Table Tannis Federation Of India
National Ranking Table Tennis Championships - 2014 (North Zone)
05th Nov, 2014 To 10th Nov, 2014
Agra (Uttar Pradesh)
Men's Singles Players List
S.No. TTFI ID NAME GENDER DATE OF BIRTH STATE/INSTITUTION STATE RANK
1. 200772 GHOSH Somnath M 14 Nov, 1983 TELG 0
2. 200918 LAHOTI Harshavardan M 16 Sep, 1999 TELG 0
3. 200773 ROY Somraj M 31 May, 1992 TELG 0
4. 200684 MOHAMMED Ali M 31 Mar, 2001 TELG 0
5. 200690 ALI Mohammed M 27 Sep, 1999 TELG 0
6. 200610 TELANG Shreyal M 05 Jun, 1996 CB 0
7. 200552 M 01 Jan, 1970 SPB 0
8. 200519 JOSHI Ravi M 14 Feb, 1992 LIC 0
9. 200390 CHAKRABORTY Rohit M 03 Mar, 1992 LIC 0
10. 200522 M 01 Jan, 1970 LIC 0
11. 201425 PARMAR Tejeshwar M 17 Dec, 1987 IA & AD 0
12. 200395 MUKHERJEE Abhishek M 16 Nov, 1986 IA & AD 0
13. 200392 M 01 Jan, 1970 IA & AD 0
14. 200391 M 01 Jan, 1970 IA & AD 0
15. 200433 KHURANA Sidhant M 06 Jan, 1989 IA & AD 0
16. 200599 SAHA Birupakhaya M 12 Oct, 1983 ESIC 0
17. 200600 DUKLAN Ashish M 27 Dec, 1986 ESIC 0
18. 200510 MALIK Deepak M 26 Jan, 1987 ESIC 0
19. 200400 M 01 Jan, 1970 DB 0
20. 200407 M 01 Jan, 1970 DB 0
21. 200411 PRABHAKAR Sudarshan M 20 Nov, 1995 DB 0
22. 200412 M 01 Jan, 1970 DB 0
23. 200733 CHOPRA Rachit M 08 Nov, 1988 CRSB 0
24. 200234 RAJ Mondal M 04 Aug, 1992 RBI 0
25. 200387 REDDY Patel Vighney M 10 Apr, 1991 RBI 0
26. 200127 NITIN THIRUVENGADAM Vasanth Philips M 15 Aug, 1992 AAI 0
27. 200429 BHARGAVA Vivek M 10 Jan, 1995 AAI 0
28. 200112 SUSHMIT Sriram M 04 Jan, 1993 AAI 0
29. 200453 RAO Bhavan M 20 Jun, 1989 AFSCB 0
30. 200455 DAGAR Pravesh M 16 Feb, 1983 AFSCB 0
31. 200564 M 01 Jan, 1970 AI 0
32. 200262 NISHAAD Shah M 17 Oct, 1996 AI 0
33. 200283 M 01 Jan, 1970 AI 0
34. 200469 DESAI Harmeet Rajul M 19 Jul, 1993 PSPB 0
35. 201122 RAI Dheeraj M 01 Nov, 1990 GOA 0
36. 201113 DAHIBHATE Vaibhav M 09 Jul, 1992 GOA 0
37. 200404 PRIYADARSAN Adarsh M 08 Nov, 1984 GOA 0
38. 201207 YADAV Manish M 05 May, 1991 GOA 0
39. 200966 PAREKH Siddhant M 27 May, 2000 GOA 0
40. 200962 DO ROSARIO Wesley M 29 Dec, 2001 GOA 0
41. 200431 APTE Bhavesh M 03 Jun, 1995 CG 0
42. 200857 DEV Kunal M 25 Dec, 1992 CG 0
43. 201346 SHAIKH Arbaz M 28 Sep, 1996 MHR B 0
44. 200484 UDARE Chaitanya M 07 May, 0198 MHR B 0
