Table Tannis Federation Of India
11Sports National Ranking Table Tennis Championships-2017 (NORTH ZONE)
06th Nov, 2017 To 11th Nov, 2017
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
Men's Singles Players List
S.No. TTFI ID NAME GENDER DATE OF BIRTH STATE/INSTITUTION STATE RANK
1. 203386 BHAMBRI Shubham M 11 Jul, 1995 TTFI 1
2. 201418 OZA Chintan M 01 Mar, 1987 TTFI 0
3. 200918 LAHOTI Harshavardan M 16 Sep, 1999 TELG 3
4. 200684 MOHAMMED Ali M 31 Mar, 2001 TELG 1
5. 200417 SAMAL Sashwat Baran M 19 Aug, 1991 TELG 4
6. 200688 PALA PARTHI Saroj Siril M 21 Jan, 2000 TELG 2
7. 200772 GHOSH Somnath M 14 Nov, 1983 TELG 6
8. 200690 ALI Mohammed M 27 Sep, 1999 TELG 5
9. 200127 NITIN THIRUVENGADAM Vasanth Philips M 15 Aug, 1992 CB 0
10. 200519 JOSHI Ravi M 14 Feb, 1992 LIC 3
11. 200883 SARKAR Sougata M 24 Aug, 1990 LIC 1
12. 200390 CHAKRABORTY Rohit M 03 Mar, 1992 LIC 2
13. 200893 DAS Surajit M 07 Feb, 1995 ESIC 1
14. 200314 SUBHENDU Show M 02 Jun, 1997 ESIC 2
15. 201359 DESAI Bhavin M 06 Jun, 1993 ESIC 3
16. 200419 HAQUE Toushif M 14 Apr, 1991 ESIC 4
17. 200600 DUKLAN Ashish M 27 Dec, 1986 ESIC 5
18. 203212 SESHADRI Sivananda M 21 Dec, 1989 CRSB 0
19. 203211 KUMAR Kishore M 14 Jan, 1994 CRSB 0
20. 200234 RAJ Mondal M 04 Aug, 1992 RBI 0
21. 200464 GANDHI Sarthak M 22 Oct, 1993 AAI 3
22. 200764 FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula M 11 Jul, 2000 AAI 4
23. 202238 GHOSH Arjun M 13 Oct, 1996 AAI 1
24. 200112 SUSHMIT Sriram M 04 Jan, 1993 AAI 0
25. 201324 SHAH Manush M 12 Jan, 2001 AAI 2
26. 200501 SAHA Sourav M 10 Aug, 1993 PSPB 0
27. 200434 KUMAR Jubin M 12 Feb, 1986 PSPB 0
28. 200339 SUBHAJIT Saha M 04 May, 1982 PSPB 0
29. 200530 AMALRAJ Anthony M 24 Jan, 1986 PSPB 0
30. 200447 GROVER Sudhanshu M 21 Sep, 1995 PSPB 0
31. 200511 BORO Birdie M 02 Jan, 1998 PSPB 0
32. 200652 THAKKAR Manav Vikash M 14 Apr, 2000 PSPB 0
33. 200502 YADAV Abhishek M 09 Jul, 1996 PSPB 0
34. 201607 SINGH KARAM Rohit M 09 Apr, 2001 MNP 1
35. 201962 KHANGEMBAM Bantakumar Meetei M 17 May, 1998 MNP 2
36. 200404 PRIYADARSAN Adarsh M 08 Nov, 1984 GOA 3
37. 201207 YADAV Manish M 05 May, 1991 GOA 2
38. 200962 DO ROSARIO Wesley M 29 Dec, 2001 GOA 1
39. 202000 HUSSAIN Mohammed Elsayeed Mustafa M 22 Dec, 1992 ASM 5
40. 201848 BARUAH Shankab M 01 Jan, 1999 ASM 2
41. 201837 GOHAIN Agniv Bhaskar M 08 Aug, 2003 ASM 3
42. 201850 HAZARIKA Aleeko Sujalo M 02 Jan, 2000 ASM 4
43. 201906 JAISWAL Harshit M 30 Jul, 1993 UKD 0
44. 201566 GUPTA Akash M 27 Jan, 1997 UKD 0
45. 201546 KUMAR Rakesh M 20 Sep, 1985 UKD 0
46. 201579 JOLLY Sahil M 21 Sep, 1988 UKD 0
47. 200601 ALBUQUERQUE Raegan M 06 Jan, 2001 MHR B 4
48. 200791 HARDIKAR Mandar M 28 May, 1999 MHR B 1
49. 203865 SHAH Bhavitavya M 24 Apr, 1997 MHR B 5
50. 202437 ZENDE Yugandh M 19 Mar, 1998 MHR B 2
