RANKING 2010 - Youth boys

 

TABLE TENNIS FEDERATION OF INDIA
 
MID TERM RANKING-2010
 
YOUTH BOYS
 
S.No NAME STATE/
INST
D.O.B. SOUTH ZONE EAST ZONE WEST ZONE NORTH ZONE CENTRAL ZONE JR. & YO.
NAT
IONAL
FINAL RANKING
  28TH
JULY TO 1ST AUG, BANGA
LURU
27TH OCT TO 31ST OCT, BOL
PUR
24-28, Nov 19-23, Dec. Delhi 23-27, Dec. Vado
dara
4-10, FEB POINT POSI
TION
1 G SATHIYAN TN 08.01.1993 90 60   60 90 180 480 1
2 SOURAV SAHA WB 10.08.1993 30 30 90 45 30 90 315 2
3 SOUMYAJIT GHOSH NB 10.05.1993 15 90   30 60 120 315 2
4 HARMEET DESAI GUJ 12.07.1993 60     90 45 60 255 4
5 R VENKITARAMANAN TN 18.03.1993 45 10 60 30 30 60 235 5
6 SUSHMIT SRIRAM TN 01.01.1993 30 15 30 45 30 60 210 6
7 L. SATHISHWARAN TN 14.06.1991 30 15 45 15 15 90 210 6
8 V NITIN TN 15.08.1992 15 45 10 30 45 60 205 8
9 S. PRASANNA TN 02.09.1992 10 30 45 15 15 20 135 9
10 SOUGATA SARKAR WB 24.08.1991 15 45 10 15 15 30 130 10
11 SUSOVAN DAS WB 01.06.1991 30 15 15 10 15 30 115 11
12 MARTAND BINIWALE MHR 10.01.1990 15 30 15 10 15 30 115 11
13 NAVNEETH A.R. KNT 27.05.1992   30 15 10 30 30 115 11
14 SARTHAK GANDHI  DLI 22.10.1993 45 10 10 10 10 20 105 14
15 E PRABHAKARAN TN 09.07.1991 15 15 30 10 15 20 105 14
16 AVIK DAS NB 11.02.1994 10 15 15 15 15 20 90 16
17 SOUVIK KAR WB 06.11.1992 10 10 10 30 10 20 90 16
18 RAJ MONDAL NB 04.08.1992 10 10 10 15 10 30 85 18
19 MOHIT VERMA PSPBA 10.10.1992 15 15   15 10 30 85 18
20 NOEL PINTO MHR 06.01.1991 10 10 15 15 10 20 80 20
21 ABHISHEK YADAV PSPBA 09.07.1996 10   10 10 10 30 70 21
22 ROHIT CHAKRABORTY NB 03.03.1992   10 10 10 10 30 70 21
23 SANMAY PRANJAPE MHR 09.03.1992 15 15   10   20 60 23
24 ANKUR BASAK WB 10.09.1990 10   30   10   50 24
25 PRASANJEET SARKAR NB 01.01.1995   10 30   10   50 24
26 AJAY BHARDWAJ TN 30.03.1992   10 15 10 10   45 26
27 KARTHIK C.P. KNT 21.01.1990 15 10       20 45 26
28 DHEERAJ RAI DB 01.11.1990     15 10   20 45 26
29 DEVDUTTA PHARNAVIS MHR 11.03.1995 10   10     20 40 29
30 SAIDUL A. AHMED ASM 05.07.1991 10       10 20 40 29
31 RAJIB SARKAR NB 05.01.1995 10   10 10     30 31
32 VIVEK BHARGAVA PSPBA 10.01.1995     10 10 10   30 31
33 HARIKRISHNAN KRL 25.01.1993 10         20 30 31
34 SUROJIT DAS PSPBA 07.02.1995   15 10       25 34
35 AKSHAY MAHUNTHA KNT       15 10     25 34
36 VIGHNEY P. REDDY AP 10.04.1991 10       15   25 34
37 PRANSHU GUPTA DLI 20.06.1992   10   15     25 34
38 SUBHRA ROY CHOUDHARY WB 11.03.1992 10   10       20 38
39 M. KALAIVANAN TN 05.11.1995   10 10       20 38
40 S. RENIVEKAR AI 30.09.1996     10   10   20 38
41 SUBENDHU SHAW PSPBA 02.06.1997       10 10   20 38
42 VYSAKH RAVI KRL             20 20 38
43 SHREYAL K. TELANG KNT 06.05.1996           20 20 38
44 ABHISHEK JAGGI DLI             20 20 38
45 PANKAJ VISHWAKARMA RAJ 02.10.1996           20 20 38
46 ARJUN KOHLI UP 08.08.1996 10           10 46
47 V.P. CHARAN KNT 03.12.1995 10           10 46
48 T. RAGURAM TN 03.04.1990 10           10 46
49 SOMRAJ ROY NB 31.05.1992   10         10 46
50 C.S. GOLE MHR 19.02.1994   10         10 46
51 M.N. ANISH TN 18.02.1994   10         10 46
52 SUMAN BASAK WB 21.11.1990   10         10 46
53 D. KISHORE KUMAR TN 14.01.1994   10         10 46
54 SANDEEPAN DEY WB 03.12.1995     10       10 46
55 NISHAD SHAH AI 17.10.1996     10       10 46
56 R. ANANDRAJ TN 27.08.1995       10     10 46
57 ARNAB ADHIKARI NB 05.01.1994       10     10 46
58 ARKABRTA KUNDU WB         10     10 46
59 SHUBHAM BASAK NB 29.03.1995       10     10 46