MEN'S SINGLES EVENT - FIRST STAGE (79 GROUPS)
1 Players Advance From Each Group To The Main Draw, 1

Seq. Back PLAYERS State
1. 561 SHETTY Sanil Shankar PSPB
2. 559 DESAI Harmeet Rajul PSPB
3. 327 SHAH Manush GUJ
4. 560 THAKKAR Manav Vikash PSPB
Seq.BackPLAYERSState
5. 609 ANIRBAN Ghosh RSPB
6. 376 GHOSH Soumyajit HRN
7. 275 GROVER Sudhanshu DLI
8. 558 AMALRAJ Anthony PSPB
Seq.BackPLAYERSState
9. 102 FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula AAI
10. 437 PATIL Deepit Rajesh MHR A
11. 155 JEET Chandra BNG A
12. 280 MALIK Yashansh DLI
Seq.BackPLAYERSState
13. 613 BHANJA Ronit RSPB
14. 274 GOEL Shubh DLI
15. 746 YADAV Abhishek UP
16. 268 JAIN Payas DLI
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 1 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 1
1. 562 SAHA Sourav PSPB
3 - 0
4,3,10
3 - 0
8,6,9
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 3
2. 539 PATEL Harshvardhan NCOE
0 - 3
wo - 3
0, 0, 0
1 3
1-2 17-Jan-23 21:00 20
3. 629 SAMAL Sashwat Baran TELG
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 2 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 2
1. 378 DO ROSARIO Wesley HRN
3 - 0
2,4,13
1 - 3
-5,-10,7,-9
3 2
1-3 17-Jan-23 16:20 4
2. 573 SINGH Sandeep PUN
0 - 3
0 - 3
-9,-7,-3
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 19
3. 271 SINGH Samarth DLI
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 3 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 3
1. 608 GHOSH Arjun RSPB
3 - 0
1,5,5
3 - 0
7,4,8
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 5
2. 678 KANNAN Shriram TNTTA
0 - 3
3 - 2
7,-7,-6,8,6
3 2
1-2 17-Jan-23 21:00 18
3. 753 SINGH Ashutosh Kumar UP
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 4 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 4
1. 432 SARKAR Sougata LIC
3 - 0
7,8,6
3 - 1
5,-9,10,6
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 6
2. 266 SAINI Lubhit DLI
0 - 3
1 - 3
12,-8,-4,-9
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 17
3. 767 GUPTA Satyam Giri UP
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 5 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 5
1. 134 NITIN THIRUVENGADAM Vasanth Philips BBSCB
3 - wo
0, 0, 0
1 - 3
7,-8,-5,-9
3 2
1-3 17-Jan-23 16:20 7
2. 534 HINGLAK Ricky NAG
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 17-Jan-23 21:00 16
3. 485 SHINDE Shounak MHR B
3 - 1
3 - wo
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 6 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 6
1. 379 MITRA Abhimanyu IA & AD
3 - 0
8,5,2
3 - 0
6,1,1
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 8
2. 453 KARNAVAR Arnav Manoj MHR B
0 - 3
3 - 0
4,5,9
3 2
1-2 17-Jan-23 21:00 15
3. 515 THAKUR Kunal Singh MP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 7 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 7
1. 607 JAIN Anukram RSPB
3 - 0
8,6,7
3 - 0
14,8,7
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 9
2. 592 SHARMA Sachin RAJ
0 - 3
0 - 3
-6,-8,-10
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 14
3. 185 NATH Akaash BNG B
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 8 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 8
1. 606 PAL Akash RSPB
3 - 2
9,6,-9,-5,5
1 - 3
-6,-8,5,-4
3 2
1-3 17-Jan-23 16:20 10
2. 556 CHAUHAN Tushar ODS
2 - 3
0 - 3
-7,-9,-7
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 13
3. 661 KAMARAJ Karthikeyan TNTTA
3 - 1