45. 200482 M 01 Jan, 1970 MHR B 0
46. 200902 DANI Mudit M 05 Jan, 1999 MHR B 0
47. 201445 DALVI Jash M 08 Sep, 1999 MHR B 0
48. 201469 MUREKAR Paresh M 27 Apr, 1991 MHR B 0
49. 200481 MATTU Sumesh M 29 May, 1991 MHR B 0
50. 200788 M 01 Jan, 1970 MHR B 0
51. 201293 TORGALKAR Omkar M 09 Apr, 1987 MHR B 0
52. 200815 ALBUQUERQUE Rhys M 04 Oct, 1996 MHR B 0
53. 200787 MANIAR Harsh M 03 Feb, 1996 MHR B 0
54. 201117 AMBRE Shubham M 18 Apr, 1999 MHR B 0
55. 201120 PATEKAR Mihir M 26 Apr, 1996 MHR B 0
56. 200806 AMBEKAR Sanish M 26 May, 1997 MHR B 0
57. 201449 BAPAT Atul M 22 May, 1984 MHR B 0
58. 200791 HARDIKAR Mandar M 28 May, 1999 MHR B 0
59. 200417 SAMAL Sashwat Baran M 19 Aug, 1991 ODS 0
60. 200447 GROVER Sudhanshu M 21 Sep, 1995 PSPB A 0
61. 200596 LALHUNHLUA Mr. M 28 Mar, 1998 PSPB A 0
62. 200423 ROY Soumyadeep M 30 Oct, 1984 PSPB A 0
63. 200512 PUIA Lalrin M 12 Aug, 1998 PSPB A 0
64. 200502 YADAV Abhishek M 09 Jul, 1996 PSPB A 0
65. 200511 BORO Birdie M 02 Jan, 1998 PSPB A 0
66. 200341 SOURAV Chakraborty M 01 Jan, 1985 PSPB A 0
67. 200501 SAHA Sourav M 10 Aug, 1993 PSPB A 0
68. 200339 SUBHAJIT Saha M 04 May, 1982 PSPB A 0
69. 200488 RIZWAN Abu M 27 Dec, 1979 RAJ 0
70. 200569 VISHWAKARMA Pankaj Kumar M 02 Oct, 1996 RAJ 0
71. 201396 PARUI Sanjib M 15 Jul, 1987 RAJ 0
72. 200679 KHAN Kaleem M 25 Sep, 1986 RAJ 0
73. 200741 GUPTA Pranay M 27 Nov, 1992 RAJ 0
74. 200308 SHUBHAM Ojha M 09 Feb, 1996 RAJ 0
75. 200706 BARIGIDAD Rakshit M 27 Sep, 1998 KNT 0
76. 200662 BARIGIDAD Susmith M 20 Jun, 1995 KNT 0
77. 201320 JAISWAL Jignesh M 28 Jan, 1979 GUJ 0
78. 200592 KARIA Devesh M 06 Dec, 1988 GUJ 0
79. 200089 KUSHAL Sangtani M 19 Jan, 1992 GUJ 0
80. 201418 OZA Chintan M 01 Mar, 1987 GUJ 0
81. 200252 UTKARSH Gupta M 01 Jan, 1997 DLI 0
82. 201194 SHRIVASTAVA Shivam M 15 Jan, 1999 DLI 0
83. 200615 SAHNI Sameer M 15 Nov, 1985 DLI 0
84. 201173 GARG Anshul M 04 Jul, 1987 DLI 0
85. 201348 GOYAL Yugansh M 12 Jan, 1993 DLI 0
86. 200926 DEY Sandipan M 03 Dec, 1995 NB 0
87. 201132 MAJUMDER Shuvendu M 20 Apr, 1989 NB 0
88. 200168 SARBAJIT Guha M 17 Jan, 1998 NB 0
89. 201140 KUNDU Raja M 30 Jan, 1998 NB 0
90. 200432 RANA Shivam M 14 Mar, 1994 HP 0
91. 200436 RANA Adhish M 27 Feb, 1990 HP 0
