Table Tannis Federation Of India
11Sports National Ranking Table Tennis Championships-2017 (NORTH ZONE)
06th Nov, 2017 To 11th Nov, 2017
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
Youth Boys Singles Players List
S.No. TTFI ID NAME GENDER DATE OF BIRTH STATE/INSTITUTION STATE RANK
1. 200656 BALUSURI Varun Shanker M 04 Aug, 2003 TELG 4
2. 202632 SHAH Govind M 27 Oct, 2001 TELG 6
3. 200688 PALA PARTHI Saroj Siril M 21 Jan, 2000 TELG 2
4. 200684 MOHAMMED Ali M 31 Mar, 2001 TELG 1
5. 200690 ALI Mohammed M 27 Sep, 1999 TELG 5
6. 200918 LAHOTI Harshavardan M 16 Sep, 1999 TELG 3
7. 200764 FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula M 11 Jul, 2000 AAI 2
8. 201324 SHAH Manush M 12 Jan, 2001 AAI 1
9. 200511 BORO Birdie M 02 Jan, 1998 PSPB 0
10. 200652 THAKKAR Manav Vikash M 14 Apr, 2000 PSPB 0
11. 201607 SINGH KARAM Rohit M 09 Apr, 2001 MNP 1
12. 201962 KHANGEMBAM Bantakumar Meetei M 17 May, 1998 MNP 2
13. 200962 DO ROSARIO Wesley M 29 Dec, 2001 GOA 1
14. 201850 HAZARIKA Aleeko Sujalo M 02 Jan, 2000 ASM 3
15. 201802 GOGOI Arka Kumar M 24 Nov, 2003 ASM 4
16. 201801 BARUAH Md. Zubayr Arshad M 30 Mar, 2003 ASM 5
17. 201848 BARUAH Shankab M 01 Jan, 1999 ASM 1
18. 202664 RABHA Bibek M 09 Jun, 2002 ASM 2
19. 201290 SONI Shlok M 10 Sep, 1999 CG 0
20. 201652 CHOUHAN Gajendra Singh M 11 Jun, 2001 CG 0
21. 204027 SHARMA Gaurav M 16 Mar, 1999 CG 0
22. 201566 GUPTA Akash M 27 Jan, 1997 UKD 0
23. 202437 ZENDE Yugandh M 19 Mar, 1998 MHR B 3
24. 203865 SHAH Bhavitavya M 24 Apr, 1997 MHR B 4
25. 201270 MALHOTRA Hrishikesh M 07 Feb, 2003 MHR B 5
26. 200791 HARDIKAR Mandar M 28 May, 1999 MHR B 1
27. 201015 RAHATWAL Jignesh M 11 Jul, 1998 MHR B 6
28. 200601 ALBUQUERQUE Raegan M 06 Jan, 2001 MHR B 2
29. 203964 KASAR Aakash M 07 Mar, 1998 MHR B 7
30. 200976 SHINDE Shounak M 06 May, 2002 MHR B 8
31. 200701 JAIN Anukram M 14 Sep, 2001 PSPB A 0
32. 200627 PANDEY Sameer M 27 Feb, 2001 PSPB A 0
33. 200605 SRIVASTAVA Harsh M 05 Apr, 2001 RAJ 1
34. 201297 KHAN Asif M 01 Jan, 1999 RAJ 2
35. 200706 BARIGIDAD Rakshit M 27 Sep, 1998 KNT 2
36. 201389 RAJ Neeraj M 26 Nov, 2000 KNT 4
37. 202346 KURDIKERI Samarth M 16 May, 2001 KNT 3
38. 200704 JAMADAGNI Rohan S M 07 Aug, 2000 KNT 1
39. 202527 JAYSWAL Om M 31 Aug, 2002 GUJ 0
40. 201319 BHATT Chitrax M 10 Jan, 2003 GUJ 2
41. 200088 ISHAAN Hingorani M 27 Jul, 2000 GUJ 3
42. 201323 PARMAR Dhairya M 12 Oct, 2002 GUJ 4
43. 201376 BHATT Kaushal M 19 Jan, 2000 GUJ 1
44. 202300 DESAI Vidit M 20 Feb, 2002 GUJ 5
45. 200512 PUIA Lalrin M 12 Aug, 1998 MIZ 1
46. 200596 LALHUNHLUA Mr. M 28 Mar, 1998 MIZ 2
47. 200653 ZAMLIANA John M 14 Aug, 2001 MIZ 3
48. 201695 SHARMA Sahil M 16 Nov, 2000 CHD 2
49. 200259 PEEYUSH Prasad M 25 Jun, 1997 DLI 2
50. 201189 VIRMANI Parth M 07 Jul, 2000 DLI 3
51. 201147 MALIK Yashansh M 03 Oct, 2003 DLI 4
52. 201172 JAIN Payas M 26 Sep, 2004 DLI 5
53. 202675 GOEL Shreyaans M 13 Nov, 2002 DLI 6
54. 201171 GOEL Shubh M 03 Feb, 2000 DLI 7