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 9 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 9
1. 252 CHHETRI Aadarsh Om DLI
3 - 1
-4,6,7,9
3 - 1
7,8,-13,5
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 11
2. 249 KUMAR Kishore CRSB
1 - 3
0 - 3
-10,-4,-6
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 12
3. 126 RAJKHOWA ROY Divyaj ASM
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 10 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 10
1. 603 RAJ Mondal RBI
1 - 3
-4,-9,12,-3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-3 17-Jan-23 16:20 12
2. 130 BHATTACHARYYA Priyanuj ASM
3 - 1
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-2 17-Jan-23 21:00 11
3. 531 SEYIEVILIE Seyie NAG
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 11 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 11
1. 611 RAVINDRA Kotiyan RSPB
3 - 0
3,3,4
3 - 1
8,-10,8,5
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 13
2. 605 CHATURVEDI Rishabh RBI
0 - 3
1 - 3
-11,-9,9,-7
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 10
3. 213 SARKAR Sinchan BNG B
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 12 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 12
1. 685 SUSHMIT Sriram TNTTA
3 - 0
7,10,2
3 - 2
6,-8,9,-10,7
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 14
2. 571 SINGH Harkunwar PUN
0 - 3
0 - 3
-8,-8,-10
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 9
3. 310 BHATT Chitrax GUJ
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 13 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 13
1. 356 KUMAR Jubin HRN
3 - 1
6,4,-2,5
3 - 0
8,5,2
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 15
2. 553 CHAKRABORTY Samrat ODS
1 - 3
1 - 3
-7,-8,3,-6
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 8
3. 648 MAHIPAL Anuj TNTTA
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 14 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 14
1. 766 SETH Sarthak UP
wo - 3
0, 0, 0
2 - 3
-9,9,-7,9,-8
1 3
1-3 17-Jan-23 16:20 16
2. 247 BALGU Aman CRSB
3 - wo
0 - 3
-8,-8,-8
3 2
1-2 17-Jan-23 21:00 7
3. 694 GANESH Varun TNTTA
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 15 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 15
1. 250 PANDE Siddhesh CRSB
3 - 1
9,-14,6,7
2 - 3
7,-10,15,-9,-8
3 2
1-3 17-Jan-23 16:20 17
2. 572 MEHRA Naman PUN
1 - 3
0 - 3
-9,-3,-8
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 6
3. 457 SOMAIYA Chinmaya MHR B
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 16 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 16
1. 335 BHATTACHARYA Soham GUJ
3 - 1
-9,10,9,7
3 - 1
6,10,-7,13
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 18
2. 131 HUSSAIN BORA Sarfaras ASM
1 - 3
0 - 3
-10,-9,-6
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 5
3. 396 ROYCHOWDHURY Anirban KNT
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 17 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 17
1. 391 K J Aakash KNT
3 - 1
8,2,-6,4
3 - 1
8,-9,7,8
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 19
2. 594 THANVI Sushil RAJ
1 - 3
1 - 3
-5,-8,5,-5
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 4
3. 175 BANERJEE Souvik BNG A
1 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 18 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 18
1. 765 MISHRA Sarth UP
3 - 0
8,9,6
3 - 1
8,8,-4,10
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 20
