Table Tannis Federation Of India
UTT National Ranking Table Tennis Championships - 2019 (South Zone)
14th Aug, 2019 To 21st Aug, 2019
Trivandrum, Kerala
Men's Team Players List
S.No. Team P1 PLAYER 1 P2 PLAYER 2 P3 PLAYER 3 P4 PLAYER 4 P5 PLAYER 5
1. TELG 202200 BALGU Aman 200764 FIDEL RAFEEQUE Snehit suravajjula 200684 MOHAMMED Ali 201733 RAHMAN Mohammed amaan 200417 SAMAL Sashwat baran
2. KNT 200610 TELANG Shreyal 200662 BARIGIDAD Susmith 200668 KULKARNI Shreyas 200771 ROYCHOWDHURY Anirban 0 No More Players
3. AP 200686 K Pavan kumar 202302 SHARMA Mohit 204691 SENTHURA PANDY Ma 0 No More Players 0 No More Players
4. PON 202092 N Akaash kanna 202109 V Sudarsanane 202090 M Harish kumar 201944 V Annamalai 202331 DHANDAPANI Thamizhselvan
5. KRL 200872 BHATTACHARYA Soham 200508 RAJENDRAN Senthil kumar 204301 BHATTACHARJEE Udit 202388 BENNY Ranjith 200168 SARBAJIT Guha
6. TN 200127 NITIN THIRUVENGADAM Vasanth philips 200132 ANANTH Devarajan 200147 ABINAY Vijay babu 200136 SANTHOSH KUMAR Ramesh 200134 NIKHIL Suresh