55. 201190 LAMBA Shivjit Singh M 21 Feb, 2001 DLI 8
56. 200252 UTKARSH Gupta M 01 Jan, 1997 DLI 1
57. 202463 NATH Akaash M 05 Jan, 1998 NB 1
58. 201140 KUNDU Raja M 30 Jan, 1998 NB 2
59. 201070 DAS Mainak M 04 Oct, 2002 NB 3
60. 200922 SUR ROY Siddhant M 17 Jan, 2002 NB 4
61. 201072 CHAKRABORTY Samrat M 14 Nov, 2000 NB 5
62. 201092 MALAKAR Subhajit M 08 Oct, 1999 NB 6
63. 201102 CHATTERJEE Sujit M 14 Apr, 1998 NB 7
64. 201000 KANWAR Madhav Singh M 05 Aug, 1997 HP 1
65. 200722 ROY Shivaji M 19 Jan, 1999 JKD 1
66. 203103 PRADHAN Mrinmaya M 28 Nov, 2002 JKD 2
67. 200774 TELIDEVARA Surya Teja M 28 Mar, 2004 AP 1
68. 201493 PAL Ayan M 01 Dec, 1999 WB 6
69. 201003 SARKAR Arnab M 24 May, 1997 WB 7
70. 201182 DAS Shubhadeep M 17 Jan, 2001 WB 8
71. 200209 JEET Chandra M 16 Jan, 2000 WB 1
72. 200204 ANIRBAN Ghosh M 31 Dec, 1998 WB 2
73. 200875 MITRA Abhimanyu M 09 Apr, 1998 WB 3
74. 202471 BHANJA Ronit M 05 Jan, 1998 WB 4
75. 203138 PUSHILAL Kiranjoy M 05 Jan, 1998 WB 5
76. 201381 DEY Prithvi M 17 Feb, 1998 MEG 0
77. 200626 WADWEKAR Saiel M 06 Sep, 1998 MP 0
78. 203024 MALIK Rahul M 25 Jan, 2003 HRN 0
79. 203685 - Ashwani M 15 Apr, 1997 HRN 0
80. 201002 MALIK Neeraj M 13 Aug, 1997 HRN 0
81. 200315 GOURANG Shakreja M 09 Nov, 2001 HRN 1
82. 201168 JAIN Jai M 03 Aug, 2002 HRN 0
83. 201785 SOLANKI Sahil M 05 Sep, 1998 HRN 0
84. 201273 LOHAPATRE Gaurav M 19 Jul, 2001 MHR A 5
85. 200806 AMBEKAR Sanish M 26 May, 1997 MHR A 1
86. 201445 DALVI Jash M 08 Sep, 1999 MHR A 6
87. 201117 AMBRE Shubham M 18 Apr, 1999 MHR A 2
88. 200812 BOKIL Sanat M 20 Dec, 2000 MHR A 3
89. 200801 PANDE Siddhesh M 31 Jan, 1998 MHR A 4
90. 200872 BHATTACHARYA Soham M 13 Jun, 2000 KRL 1
91. 201313 BOSE Soumyajeet M 03 Jan, 2000 KRL 5
92. 200759 T. SAJI Ajins M 18 Jan, 2000 KRL 2
93. 200906 SETH Sarthak M 02 Jan, 2000 UP 1
94. 200907 BELWAL Abhinav M 21 Jun, 1998 UP 2
95. 204058 MALAN Abhishek M 21 Jun, 2000 UP 0
96. 200934 DHRUVANSH Gautam M 25 Dec, 1997 UP 3
97. 200904 PALIWAL Hardik M 28 Apr, 2000 UP 4
98. 200217 AKASH Chowdhury M 11 Nov, 1999 UP 5
99. 204078 RAWAT Gaurav M 29 Oct, 1998 UP 0
100. 200900 SHARMA Sarthak M 16 Nov, 1999 UP 0
101. 203292 KAPOOR Ankush M 27 Mar, 1998 UP 7
102. 200136 SANTHOSH KUMAR Ramesh M 30 Aug, 1999 TN 0
103. 201040 GOWTHAMAN SAGAR Piyush M 18 Nov, 2001 TN 0
104. 200147 ABINAY Vijay Babu M 10 Jul, 1997 TN 0
105. 200134 NIKHIL Suresh M 22 May, 1997 TN 0
106. 203769 SAHA Suprakash M 17 Jul, 1998 TRP 0
107. 203068 KARAR Souvik M 21 Mar, 1997 TRP 0
108. 201394 CHOUDHURI Jishan M 03 Mar, 1998 TRP 1
109. 203064 MAZUMDAR Gairick M 19 Apr, 2000 TRP 0
110. 201623 MATHURI Yogesh M 18 Jan, 2001 BHR 1
111. 204086 HASAN Naved M 15 Jul, 1998 BHR 2
112. 202505 MEHRA Naman M 08 Dec, 1999 PUN 1
113. 200296 SARTHAK Thakur M 31 Aug, 2000 PUN 2
114. 203628 ARORA Shivam M 11 Sep, 1999 PUN 3
115. 200876 PUSHILAL Hirakjyoti M 26 Aug, 1997 RSPB 2
116. 200295 RAVINDRA Kotiyan M 30 Jan, 1997 RSPB 1