2. 332 DUTTA Riyan GUJ
0 - 3
3 - 2
-8,-8,9,5,3
3 2
1-2 17-Jan-23 21:00 3
3. 407 KURDIKERI Samarth KNT
1 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 19 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 19
1. 101 HIMNAKULHPUINGHETA Jeho AAI
3 - 1
-6,7,7,10
3 - 0
5,8,4
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 1
2. 238 AGGARWAL Arnav CHD
1 - 3
1 - 3
3,-8,-5,-11
2 3
1-2 17-Jan-23 21:00 2
3. 454 PANSE Aryan MHR B
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 20 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:00 20
1. 146 SEN CHOUDHURY Aniket BNG A
3 - 0
7,7,6
3 - 0
9,5,4
4 1
1-3 17-Jan-23 16:20 2
2. 229 SAHU Rajiv CG
0 - 3
3 - 1
-8,7,9,8
3 2
1-2 17-Jan-23 21:00 1
3. 139 GANDHI Piyush Dilip BHR
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 21 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 1
1. 610 PUSHILAL Kiranjoy RSPB
3 - 0
5,5,4
3 - 2
9,-8,2,-9,7
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 3
2. 150 GHOSH Ayan BNG A
0 - 3
3 - 0
4,8,9
3 2
1-2 17-Jan-23 21:20 20
3. 425 BENNY Ranjith KRL
2 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 22 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 2
1. 612 TORGALKAR Omkar RSPB
0 - 3
-9,-7,-9
3 - 2
6,-10,3,-8,8
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 4
2. 319 MEHTA Jaynil GUJ
3 - 0
3 - 1
7,2,-9,4
4 1
1-2 17-Jan-23 21:20 19
3. 410 KULKARNI Shreyas KNT
2 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 23 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 3
1. 615 MOHAMMED Ali TELG
3 - 0
3,5,5
3 - 2
6,8,-10,-8,3
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 5
2. 311 PARMAR Dhairya GUJ
0 - 3
3 - 1
12,-9,6,4
3 2
1-2 17-Jan-23 21:20 18
3. 408 KASHYAP Samyak KNT
2 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 24 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 4
1. 636 SINGHAL Vansh TELG
3 - 1
-11,7,9,4
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 6
2. 321 JADEJA Karanpalsinh GUJ
1 - 3
3 - wo
0, 0, 0
3 2
1-2 17-Jan-23 21:20 17
3. 533 MEYINUKSHI Longkumer NAG
wo - 3
wo - 3
3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 25 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 5
1. 671 SURESH RAJ Preyesh TNTTA
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
3,12,6
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 7
2. 103 BALUSURI Varun Shanker AAI
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 17-Jan-23 21:20 16
3. 209 SARKAR Shayan BNG B
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 26 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 6
1. 372 GANDHI Sarthak HRN
3 - 0
4,6,2
3 - 0
6,6,8
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 8
2. 242 SHARMA Sahil CHD
0 - 3
3 - 0
5,9,8
3 2
1-2 17-Jan-23 21:20 15
3. 186 DUTTA Anirban BNG B
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 27 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 7
1. 181 BALLAV Tamal BNG A
3 - 0
9,3,7
3 - 2
9,8,-9,-5,3
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 9
2. 236 BELWAL Abhinav CHD
0 - 3
1 - 3
-4,-6,9,-9
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 14
3. 273 LAMBA Shivjit Singh DLI
2 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 28 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 8
1. 248 UTKARSH Gupta CRSB
3 - 1
10,-3,2,7
3 - 2
12,4,-6,-5,7
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 10
2. 225 SAI PRASHANT K CG
1 - 3
0 - 3
