,8,-10,-4
2 3
1-2 18-Jan-23 15:15 9
3. 414 VASAN Siddhant KNT
0 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 10 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 14
1. 138 HARSHIT Kumar BHR
3 - 1
-12,9,12,6
3 - 0
2,5,5
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 12
2. 684 S Sriram TNTTA
1 - 3
3 - 0
5,3,8
3 2
1-2 18-Jan-23 15:15 10
3. 125 AZIZ Ayaan ASM
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 11 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 15
1. 199 BISWAS Punit BNG B
3 - 0
5,13,9
3 - 0
13,8,8
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 13
2. 416 DINESH Teshub KNT
0 - 3
3 - 0
3,9,5
3 2
1-2 18-Jan-23 15:15 11
3. 616 AMARA Anoop TELG
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 12 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 16
1. 367 MAYANK Rishabh HRN
3 - 2
-6,-10,7,6,7
3 - 2
6,-6,-10,7,2
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 14
2. 730 DASGUPTA Trishit TTFI
2 - 3
1 - 3
10,-7,-3,-12
2 3
1-2 18-Jan-23 15:15 12
3. 159 SAHA Mayukh BNG A
2 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 13 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 17
1. 545 MUKHERJEE Soumil NCOE
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
4,5,7
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 15
2. 323 KATARIA Maanas GUJ
wo - 3
2 - 3
1,-7,9,-8,-9
1 3
1-2 18-Jan-23 15:15 13
3. 599 MAHESHWARY Yashvardhan RAJ
0 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 14 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 18
1. 642 P.B. Abhinandh TNTTA
3 - 0
7,3,9
3 - 0
10,3,2
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 16
2. 415 NERLAJE Tavanth KNT
0 - 3
3 - 0
3,10,5
3 2
1-2 18-Jan-23 15:15 14
3. 201 TIWARI Rounak BNG B
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 15 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 19
1. 408 KASHYAP Samyak KNT
3 - wo
0, 0, 0
3 - 2
8,-9,-7,3,5
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 17
2. 614 JATIN DEV Adlakhiya TELG
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 18-Jan-23 15:15 15
3. 419 NAFFIL A Mohamed KRL
2 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 16 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 20
1. 114 TELIDEVARA Surya Teja AP
3 - 0
8,9,6
1 - 3
-8,8,-6,-6
3 2
1-3 18-Jan-23 10:40 18
2. 221 WILLIAMS Andrew CG
0 - 3
0 - 3
-4,-2,-1
2 3
1-2 18-Jan-23 15:15 16
3. 653 MUTHU RAJASEKARAN Balamurugan TNTTA
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 17 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 1
1. 130 BHATTACHARYYA Priyanuj ASM
3 - 0
9,8,9
3 - 0
5,6,8
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 19
2. 480 KASTURE Sagar MHR B
0 - 3
3 - 0
4,6,9
3 2
1-2 18-Jan-23 15:15 17
3. 224 KEDIA Harshit CG
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 18 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 2
1. 129 SARMA Hriday Jyoti ASM
3 - wo
0, 0, 0
3 - 2
8,-8,7,-4,8
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 20
2. 223 MALHOTRA Arjun CG
wo - 3
2 - 3
-3,-5,6,14,-7
1 3
1-2 18-Jan-23 15:15 18
3. 436 YADAV Aashay MHR A
2 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 19 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 3
1. 180 SAHA Swarnava BNG A
3 - 1
-7,6,7,8
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 1
2. 544 GUHA Shounak NCOE
1 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 20 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:20 4
1. 238 AGGARWAL Arnav CHD
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
6,11,2
4 1
1-3 18-Jan-23 10:40 2
2. 530 RASTOGI Vishesh MP
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 18-Jan-23 15:15 20
3. 542 CHAKRABORTY Rimo NCOE
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 21 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 5
1. 309 MALUBHAIWALA Burhanuddin GUJ
3 - 0
5,9,5
3 - 1
5,-5,8,4
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 3
2. 630 SAXENA Shaurya Raj TELG
0 - 3
3 - 2
8,6,-3,-9,12
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 1
3. 133 DUTTA Swapnanil ASM
1 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 22 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 6
1. 375 KATARIA Siddhant HRN
1 - 3
11,-8,-3,-6
3 - 1
10,-6,10,11
3 2
1-3 18-Jan-23 11:05 4
2. 256 GUPTA Arjav DLI
3 - 1
3 - 0
4,4,4
4 1
1-2 18-Jan-23 15:40 2
3. 652 TAMIL SELVAM Ayyan Balu Selvam TNTTA
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 23 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 7
1. 421 AFTHAB Amir KRL
3 - 0
5,7,7