51. 203964 KASAR Aakash M 07 Mar, 1998 MHR B 6
52. 200481 MATTU Sumesh M 29 May, 1991 MHR B 7
53. 201015 RAHATWAL Jignesh M 11 Jul, 1998 MHR B 3
54. 200779 SINGH Bikash Kumar M 21 Nov, 1996 ODS 1
55. 202124 DEWAN Vasu M 20 Jun, 1982 J & K 0
56. 202125 SHARMA Shorya M 05 Nov, 1993 J & K 0
57. 204102 DUTTA Anil M 12 Aug, 1984 J & K 3
58. 200429 BHARGAVA Vivek M 10 Jan, 1995 RAJ 1
59. 200308 SHUBHAM Ojha M 09 Feb, 1996 RAJ 2
60. 200488 RIZWAN Abu M 27 Dec, 1979 RAJ 3
61. 201396 PARUI Sanjib M 15 Jul, 1987 RAJ 4
62. 200706 BARIGIDAD Rakshit M 27 Sep, 1998 KNT 1
63. 200771 ROYCHOUDHURY Anirban M 20 Nov, 1988 KNT 2
64. 200704 JAMADAGNI Rohan S M 07 Aug, 2000 KNT 3
65. 203938 MONDAL Shiladitya M 27 Jul, 1994 KNT 4
66. 201389 RAJ Neeraj M 26 Nov, 2000 KNT 5
67. 200089 KUSHAL Sangtani M 19 Jan, 1992 GUJ 8
68. 200592 KARIA Devesh M 06 Dec, 1988 GUJ 1
69. 201242 MEHTA Jalay M 16 Jan, 1991 GUJ 2
70. 201320 JAISWAL Jignesh M 28 Jan, 1979 GUJ 3
71. 201376 BHATT Kaushal M 19 Jan, 2000 GUJ 5
72. 200088 ISHAAN Hingorani M 27 Jul, 2000 GUJ 4
73. 200509 MAKWANA Keval Kumar M 22 Dec, 1991 GUJ 6
74. 202207 GOHIL Mahipalsinh M 28 Jan, 1989 GUJ 7
75. 200653 ZAMLIANA John M 14 Aug, 2001 MIZ 3
76. 200512 PUIA Lalrin M 12 Aug, 1998 MIZ 1
77. 200596 LALHUNHLUA Mr. M 28 Mar, 1998 MIZ 2
78. 203780 AGNIHOTRI Saurabh M 13 Jul, 1993 CHD 0
79. 201695 SHARMA Sahil M 16 Nov, 2000 CHD 4
80. 202122 KUMAR Rishabh M 26 Mar, 1994 CHD 3
81. 200252 UTKARSH Gupta M 01 Jan, 1997 DLI 1
82. 201147 MALIK Yashansh M 03 Oct, 2003 DLI 2
83. 200615 SAHNI Sameer M 15 Nov, 1985 DLI 3
84. 201171 GOEL Shubh M 03 Feb, 2000 DLI 4
85. 200238 SANMAY Paranjape M 08 Mar, 1993 DLI 5
86. 201189 VIRMANI Parth M 07 Jul, 2000 DLI 6
87. 201172 JAIN Payas M 26 Sep, 2004 DLI 7
88. 202675 GOEL Shreyaans M 13 Nov, 2002 DLI 8
89. 201140 KUNDU Raja M 30 Jan, 1998 NB 2
90. 200229 SAYANTAN Das Gupta M 09 Feb, 1996 NB 3
91. 202463 NATH Akaash M 05 Jan, 1998 NB 1
92. 202476 BEHL Ankur M 14 Oct, 1986 HP 4
93. 200435 LAKHANPAL Abhey M 15 Mar, 1993 HP 2
94. 200436 RANA Adhish M 27 Feb, 1990 HP 1
95. 201000 KANWAR Madhav Singh M 05 Aug, 1997 HP 3
96. 200722 ROY Shivaji M 19 Jan, 1999 JKD 1
97. 203103 PRADHAN Mrinmaya M 28 Nov, 2002 JKD 0
98. 203668 KUMAR SAHA Shantanu M 09 Nov, 1994 JKD 0
99. 200774 TELIDEVARA Surya Teja M 28 Mar, 2004 AP 4
100. 202471 BHANJA Ronit M 05 Jan, 1998 WB 4
101. 203138 PUSHILAL Kiranjoy M 05 Jan, 1998 WB 5
102. 201134 DEY Sayantan M 30 May, 1994 WB 6
103. 201011 BANERJEE Souvik M 22 Mar, 1997 WB 7
104. 201003 SARKAR Arnab M 24 May, 1997 WB 8
105. 200209 JEET Chandra M 16 Jan, 2000 WB 1
106. 200204 ANIRBAN Ghosh M 31 Dec, 1998 WB 2
107. 200875 MITRA Abhimanyu M 09 Apr, 1998 WB 3
108. 201381 DEY Prithvi M 17 Feb, 1998 MEG 0
109. 202815 SHARMA Prayag M 15 Mar, 1996 MP 8