-6,-4,-5
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 13
3. 161 BHASKAR Praneet BNG A
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 29 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 9
1. 444 ALBUQUERQUE Raegan MHR A
3 - 1
-6,8,7,6
3 - 2
-9,-9,9,9,7
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 11
2. 151 PAL Ayan BNG A
1 - 3
3 - 1
5,-9,5,11
3 2
1-2 17-Jan-23 21:20 12
3. 586 SRIVASTAVA Harsh RAJ
2 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 30 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 10
1. 448 TARAPOREWALLA Zubin MHR A
3 - 0
5,7,1
0 - 3
-3,-7,-9
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 12
2. 538 DUTTA Deboshrut NCOE
0 - 3
1 - 3
-6,-2,3,-12
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 11
3. 667 EKAMBARAM Prabhakaran TNTTA
3 - 0
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 31 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 11
1. 467 DANI Mudit MHR B
2 - 3
4,10,-9,-5,-9
3 - 1
-8,11,10,6
3 1
1-3 17-Jan-23 16:50 13
2. 604 REDDY Patel Vighney RBI
3 - 2
2 - 3
7,-9,-8,7,-8
3 2
1-2 17-Jan-23 21:20 10
3. 195 BHATTACHARJEE Jayabrata BNG B
1 - 3
3 - 2
3 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 32 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 12
1. 490 RANE Tanmay MHR B
0 - 3
-8,-7,-8
3 - 1
-9,5,6,4
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 14
2. 696 GNANASEKARAN Vinodh TNTTA
3 - 0
3 - 0
3,7,4
4 1
1-2 17-Jan-23 21:20 9
3. 140 KUMAR Suraj BHR
1 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 33 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 13
1. 713 HARDIKAR Mandar TTFI
3 - 0
4,7,7
3 - 2
8,-8,-9,5,8
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 15
2. 187 SEN GUPTA Argha BNG B
0 - 3
0 - 3
-5,-2,-6
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 8
3. 584 MUDGAL Devansh RAJ
2 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 34 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 14
1. 758 SRIVASTAVA Divyansh UP
3 - 1
5,7,-9,5
2 - 3
-7,9,10,-5,-9
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 16
2. 190 SAHA Birupakhaya BNG B
1 - 3
1 - 3
6,-8,-5,-8
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 7
3. 673 HEMANTH Sachin TNTTA
3 - 2
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 35 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 15
1. 269 HALDER Rohit DLI
3 - 2
7,7,-9,-5,7
0 - 3
-10,-6,-6
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 17
2. 366 NANDI Ratul HRN
2 - 3
1 - 3
8,-7,-4,-4
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 6
3. 527 SOLANKI Shivam MP
3 - 0
3 - 1
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 36 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 16
1. 132 BARUAH Shankab ASM
3 - 0
4,7,8
3 - 0
6,9,7
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 18
2. 507 GOYAL Ansh MP
0 - 3
2 - 3
-9,-8,9,13,-7
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 5
3. 387 RAINA Pratham J & K
0 - 3
3 - 2
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 37 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 17
1. 434 DEY Suranjit MEG
3 - 0
5,10,8
0 - 3
-6,-7,-6
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 19
2. 244 BASSI Saurabh CHD
0 - 3
0 - 3
-5,-4,-5
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 4
3. 441 MODI Jash MHR A
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 38 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 18