3 - 0
1,6,2
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 5
2. 350 CHHABRA Arnavv HRN
0 - 3
3 - 0
8,7,5
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 3
3. 194 SINGH Harsh BNG B
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 24 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 8
1. 435 CHITNIS Aadi MHR A
3 - 1
7,-11,5,8
3 - 0
8,4,8
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 6
2. 663 SUNDAR Manikandan TNTTA
1 - 3
3 - 0
7,9,9
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 4
3. 550 SAHOO Jigyansu ODS
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 25 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 9
1. 635 MEHRA Trishul TELG
3 - 0
5,4,7
3 - 0
7,3,9
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 7
2. 537 SAKYA Chitransh NCOE
0 - 3
3 - 0
7,6,10
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 5
3. 107 ACHANTA Durga Manikanta AP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 26 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 10
1. 694 GANESH Varun TNTTA
3 - 2
7,-9,-10,8,9
1 - 3
-10,11,-6,-6
3 2
1-3 18-Jan-23 11:05 8
2. 449 PISAL Aashay MHR B
2 - 3
0 - 3
-8,-7,-5
2 3
1-2 18-Jan-23 15:40 6
3. 271 SINGH Samarth DLI
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 27 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 11
1. 641 SANTHOESH A.p.roopan TNTTA
3 - 2
7,-5,-9,9,6
3 - 1
10,-8,8,8
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 9
2. 514 KAUSHIK Kartikey MP
2 - 3
3 - 0
6,4,4
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 7
3. 363 BANSAL Pratham HRN
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 28 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 12
1. 769 CHANDRA Shivam UP
3 - 1
5,-8,4,10
3 - 0
8,5,8
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 10
2. 314 PATEL Harsh GUJ
1 - 3
0 - 3
-8,-7,-7
2 3
1-2 18-Jan-23 15:40 8
3. 205 CHAKRABORTY Saptashwa BNG B
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 29 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 13
1. 488 DESHPANDE Siddhant MHR B
3 - 0
2,2,3
3 - 1
6,-8,5,3
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 11
2. 136 CHAITANYA Chitrayu BHR
0 - 3
0 - 3
-3,-5,-1
2 3
1-2 18-Jan-23 15:40 9
3. 347 SOOD Raghav HP
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 30 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 14
1. 588 TOSHNIWAL Lakshya RAJ
3 - 0
10,9,8
3 - 0
4,5,7
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 12
2. 342 MAKWANA Vivek GUJ
0 - 3
2 - 3
-9,10,-7,9,-9
2 3
1-2 18-Jan-23 15:40 10
3. 422 G NAIR Anokh KRL
0 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 31 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 15
1. 669 ANANDAN Prajith Kumar TNTTA
3 - 0
2,5,4
3 - 2
10,-7,-13,9,6
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 13
2. 552 JISAN Md ODS
0 - 3
0 - 3
-5,-6,-9
2 3
1-2 18-Jan-23 15:40 11
3. 750 JAIN Archit UP
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 32 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 16
1. 154 BOSE Bolik BNG A
3 - 0
5,7,6
3 - 1
6,-11,3,6
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 14
2. 119 PONNURU Venkata Mani Kumar AP
0 - 3
3 - 1
4,-9,7,8
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 12
3. 283 TANDEL Dhairya DND
1 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 33 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 17
1. 699 DUTTA Abhik TTFI
2 - 3
5,-11,-7,7,-9
0 - 3
-9,-2,-4
2 3
1-3 18-Jan-23 11:05 15
2. 509 KARODE Chaitanya MP
3 - 2
0 - 3
-8,-5,-5
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 13
3. 622 KANNAN Kesavan TELG
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 34 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 18
1. 648 MAHIPAL Anuj TNTTA
3 - 0
3,9,8
3 - 0
5,6,5
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 16
2. 326 JOSHI Mann GUJ
0 - 3
3 - 1
-3,8,8,6
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 14
3. 299 SHAIKH Rishan GOA
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 35 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 19
1. 131 HUSSAIN BORA Sarfaras ASM
3 - 1
13,-15,7,3
2 - 3
8,-7,5,-5,-2
3 2
1-3 18-Jan-23 11:05 17
2. 736 NEGI Aarav UKD
1 - 3
2 - 3
-6,8,18,-6,-11
2 3
1-2 18-Jan-23 15:40 15
3. 450 JORI Aditya MHR B
3 - 2
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 36 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 20
1. 661 KAMARAJ Karthikeyan TNTTA
3 - 1
3,4,-9,3
3 - 0
3,8,7
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 18
2. 748 BHATIA Akshit UP
1 - 3
3 - 0
