Table Tannis Federation Of India
National Ranking Table Tennis Championships - 2014 (North Zone)
05th Nov, 2014 To 10th Nov, 2014
Agra (Uttar Pradesh)
Youth Boys Singles Players List
S.No. TTFI ID NAME GENDER DATE OF BIRTH STATE/INSTITUTION STATE RANK
1. 200918 LAHOTI Harshavardan M 16 Sep, 1999 TELG 0
2. 200764 FIDEL RAFEEQUE Snehit Suravajjula M 11 Jul, 2000 TELG 0
3. 200610 TELANG Shreyal M 05 Jun, 1996 CB 0
4. 200400 M 01 Jan, 1970 DB 0
5. 200407 M 01 Jan, 1970 DB 0
6. 200411 PRABHAKAR Sudarshan M 20 Nov, 1995 DB 0
7. 200412 M 01 Jan, 1970 DB 0
8. 200634 M 01 Jan, 1970 AAI 0
9. 200429 BHARGAVA Vivek M 10 Jan, 1995 AAI 0
10. 200167 M 01 Jan, 1970 AAI 0
11. 200283 M 01 Jan, 1970 AI 0
12. 200262 NISHAAD Shah M 17 Oct, 1996 AI 0
13. 200564 M 01 Jan, 1970 AI 0
14. 200962 DO ROSARIO Wesley M 29 Dec, 2001 GOA 0
15. 201290 SONI Shlok M 10 Sep, 1999 CG 0
16. 200431 APTE Bhavesh M 03 Jun, 1995 CG 0
17. 200791 HARDIKAR Mandar M 28 May, 1999 MHR B 0
18. 201117 AMBRE Shubham M 18 Apr, 1999 MHR B 0
19. 201274 M 01 Jan, 1970 MHR B 0
20. 201346 SHAIKH Arbaz M 28 Sep, 1996 MHR B 0
21. 200815 ALBUQUERQUE Rhys M 04 Oct, 1996 MHR B 0
22. 201235 PUNEKAR Muzammil M 05 Oct, 1997 MHR B 0
23. 200803 KAMBLE Tejas M 10 May, 1999 MHR B 0
24. 201445 DALVI Jash M 08 Sep, 1999 MHR B 0
25. 201272 GOGRI Akshay M 23 Mar, 1996 MHR B 0
26. 201260 RAWAT Vijay Singh M 13 Sep, 1996 MHR B 0
27. 201454 DESAI Punit M 04 Apr, 1996 MHR B 0
28. 200902 DANI Mudit M 05 Jan, 1999 MHR B 0
29. 201120 PATEKAR Mihir M 26 Apr, 1996 MHR B 0
30. 200806 AMBEKAR Sanish M 26 May, 1997 MHR B 0
31. 200787 MANIAR Harsh M 03 Feb, 1996 MHR B 0
32. 200447 GROVER Sudhanshu M 21 Sep, 1995 PSPB A 0
33. 200502 YADAV Abhishek M 09 Jul, 1996 PSPB A 0
34. 200596 LALHUNHLUA Mr. M 28 Mar, 1998 PSPB A 0
35. 200512 PUIA Lalrin M 12 Aug, 1998 PSPB A 0
36. 200511 BORO Birdie M 02 Jan, 1998 PSPB A 0
37. 200652 THAKKAR Manav Vikash M 14 Apr, 2000 PSPB A 0
38. 200569 VISHWAKARMA Pankaj Kumar M 02 Oct, 1996 RAJ 0
39. 200308 SHUBHAM Ojha M 09 Feb, 1996 RAJ 0
40. 201100 S.NIRWAN Lokesh M 10 Jan, 1995 RAJ 0
41. 201297 KHAN Asif M 01 Jan, 1999 RAJ 0
42. 200662 BARIGIDAD Susmith M 20 Jun, 1995 KNT 0
43. 200706 BARIGIDAD Rakshit M 27 Sep, 1998 KNT 0
44. 200668 KULKARNI Shreyas M 19 Apr, 1998 KNT 0
45. 201499 SACHDEVA Rohit M 07 Sep, 1997 DLI 0
46. 200252 UTKARSH Gupta M 01 Jan, 1997 DLI 0
47. 201194 SHRIVASTAVA Shivam M 15 Jan, 1999 DLI 0
48. 200251 CHIRAG Kapoor M 01 Mar, 1999 DLI 0
49. 200250 SHIVEN Banga M 13 Aug, 1998 DLI 0
50. 200173 M 01 Jan, 1970 NB 0
51. 201140 KUNDU Raja M 30 Jan, 1998 NB 0
52. 200766 JAGLAN Ankit M 16 Oct, 1997 HP 0
53. 200691 BHARDWAJ Aryan M 25 Nov, 1999 HP 0
54. 200432 RANA Shivam M 14 Mar, 1994 HP 0
55. 201000 KANWAR Madhav Singh M 05 Aug, 1997 HP 0
56. 200722 ROY Shivaji M 19 Jan, 1999 JKD 0
57. 200219 M 01 Jan, 1970 WB 0
58. 200893 DAS Surajit M 07 Feb, 1995 WB 0
59. 200314 SUBHENDU Show M 02 Jun, 1997 WB 0
60. 201012 BHATTACHARYA Soumadri M 24 Dec, 1994 WB 0
61. 200204 ANIRBAN Ghosh M 31 Dec, 1998 WB 0
62. 201011 BANERJEE Souvik M 22 Mar, 1997 WB 0
63. 200876 PUSHILAL Hirakjyoti M 26 Aug, 1997 WB 0
64. 200875 MITRA Abhimanyu M 09 Apr, 1998 WB 0
65. 200457 JOSHI Rohan M 13 Aug, 1994 MP 0
66. 200585 NAYAR Divyansh M 01 Jun, 1997 MP 0
67. 200500 MOTLANI Naresh M 15 Sep, 1997 MP 0
68. 200700 NARULA Parth M 01 Sep, 1999 HRN 0
69. 200782 SHEORAN Vikas M 09 Sep, 1999 HRN 0
70. 200941 SETIA Lakshay M 19 Dec, 1999 HRN 0
71. 200466 TAYAL Ayush M 20 Jan, 1998 HRN 0
72. 200295 RAVINDRA Kotiyan M 30 Jan, 1997 MHR A 0
73. 201484 N Anargh M 29 Oct, 1998 KRL 0
74. 200769 BALAKRISHNAN Bharath Krishnan M 03 Sep, 1995 KRL 0
75. 200046 ANAS MOHAMMED Irshad M 24 Oct, 1999 KRL 0
76. 200934 DHRUVANSH Gautam M 25 Dec, 1997 UP 0
77. 200907 BELWAL Abhinav M 21 Jun, 1998 UP 0
78. 200906 SETH Sarthak M 02 Jan, 2000 UP 0
79. 200905 SINGH Vaibhav Kumar M 24 Oct, 1998 UP 0
80. 200995 AHMAD Ashfaq M 14 Jul, 1997 UP 0
81. 200900 SHARMA Sarthak M 16 Nov, 1999 UP 0
82. 200439 RAJASEKHAR Rohit M 23 Nov, 1996 TN 0
83. 200134 NIKHIL Suresh M 22 May, 1997 TN 0
84. 200139 KISHORE KUMAR Divakar M 14 Jan, 1994 TN 0
85. 200584 SARKAR Rajib M 05 Jan, 1995 RSPB 0
86. 200581 BASAK Subham M 29 Mar, 1995 RSPB 0