1. 450 JORI Aditya MHR B
3 - wo
0, 0, 0
3 - 1
7,-8,8,7
4 1
1-3 17-Jan-23 16:50 20
2. 532 LIMASANEN Limasanen NAG
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 17-Jan-23 21:20 3
3. 431 JOSHI Ravi LIC
1 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 39 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 19
1. 590 POPLI Paras RAJ
3 - 0
8,9,6
0 - 3
-6,-11,-8
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 1
2. 380 CHOUDHURI Jishan IA & AD
0 - 3
0 - 3
-10,-3,-8
2 3
1-2 17-Jan-23 21:20 2
3. 216 SARKAR Soumyadeep BNG B
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 40 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:20 20
1. 710 TEJAS Kamble TTFI
1 - 3
-7,-3,7,-8
3 - 1
-8,10,13,9
3 2
1-3 17-Jan-23 16:50 2
2. 426 KS Sreehari KRL
3 - 1
2 - 3
-10,-8,6,9,-8
3 1
1-2 17-Jan-23 21:20 1
3. 459 RAHATWAL Jignesh MHR B
1 - 3
3 - 2
3 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 41 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 1
1. 365 MALIK Rahul HRN
3 - 0
4,1,9
3 - 2
-11,5,-8,5,7
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 3
2. 237 KAPOOR Ankush CHD
0 - 3
1 - 3
-8,-8,1,-7
2 3
1-2 17-Jan-23 21:40 20
3. 231 GHATGE Sagar CG
2 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 42 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 2
1. 305 SAVLA AKSHIT Akshit GUJ
3 - 0
13,8,12
3 - 1
6,-5,3,7
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 4
2. 288 SHINTRE Ajinkya R ESIC
0 - 3
0 - 3
-13,-7,-9
2 3
1-2 17-Jan-23 21:40 19
3. 768 PODDAR Saurabh UP
1 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 43 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 3
1. 487 AMBRE Shubham MHR B
2 - 3
7,4,-6,-9,-4
3 - 0
8,3,5
3 2
1-3 17-Jan-23 17:20 5
2. 503 YENGKHOM Khelendrajit MNP
3 - 2
3 - 0
6,3,4
4 1
1-2 17-Jan-23 21:40 18
3. 135 KUMAR Amit BHR
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 44 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 4
1. 109 NETHI Jayakama Raju Charan Karthik AP
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-9,-5,-6
3 2
1-3 17-Jan-23 17:20 6
2. 628 ATMAKURI Sainath Reddy TELG
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 17-Jan-23 21:40 17
3. 738 GUPTA Akash UKD
3 - 0
3 - wo
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 45 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 5
1. 714 DEDHIA Monish TTFI
3 - 0
4,10,6
3 - 0
6,5,5
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 7
2. 697 S Vishal TNTTA
0 - 3
0 - 3
-5,-4,-8
2 3
1-2 17-Jan-23 21:40 16
3. 544 GUHA Shounak NCOE
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 46 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 6
1. 501 PANKAJ KUMAR Pankaj MIZ
3 - 0
4,10,8
3 - 1
-10,6,10,10
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 8
2. 227 JANGDEY Lokesh CG
0 - 3
3 - 2
-10,-11,6,8,2
3 2
1-2 17-Jan-23 21:40 15
3. 193 DAS Dipanjan BNG B
1 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 47 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 7
1. 473 KELKAR Parthav MHR B
3 - 0
5,6,8
3 - 0
6,4,8
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 9
2. 701 MURAD Ayaz TTFI
0 - 3
3 - 1
6,-8,4,11
3 2
1-2 17-Jan-23 21:40 14
3. 602 BALAKRISHNAN Bharath Krishnan RBI
0 - 3
1 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 48 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 8
1. 471 DAYAMA Nutanshu MHR B
3 - 2
-10,11,9,-9,7
0 - 3
-7,-3,-3
3 2