7,6,12
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 16
3. 549 RAZZA Faraz ODS
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 37 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 1
1. 453 KARNAVAR Arnav Manoj MHR B
3 - 2
-4,6,9,-8,5
3 - 0
7,7,9
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 19
2. 246 GARG Vishal CHD
2 - 3
3 - 0
6,4,2
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 17
3. 734 KEDIA Yatharth TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 38 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 2
1. 301 TANNA Aayush GUJ
3 - 2
8,-6,7,-11,5
3 - 0
2,10,6
4 1
1-3 18-Jan-23 11:05 20
2. 719 ROY Raunak TTFI
2 - 3
3 - 0
7,6,7
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 18
3. 207 CHAKRABORTY Sayak BNG B
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 39 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 3
1. 196 CHHETRI Kaushik BNG B
3 - 1
2,8,-7,9
1 - 3
-7,-9,7,-8
3 2
1-3 18-Jan-23 11:05 1
2. 423 A Gourisankar KRL
1 - 3
0 - 3
-5,-4,-9
2 3
1-2 18-Jan-23 15:40 19
3. 328 SHAIKH Mohammed Arman GUJ
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 40 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 19:40 4
1. 140 KUMAR Suraj BHR
0 - 3
-4,-8,-6
0 - 3
-8,-5,-7
2 3
1-3 18-Jan-23 11:05 2
2. 160 GHOSH Oishik BNG A
3 - 0
1 - 3
9,-11,-9,-4
3 2
1-2 18-Jan-23 15:40 20
3. 504 SEGAL SINGH Kshetrimayum MNP
3 - 0
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 41 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 5
1. 186 DUTTA Anirban BNG B
1 - 3
-9,7,-12,-9
1 - 3
-7,-7,11,-7
2 3
1-3 18-Jan-23 11:30 3
2. 258 JAIN Ashish DLI
3 - 1
3 - 1
10,4,-7,19
4 1
1-2 18-Jan-23 16:05 1
3. 370 SUTRADHAR Saikat HRN
3 - 1
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 42 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 6
1. 463 CHOPDA Kushal MHR B
3 - 1
9,-6,8,5
2 - 3
-8,6,10,-10,-10
3 2
1-3 18-Jan-23 11:30 4
2. 387 RAINA Pratham J & K
1 - 3
0 - 3
-10,-9,-6
2 3
1-2 18-Jan-23 16:05 2
3. 571 SINGH Harkunwar PUN
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 43 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 7
1. 600 BARTHUNIYA Yatharth RAJ
3 - 0
8,8,9
3 - 2
6,-4,-8,7,8
4 1
1-3 18-Jan-23 11:30 5
2. 230 KUMAR Ramji CG
0 - 3
0 - 3
-4,-12,-10
2 3
1-2 18-Jan-23 16:05 3
3. 747 NANDA Abhiveer UP
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 44 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 8
1. 150 GHOSH Ayan BNG A
3 - 0
5,8,6
3 - 0
5,4,9
4 1
1-3 18-Jan-23 11:30 6
2. 366 NANDI Ratul HRN
0 - 3
3 - 0
9,5,2
3 2
1-2 18-Jan-23 16:05 4
3. 293 FARIAS Aaron GOA
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 45 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 9
1. 680 N.G.S Sidharth Raja TNTTA
3 - 0
10,4,10
1 - 3
9,-16,-2,-7
3 2
1-3 18-Jan-23 11:30 7
2. 331 MADLANI Pratham GUJ
0 - 3
0 - 3
-6,-11,-9
2 3
1-2 18-Jan-23 16:05 5
3. 346 BHATNAGAR Naman HP
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 46 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 10
1. 548 PRABHAKAR Utkarsh NCOE
3 - 1
-7,2,1,6
0 - 3
-7,-6,-11
3 2
1-3 18-Jan-23 11:30 8
2. 128 BORAH Drishtanta ASM
1 - 3
1 - 3
-9,7,-8,-3
2 3
1-2 18-Jan-23 16:05 6
3. 574 KUMAR Sonu PUN
3 - 0
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 47 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 1
1. 617 SAKETH SUMAN Bathini TELG
0 - 3
-7,-4,-6
2 - 3
7,-3,-11,9,-10
2 3
1-3 18-Jan-23 11:30 9
2. 270 SINGH Sahil DLI
3 - 0
3 - 2
-8,8,7,-9,9
4 1
1-2 18-Jan-23 16:05 7
3. 744 MITTAL Saksham UKD
3 - 2
2 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 48 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 2
1. 386 MANSOTRA Maanay J & K
0 - 3
-4,-9,-8
3 - 0
5,5,9
3 2
1-3 18-Jan-23 11:30 10
2. 508 SONI Anuj MP
3 - 0
3 - 0
6,6,7
4 1
1-2 18-Jan-23 16:05 8
3. 282 JADEJA Adityarajsinh DND
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 49 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 3
1. 683 J..R Sri Sai TNTTA
3 - wo
0, 0, 0
3 - 1
8,8,-10,3
4 1
1-3 18-Jan-23 11:30 1
2. 702 DEY Debaditya TTFI
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 18-Jan-23 16:05 9
3. 234 DEKATE Vishal CG
1 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE YOUTH BOYS SINGLES (U-19) - GROUP - 50 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 20:00 4
1. 243 SHARMA Samarth CHD
0 - 3
-10,-9,-11
3 - 1
-9,9,8,10
3 2
1-3 18-Jan-23 11:30 2
2. 503 YENGKHOM Khelendrajit MNP
3 - 0
3 - 0
6,7,9
4 1
1-2 18-Jan-23 16:05 10
3. 478 DANI Rohan MHR B
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X