Table Tannis Federation Of India
76th Junior & Youth National Table Tennis Championships - 2014
25th Nov, 2014 To 30th Nov, 2014
Alappuzha, (Kerala)
Youth Girls Doubles Players List
S.No. TTFI ID A TTFI ID B PLAYER A PLAYER B GENDER A GENDER B STATE/INST.
1. 200965 200328 KIRTANI Tanisi URMILA Mense Female Female GOA
2. 200871 200870 DO ROSARIO Eleanor BHANDARY Isha Female Female GOA
3. 201665 201700 PANDEY Sarakshi ROY Khushi Female Female CG
4. 201571 201572 RAWAT Tina SAXENA Vanshika Female Female UKD
5. 201578 201553 CHHIMWAL Sunita TAMTA Neetu Female Female UKD
6. 201617 201635 APARAJITA Suryasmita SENAPATI Ankita Female Female ODS
7. 200785 200413 BASAK Anannya SAMARTHA Prusty Female Female ODS
8. 201745 201736 PANDOH Jahnavi CHARAK Surbhi Female Female J & K
9. 200427 200932 PAREEK Priyanka RATHORE Bhuwaneshwari Female Female RAJ
10. 201756 201773 YADAV Priyanka YADAV Bharati Female Female RAJ
11. 200661 200181 . A Samyuktha SPOORTHI Venkatesha m Female Female KNT
12. 201703 BIDRI Aishwarya Female KNT
13. 201702 200194 BIDRI Sushmita SEJAL Kaushik Female Female KNT
14. 200646 200180 TANKSALI Gayatri VISWANATH Kushi Female Female KNT
15. 200055 HELY Shah Female GUJ
16. 200082 200092 DWIJAL Trivedi SIMIN Atodaria Female Female GUJ
17. 201707 201708 MS Lathansangi PAIHTE Vanlalnghaki Female Female MIZ
18. 200015 201262 . Paavan VERMA Pareen Female Female CHD
19. 200022 200023 KALYANI Kakkar NAINA Suri Female Female CHD
20. 201142 201370 MALIK Kritika AJMANI Ishika Female Female DLI
21. 200486 200506 GOYAL garima SHANKAR Riti Female Female DLI
22. 201399 PAUL Puja Female NB
23. NB
24. 201018 200946 PRASHAR Aanchal CHAUDHRY Surbhi Female Female HP
25. 201017 201014 DOGRA Sargam BHANDARI Ishav Female Female HP
26. 201538 201582 MAHANAND Shruti SHAIKH Saadia Female Female JKD
27. 200856 200777 SRAVANI B. naga RAMJALI Kajol Female Female AP
28. 200916 200847 NOORBASHA Shailu KATAM Vaishali Female Female AP
29. 200490 200841 JAIN Khushi MEHTA Anisha Female Female MP
30. 201109 201292 BOYAT Vaidehi SHAH Maitri Female Female MP
31. 201476 201520 SHAW Debika SAINI Parineeta Female Female HRN
32. 200422 200781 SAINI Suhana PAUL Trisha Female Female HRN
33. 200990 200975 GUPTA Tanu PATHAK Aishwarya Female Female UP
34. 201500 200989 NARJINARY Suhana GUPTA Kavya Female Female UP
35. 200402 200736 SIVARAMAKRISHNAN Krithicka SIVASHANKAR yashini Female Female TN
36. 200110 SELENADEEPTHI Selvakumar Female TN
37. 201765 SAGAR Prerna Female BHR
38. 201619 201761 GUPTA Riyanshi KUMARI Payal Female Female BHR
39. 200545 201640 SHARMA Yashi PATIAL Neha Female Female PUN
40. 201731 201185 BHARGAVA Laveena SHARMA Dhriti Female Female PUN
41. 200570 200565 TRIVEDI Nirja HAZRA Anushree Female Female RSPB