1-3 17-Jan-23 17:20 10
2. 708 KULKARNI Jayesh TTFI
2 - 3
2 - 3
5,-5,10,-8,-4
2 3
1-2 17-Jan-23 21:40 13
3. 405 BARIGIDAD Rakshit KNT
3 - 0
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 49 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 9
1. 476 TORASKAR Rajat MHR B
2 - 3
9,-7,7,-5,-9
3 - 0
6,10,7
3 2
1-3 17-Jan-23 17:20 11
2. 419 NAFFIL A Mohamed KRL
3 - 2
3 - 0
6,3,8
4 1
1-2 17-Jan-23 21:40 12
3. 358 GULLIYA Love HRN
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 50 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 10
1. 299 SHAIKH Rishan GOA
0 - 3
-6,-7,-13
1 - 3
6,-5,-8,-5
2 3
1-3 17-Jan-23 17:20 12
2. 626 SANTHOSH KUMAR Ramesh TELG
3 - 0
3 - 0
3,5,14
4 1
1-2 17-Jan-23 21:40 11
3. 542 CHAKRABORTY Rimo NCOE
3 - 1
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 51 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 11
1. 525 JOSHI Rohan MP
2 - 3
7,-6,-8,7,-9
1 - 3
2,-9,-8,-9
2 3
1-3 17-Jan-23 17:20 13
2. 298 ARVIND KUMAR G GOA
3 - 2
3 - 2
-7,8,-2,10,8
4 1
1-2 17-Jan-23 21:40 10
3. 143 ROY Abir BNG A
3 - 1
2 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 52 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 12
1. 285 JADEJA Meetrajsinh DND
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-4,-6,-7
3 2
1-3 17-Jan-23 17:20 14
2. 600 BARTHUNIYA Yatharth RAJ
wo - 3
0 - 3
-7,-6,-2
1 3
1-2 17-Jan-23 21:40 9
3. 170 DAS Shankhadip BNG A
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 53 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 13
1. 625 ALI Mohammed TELG
3 - 1
6,-8,9,13
3 - 0
6,7,5
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 15
2. 382 HARSH Sachanandani IA & AD
1 - 3
1 - 3
8,-9,-6,-6
2 3
1-2 17-Jan-23 21:40 8
3. 575 VERMA Tarun PUN
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 54 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 14
1. 449 PISAL Aashay MHR B
3 - 0
9,3,10
3 - 0
6,9,7
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 16
2. 381 ABDULKHADER Kalvath Syed IA & AD
0 - 3
3 - 0
9,3,6
3 2
1-2 17-Jan-23 21:40 7
3. 423 A Gourisankar KRL
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 55 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 15
1. 631 KUNDU Sunit TELG
3 - 0
4,6,8
3 - wo
0, 0, 0
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 17
2. 386 MANSOTRA Maanay J & K
0 - 3
3 - 2
-9,-4,4,9,9
3 2
1-2 17-Jan-23 21:40 6
3. 548 PRABHAKAR Utkarsh NCOE
wo - 3
2 - 3
1 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 56 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 16
1. 598 BHARGAVA Vivek RAJ
3 - 0
6,10,3
3 - 0
15,8,9
4 1
1-3 17-Jan-23 17:20 18
2. 430 RAMANATHAN Rajesh LIC
0 - 3
1 - 3
10,-7,-11,-6
2 3
1-2 17-Jan-23 21:40 5
3. 154 BOSE Bolik BNG A
0 - 3
3 - 1
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 57 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 17
1. 463 CHOPDA Kushal MHR B
3 - 1
-5,9,6,13
1 - 3
3,-9,-12,-8
3 1
1-3 17-Jan-23 17:20 19
2. 769 CHANDRA Shivam UP
1 - 3
3 - 1
-8,8,12,7
3 2
1-2 17-Jan-23 21:40 4
3. 504 SEGAL SINGH Kshetrimayum MNP
3 - 1
1 - 3
3 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 58 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 18
1. 589 SHUBHAM Ojha RAJ
2 - 3
-9,-9,9,9,-11
0 - 3
-7,-8,-2
2 3
1-3 17-Jan-23 17:20 20
2. 287 BODLA Sahil DND
3 - 2
0 - 3
-4,-3,-3
3 2
1-2 17-Jan-23 21:40 3
3. 148 BHATTACHARJEE Ankur BNG A
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 59 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 19