110. 200460 CHATURVEDI Sujay M 02 Jan, 1984 MP 2
111. 200679 KHAN Kaleem M 25 Sep, 1986 MP 10
112. 200626 WADWEKAR Saiel M 06 Sep, 1998 MP 2
113. 202330 ROY CHOWDHURY Subhra M 11 Mar, 1992 MP 9
114. 200854 RAMAN Hemant M 03 Dec, 1997 MP 5
115. 200489 AHER Prashant M 26 Mar, 1986 MP 8
116. 200457 JOSHI Rohan M 13 Aug, 1994 MP 3
117. 203782 ROHILLA Gurmeet M 04 Mar, 1996 HRN 0
118. 201168 JAIN Jai M 03 Aug, 2002 HRN 0
119. 200315 GOURANG Shakreja M 09 Nov, 2001 HRN 0
120. 203024 MALIK Rahul M 25 Jan, 2003 HRN 0
121. 203224 VERMA Mohit M 10 Oct, 1992 HRN 0
122. 204093 PAL Ashish M 23 Nov, 1994 HRN 0
123. 200465 . Saurabh M 21 Aug, 1993 HRN 0
124. 200510 MALIK Deepak M 26 Jan, 1987 HRN 0
125. 200801 PANDE Siddhesh M 31 Jan, 1998 MHR A 4
126. 200806 AMBEKAR Sanish M 26 May, 1997 MHR A 1
127. 201445 DALVI Jash M 08 Sep, 1999 MHR A 5
128. 200373 M 01 Jan, 1970 MHR A 6
129. 201117 AMBRE Shubham M 18 Apr, 1999 MHR A 2
130. 203228 TARAPOREWALLA Zubin M 25 Sep, 1991 MHR A 3
131. 200508 RAJENDRAN Senthil Kumar M 03 Sep, 1991 KRL 2
132. 200872 BHATTACHARYA Soham M 13 Jun, 2000 KRL 1
133. 201313 BOSE Soumyajeet M 03 Jan, 2000 KRL 5
134. 201719 GUPTA Varun M 06 Dec, 1998 UP 0
135. 200906 SETH Sarthak M 02 Jan, 2000 UP 0
136. 200992 PODDAR Saurabh M 03 Dec, 1984 UP 0
137. 200411 PRABHAKAR Sudarshan M 20 Nov, 1995 UP 0
138. 204049 ARORA Kashish M 18 Mar, 1994 UP 0
139. 203292 KAPOOR Ankush M 27 Mar, 1998 UP 0
140. 200900 SHARMA Sarthak M 16 Nov, 1999 UP 0
141. 200904 PALIWAL Hardik M 28 Apr, 2000 UP 2
142. 200217 AKASH Chowdhury M 11 Nov, 1999 UP 3
143. 200907 BELWAL Abhinav M 21 Jun, 1998 UP 4
144. 200934 DHRUVANSH Gautam M 25 Dec, 1997 UP 5
145. 201054 RAVICHANDRAN Abishek M 29 Dec, 1987 TN 0
146. 200134 NIKHIL Suresh M 22 May, 1997 TN 0
147. 202119 MANI Subash M 21 Dec, 1988 TN 0
148. 200147 ABINAY Vijay Babu M 10 Jul, 1997 TN 0
149. 201419 SINGH Longjam Manoranjan M 12 Nov, 1983 TRP 2
150. 200472 MUKHERJEE Debdut M 27 Sep, 1989 TRP 1
151. 203068 KARAR Souvik M 21 Mar, 1997 TRP 0
152. 201394 CHOUDHURI Jishan M 03 Mar, 1998 TRP 3
153. 203769 SAHA Suprakash M 17 Jul, 1998 TRP 0
154. 203616 BASOTIA Saurav M 06 Oct, 1996 BHR 1
155. 201420 GANDHI Piyush Dilip M 22 Oct, 1995 BHR 2
156. 201537 . Aniraj M 31 Oct, 1991 BHR 4
157. 203665 RAJ Lekh M 15 Jan, 1992 BHR 5
158. 201623 MATHURI Yogesh M 18 Jan, 2001 BHR 0
159. 200536 JAGGI Sahibjot M 16 Oct, 1995 PUN 2
160. 201223 SEHGAL Harsh M 11 Jan, 1995 PUN 3
161. 203288 NAGGAR Divya M 31 May, 1995 PUN 2
162. 200563 NANDI Anirban M 28 Feb, 1983 RSPB 1
163. 200295 RAVINDRA Kotiyan M 30 Jan, 1997 RSPB 2
164. 200569 VISHWAKARMA Pankaj Kumar M 02 Oct, 1996 RSPB 3
165. 200583 KAR Souvik M 06 Nov, 1992 RSPB 4
166. 200568 EKAMBARAM Prabhakaran M 09 Jul, 1991 RSPB 5
167. 200876 PUSHILAL Hirakjyoti M 26 Aug, 1997 RSPB 6