RANKING 2010 - Junior Boy's

 

TABLE TENNIS FEDERATION OF INDIA
 
MID TERM RANKING-2010
 
JUNIOR BOY'S
 
S.No NAME STATE/INST D.O.B. SOUTH ZONE EAST ZONE WEST ZONE NORTH ZONE CENTRAL ZONE JR. & YO. NATIONAL FINAL RANKING
  28TH JULY TO 1ST AUGUST,
BANGA
LURU
27TH OCT TO 31ST OCT, BOLPUR 24-28, Nov 19-23, Dec. Delhi 23-27, Dec. Vado
dara
4-10,
FEB
POINT POSI
TION
1 ABHISHEK YADAV PSPBA 09.07.1996 60 45 90 45 30 180 450 1
2 SUDHANSHU GROVER PSPBA 21.09.1996 15 90 60 30 60 120 375 2
3 AVIK DAS NB 11.02.1994 10 60 45 90 10 90 305 3
4 ARNAB ADHIKARI NB 05.01.1994 30 15   30 90 60 225 4
5 VIVEK BHARGAVA PSPBA 10.01.1995 45 15 15 60 45 20 200 5
6 RAJIB SARKAR NB 05.01.1995 90 30 15 10 10 30 185 6
7 UTKARSH GUPTA DLI 01.01.1997 30 30 30 30 30 30 180 7
8 SUROJIT DAS PSPBA 07.02.1995 15 45 10 15 45 20 150 8
9 LALRINPUIA PSPBA 12.02.1998   15 10 30 30 60 145 9
10 SANDEEPAN DEY WB 03.12.1995 15 30 10 10 15 60 140 10
11 NISHAD SHAH MHR 17.10.1996 10 30 30 15 15 30 130 11
12 SHUBANKAR RANEVIKAR MHR 30.09.1996 15 15 30 10 15 30 115 12
13 SABHAY VIRMANI DLI 07.02.1996 45 10 10 10 15 20 110 13
14 KISHORE KUMAR D. TN 14.01.1994 30 10 15 15 15 20 105 14
15 SHREYAL K. TELANG KNT 06.05.1996 10   45 10 15 20 100 15
16 PANKAJ VISHWARKARMA PSPBA 02.10.1996 10 15 15 10 15 30 95 16
17 PRASENNJIT SARKAR NB 04.01.1995 10 15 15 10 10 30 90 17
18 SUDHARSHAN PRABHAKAR UP             90 90 17
19 CHARAN V.P. KNT 03.12.1995 30 10   10 15 20 85 19
20 ANIRBAN GHOSH WB 31.12.1998   10   45 10 20 85 19
21 DEVADATTA PHADNAVIS MHR 11.03.1995 10     15   60 85 19
22 M.KALAIVARAN TN 05.11.1995 10 10     30 30 80 22
23 C.S. GOLE MHR 19.02.1994 15 10 15     30 70 23
24 R. ANANDRAJ TN 27.08.1995   15 30 10 10   65 24
25 D. SAMEERAKUMAR TN 23.03.1995 10 10 10   10 20 60 25
26 SHUBHAM BASAK NB 29.03.1995   10 10 10 10 20 60 25
27 ARJUN KOHLI UP 08.08.1996 15   10   10 20 55 27
28 LALHUNLHUA PSPBA 28.03.1998 10     10 10 20 50 28
29 SHUBENDU SHAW PSPBA 02.06.1997   10   10 10 20 50 28
30 J.K. BHUVARGAN TN 08.05.1994 15 15 15       45 30
31 SAYANTAN DEY WB 05.02.1996 10   10 15 10   45 30
32 ARJUN GHOSH WB 13.01.1999 10 10 10   10   40 32
33 SUBHAM OJHA PSPBA 09.02.1996     10 10   20 40 32
34 SANISH AMBEKAR MHR 26.05.1997   10 10 10     30 34
35 S. NIKHIL TN 22.05.1997     10 10 10   30 34
36 AKSHEY MOHANTA KNT         15 10   25 36
37 S. SUNDER KRL 20.09.1994 10   10       20 37
38 SREYAS CHANDER TN 27.08.1994   10 10       20 37
39 PATHIKRIT ROY WB 30.11.1995 10       10   20 37
40 SASHANK S. YOGESH TN 11.04.1996     10 10     20 37
41 ABHISHEK JAGGI DLI             20 20 37
42 PIYUSH PRASAD DLI             20 20 37
43 BERDI BORO PSPBA             20 20 37
44 M.N.ANISH TN 19.02.1994 15           15 44
45 SUBHANKAR SARKAR NB 08.01.1997     15       15 44
46 MOCHAK SONI DLI         15     15 44
47 ASIF HAQUE ORS         15     15 44
48 AYAN BASAK NB 19.01.1995 10           10 48
49 SOURAV GHOSH WB 06.05.1995 10           10 48
50 SUBHAJIT KAR WB 14.10.1996 10           10 48
51 SNEHAMOY MALLICK WB 02.07.1997   10         10 48
52 SANDEEP PAUL WB 01.01.1996   10         10 48
53 MANAS GHOSH HRN/WB 15.03.1998   10         10 48
54 PRANAT SACHIN   DLI 19.06.1996   10         10 48
55 RAVINDRA KOTIYAN MHR 31.01.1997     10       10 48
56 S. BHATTACHARYA WB           10   10 48