92. 200435 LAKHANPAL Abhey M 15 Mar, 1993 HP 0
93. 200722 ROY Shivaji M 19 Jan, 1999 JKD 0
94. 200811 ANUMOLU Mallikarjunudu M 15 Aug, 1976 AP 0
95. 200204 ANIRBAN Ghosh M 31 Dec, 1998 WB 0
96. 201160 BHATTACHARYA Snehasis M 03 Feb, 1987 WB 0
97. 200893 DAS Surajit M 07 Feb, 1995 WB 0
98. 200314 SUBHENDU Show M 02 Jun, 1997 WB 0
99. 201134 DEY Sayantan M 30 May, 1994 WB 0
100. 200212 SNEHAMOY Mallick M 01 Jul, 1997 WB 0
101. 201012 BHATTACHARYA Soumadri M 24 Dec, 1994 WB 0
102. 201011 BANERJEE Souvik M 22 Mar, 1997 WB 0
103. 201344 SARKAR Debanjan M 12 Sep, 1987 MEG 0
104. 200457 JOSHI Rohan M 13 Aug, 1994 MP 0
105. 200466 TAYAL Ayush M 20 Jan, 1998 HRN 0
106. 200434 KUMAR Jubin M 12 Feb, 1986 HRN 0
107. 200464 GANDHI Sarthak M 22 Oct, 1993 HRN 0
108. 200465 . Saurabh M 21 Aug, 1993 HRN 0
109. 200468 CHOPRA Harsh M 25 Oct, 1968 HRN 0
110. 200295 RAVINDRA Kotiyan M 30 Jan, 1997 MHR A 0
111. 200654 RAVI Vysakh M 14 Aug, 1990 KRL 0
112. 200769 BALAKRISHNAN Bharath Krishnan M 03 Sep, 1995 KRL 0
113. 200046 ANAS MOHAMMED Irshad M 24 Oct, 1999 KRL 0
114. 200508 RAJENDRAN Senthil Kumar M 03 Sep, 1991 KRL 0
115. 200509 MAKWANA Keval Kumar M 22 Dec, 1991 KRL 0
116. 200934 DHRUVANSH Gautam M 25 Dec, 1997 UP 0
117. 200907 BELWAL Abhinav M 21 Jun, 1998 UP 0
118. 200994 THAKUR Swarn Singh M 03 Feb, 1983 UP 0
119. 200993 GUPTA Shantam M 09 Nov, 1994 UP 0
120. 200992 PODDAR Saurabh M 03 Dec, 1984 UP 0
121. 200622 SESHADRI Sivananda M 21 Dec, 1989 TN 0
122. 200134 NIKHIL Suresh M 22 May, 1997 TN 0
123. 200139 KISHORE KUMAR Divakar M 14 Jan, 1994 TN 0
124. 200117 KALVATH Meerahussain M 17 May, 1989 TN 0
125. 200439 RAJASEKHAR Rohit M 23 Nov, 1996 TN 0
126. 200472 MUKHERJEE Debdut M 27 Sep, 1989 TRP 0
127. 201419 SINGH Longjam Manoranjan M 12 Nov, 1983 TRP 0
128. 200579 M 01 Jan, 1970 RSPB 0
129. 200563 NANDI Anirban M 28 Feb, 1983 RSPB 0
130. 200572 PINTO Noel M 06 Jan, 1991 RSPB 0
131. 200566 GNANASEKARAN Vinodh M 16 Jun, 1984 RSPB 0
132. 200568 EKAMBARAM Prabhakaran M 09 Jul, 1991 RSPB 0
133. 200583 KAR Souvik M 06 Nov, 1992 RSPB 0
134. 200567 SINGH Leimapokpam Sachin M 01 May, 1989 RSPB 0
135. 200578 BASU ROY Souvik M 15 Aug, 1979 RSPB 0
136. 200584 SARKAR Rajib M 05 Jan, 1995 RSPB 0