1. 230 KUMAR Ramji CG
0 - 3
-7,-2,-8
2 - 3
-6,4,7,-9,-8
2 3
1-3 17-Jan-23 17:20 1
2. 317 MEHTA Jalay GUJ
3 - 0
3 - 0
8,9,1
4 1
1-2 17-Jan-23 21:40 2
3. 282 JADEJA Adityarajsinh DND
3 - 2
0 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 60 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 13:40 20
1. 153 CHAUDHURY Bodhisatwa BNG A
1 - 3
-7,7,-5,-8
3 - 0
10,2,2
3 2
1-3 17-Jan-23 17:20 2
2. 406 SHANKAR Rohith KNT
3 - 1
3 - 0
8,4,3
4 1
1-2 17-Jan-23 21:40 1
3. 709 TAK Jitendrakumar TTFI
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 61 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 1
1. 292 ASHOK Veera Raghavan ESIC
1 - 3
-11,-7,6,-5
2 - 3
-9,-6,11,10,-8
2 3
1-3 17-Jan-23 17:40 3
2. 435 CHITNIS Aadi MHR A
3 - 1
3 - 1
5,9,-9,4
4 1
1-2 17-Jan-23 22:00 20
3. 574 KUMAR Sonu PUN
3 - 2
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 62 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 2
1. 123 GOHAIN Agniv Bhaskar ASM
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
10,8,4
4 1
1-3 17-Jan-23 17:40 4
2. 385 BADYAL Amit J & K
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
1-2 17-Jan-23 22:00 19
3. 750 JAIN Archit UP
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 63 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 3
1. 303 RAVAL Abhilash GUJ
2 - 3
-6,-6,8,6,-11
3 - 0
4,8,1
3 2
1-3 17-Jan-23 17:40 5
2. 711 MAKWANA Keval Kumar TTFI
3 - 2
3 - 0
5,5,7
4 1
1-2 17-Jan-23 22:00 18
3. 522 AHER Purushottam MP
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 64 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 4
1. 346 BHATNAGAR Naman HP
3 - 1
9,5,-8,7
3 - 0
2,8,4
4 1
1-3 17-Jan-23 17:40 6
2. 114 TELIDEVARA Surya Teja AP
1 - 3
3 - 0
6,8,3
3 2
1-2 17-Jan-23 22:00 17
3. 742 SINGH Parth UKD
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 65 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 5
1. 633 CHOWDHURY Swarnendu TELG
3 - 2
-9,7,9,-8,3
3 - 0
7,7,7
4 1
1-3 17-Jan-23 17:40 7
2. 724 SAWANT Siddhesh TTFI
2 - 3
3 - 0
4,4,7
3 2
1-2 17-Jan-23 22:00 16
3. 137 RAJ Kishan BHR
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 66 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 6
1. 716 KUMAWAT Nitesh TTFI
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-3 17-Jan-23 17:40 8
2. 421 AFTHAB Amir KRL
3 - wo
3 - 2
6,8,-9,-4,4
4 1
1-2 17-Jan-23 22:00 15
3. 622 KANNAN Kesavan TELG
3 - wo
2 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 67 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 7
1. 733 DESAI Vidit TTFI
2 - 3
-7,9,8,-9,-12
3 - 0
2,9,6
3 2
1-3 17-Jan-23 17:40 9
2. 427 SUBBARAMAN Sundar KRL
3 - 2
3 - 0
3,7,9
4 1
1-2 17-Jan-23 22:00 14
3. 429 AGRAWAL Parag LIC
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 68 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 8
1. 383 MANI Subash IA & AD
2 - 3
9,-9,11,-8,-11
2 - 3
-8,-7,11,5,-10
2 3
1-3 17-Jan-23 17:40 10
2. 513 RAMAN Hemant MP
3 - 2
0 - 3
-11,-7,-5
3 2
1-2 17-Jan-23 22:00 13
3. 635 MEHRA Trishul TELG
3 - 2
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 69 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 9
1. 256 GUPTA Arjav DLI
3 - 1
7,6,-8,5
3 - 0
7,8,3
4 1
1-3 17-Jan-23 17:40 11
2. 390 ROY Shivaji JKD
1 - 3
3 - 2
9,-8,8,-9,8
3 2
1-2 17-Jan-23 22:00 12
3. 601 HAQUE Asif RBI
0 - 3
2 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 70 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 10
