Table Tannis Federation Of India
Petroleum Sports Promotion Board 49th All India Inter-Institutional Table Tennis Championships-2019
24th Nov, 2019 To 30th Nov, 2019
Ajmer (Rajasthan)
Men's Team Players List
S.No. Team P1 PLAYER 1 P2 PLAYER 2 P3 PLAYER 3 P4 PLAYER 4 P5 PLAYER 5
1. BBSCB 200127 NITIN THIRUVENGADAM Vasanth philips 200610 TELANG Shreyal 200147 ABINAY Vijay babu 0 No More Players 0 No More Players
2. CB 200612 ANIRBAN Tarafder 200872 BHATTACHARYA Soham 201112 RANE Tanmay 201116 SEN CHOWDHURY Aniket 0 No More Players
3. OFSCB 200394 CHANDRA Jayanta 200398 SAHA Subhajit 200397 PAUL Soumya 204995 TRIPATHI Shyam narayan 202178 CHATTERJEE Indeebar
4. MC & IT 202134 BOSE Pritam 202131 HUSSAIN Elsayeed mustafa 202132 PHUKAN Kaushik 203674 GHOSH Sourav 203218 JANAKIRAM Jaikumar
5. MPSCB 205796 REDKAR Jayant 203231 SARKAR Soumik de 203233 VARGHESE Manoj 203232 KELKAR Sunil 203230 KADOO Pankaj
6. LIC 200883 SARKAR Sougata 200521 RAMANATHAN Rajesh 200390 CHAKRABORTY Rohit 200519 JOSHI Ravi 205048 AGRAWAL Parag
7. IA & AD 200875 MITRA Abhimanyu 200308 SHUBHAM Ojha 203227 ALAM Saidul 202119 MANI Subash 200429 BHARGAVA Vivek
8. FCI 200615 SAHNI Sameer 200633 HARIKRISHNA Venkateswaran sridhar 201070 DAS Mainak 200684 MOHAMMED Ali 200621 NANDI Arijit
9. ESIC 200893 DAS Surajit 203740 ASHOK Veera raghavan 200314 SUBHENDU Show 201359 DESAI Bhavin 200419 HAQUE Toushif
10. DAE 202224 DARADE Prasanna 205808 TAMANG Sourabh 200544 CHAVAN Rajendra 205809 KUMAR Vijay 202272 SISODIA Vikram
11. DASCB 200908 DESARKAR Koushik 200899 CHATTERJEE Debdoot 201165 SARKAR Debanjan 200930 SAHA Santanu 201129 DEY Anirban
12. CRSB 203213 BALGU Aman 201134 DEY Sayantan 200771 ROYCHOWDHURY Anirban 202194 BHATT Hardik 200773 ROY Somraj
13. RBI 200234 RAJ Mondal 200387 REDDY Patel vighney 200420 HAQUE Asif 200607 BORO Mukul 200388 ROY Souvik
14. AAI 200112 SUSHMIT Sriram 202238 GHOSH Arjun 202471 BHANJA Ronit 202148 PAL Akash 200764 FIDEL RAFEEQUE Snehit suravajjula
15. AFSCB 202479 KISPOTTA Kumar akash 200451 DIXIT Vikas 205582 SINGH Vinod kumar 201934 SHARMA Shubham 205436 JHALA Shripal singh
16. AI 200791 HARDIKAR Mandar 200820 SUBRAMANIAN Ashwin 201273 LOHAPATRE Gaurav 201119 KELKAR Parthav 201270 MALHOTRA Hrishikesh
17. PSPB 200001 ACHANTA Sharath kamal 200652 THAKKAR Manav vikash 200530 AMALRAJ Anthony 200469 DESAI Harmeet rajul 200447 GROVER Sudhanshu
18. RSPB 200204 ANIRBAN Ghosh 201293 TORGALKAR Omkar 200563 NANDI Anirban 200295 RAVINDRA Kotiyan 200568 EKAMBARAM Prabhakaran