1. 509 KARODE Chaitanya MP
0 - 3
-3,-8,-8
1 - 3
4,-10,-5,-4
2 3
1-3 17-Jan-23 17:40 12
2. 263 LALRUATSANGA H DLI
3 - 0
3 - 1
10,7,-9,6
4 1
1-2 17-Jan-23 22:00 11
3. 289 FAISAL Ali ESIC
3 - 1
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 71 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 11
1. 456 CHAKRADEO Bhargav MHR B
wo - 3
0, 0, 0
0 - 3
-5,-3,-5
1 3
1-3 17-Jan-23 17:40 13
2. 514 KAUSHIK Kartikey MP
3 - wo
2 - 3
8,-11,7,-8,-3
3 2
1-2 17-Jan-23 22:00 10
3. 251 SESHADRI Sivananda CRSB
3 - 0
3 - 2
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 72 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 12
1. 418 P Yeshwanth KNT
3 - 0
4,4,6
3 - 0
5,9,8
4 1
1-3 17-Jan-23 17:40 14
2. 502 BASAK Souvik MIZ
0 - 3
0 - 3
-4,-9,-3
2 3
1-2 17-Jan-23 22:00 9
3. 188 DEY Arijit BNG B
0 - 3
3 - 0
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 73 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 13
1. 119 PONNURU Venkata Mani Kumar AP
0 - 3
-4,-5,-5
0 - 3
-8,-8,-4
2 3
1-3 17-Jan-23 17:40 15
2. 741 DHRUVANSH Gautam UKD
3 - 0
3 - 1
9,-11,7,10
4 1
1-2 17-Jan-23 22:00 8
3. 445 KADAM Rajat MHR A
3 - 0
1 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 74 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 14
1. 695 ABINAY Vijay Babu TNTTA
3 - wo
0, 0, 0
3 - 0
6,7,5
4 1
1-3 17-Jan-23 17:40 16
2. 105 SHARMA Shubham AFSCB
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
3
1-2 17-Jan-23 22:00 7
3. 113 THEEGIREDDY Sri Prabhath Sai AP
0 - 3
3 - wo
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 75 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 15
1. 147 BOSE Ankit BNG A
2 - 3
-9,6,-7,7,-8
2 - 3
-12,-7,12,8,-6
2 3
1-3 17-Jan-23 17:40 17
2. 291 DAS Surajit ESIC
3 - 2
3 - 2
-8,8,-9,3,5
4 1
1-2 17-Jan-23 22:00 6
3. 545 MUKHERJEE Soumil NCOE
3 - 2
2 - 3
3 2
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 76 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 16
1. 284 GAJJAR Harsh DND
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-9,-4,-4
3 2
1-3 17-Jan-23 17:40 18
2. 547 BHATTACHARYA Srijit NCOE
wo - 3
0 - 3
-5,-9,-4
1 3
1-2 17-Jan-23 22:00 5
3. 650 SHRIKRISHNA Arunachalam TNTTA
3 - 0
3 - 0
4 1
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 77 1 2 3 4 PTS. POS.
2-3 17-Jan-23 14:00 17
1. 138 HARSHIT Kumar BHR
3 - 0
9,9,9
3 - 0
4,5,10
4 1
1-3 17-Jan-23 17:40 19
2. 257 DUTT Arush DLI
0 - 3
3 - 0
10,1,8
3 2
1-2 17-Jan-23 22:00 4
3. 389 PRADHAN Mrinmaya JKD
0 - 3
0 - 3
2 3
 
4. X BYE X
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 78 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
17-Jan-23 14:00 18
19
1. 220 ANIRBAN Tarafder CB
3 - wo
0, 0, 0
0 - 3
-2,-11,-3
2 - 3
12,6,-7,-9,-9
4 3
1-3
2-4
17-Jan-23 17:40 1
2
2. 384 KHAJURIA Akhilesh J & K
wo - 3
wo - 3
0, 0, 0
wo - 3
0, 0, 0
1-2
3-4
17-Jan-23 22:00 3
2
3. 222 DEBNATH Arindam CG
3 - 0
3 - wo
3 - 0
5,9,4
6 1
 
4. 554 SUBHENDU Show ODS
3 - 2
3 - wo
0 - 3
5 2
MATCH DATE TIME TABLE MEN'S SINGLES - GROUP - 79 1 2 3 4 PTS. POS.
1-4
2-3
17-Jan-23 14:00
12:30
20
1. 104 KISPOTTA Kumar Akash AFSCB
1 - 3
6,-7,-5,-7
1 - 3
9,-6,-6,-5
1 - 3
-8,5,-5,-11
3 4
1-3
2-4
17-Jan-23 17:40
16:00
20
2. 555 HAQUE Toushif ODS
3 - 1
2 - 3
4,10,-6,-7,-8
2 - 3
-8,-9,8,5,-16
4 3
1-2
3-4
17-Jan-23 22:00
20:40
1
20
3. 258 JAIN Ashish DLI
3 - 1
3 - 2
3 - 1
9,-9,9,2
6 1
 
4. 290 DESAI Bhavin ESIC
3 - 1
3 - 2
1 - 3
5 2